Válka za nezávislost USA

dějiny

 

Téma: Válka za nezávislost USA

Předmět: Dějepis

Přidal(a): Terka P.

 

 

Délka trvání: 19. dubna 1775 – 3. září 1783

Vyhlášení nezávislosti: 4. července 1776

 

První dekolonizační válka

Strany konfliktu:

 • 1) Království Velké Británie (Loajalisté)
 • 2) 13 kolonií v Severní Americe (rebelové)

 

1) Loajalisté/roayalists

 • severoameričtí kolonisté, jenž zůstali věrní Velké Británii. Nejvíce v Kanadě.
 • 1773 otevřené nepokoje v Bostonu -> Británie uzavřela přístav a přešla na hrubou sílu -> Američané vytvořili Kontinentální kongres -> koordinoval postup jednotlivých kolonií a postupně zformoval kontinentální armádu
 • velitel: William Howel
 • ve válce jim pomohlo Německo (hesenští)
 • pozici zhoršila i válka s Nizozemím (1780–1784).

 

2) Rebelové:

 • Třináct amerických kolonií
 • Vermontská republika
 • Francouzská koloniální říše (1778) – dodávala finance a střelivo; později poslala námořnictvo
 • Španělské impérium (1779)
 • kooperace:
  • Nizozemsko
  • Maisúrské království

 

Bitvy:

Bitva u Lexingtonu a Concordu

 • Duben 1775
 • Británie se pokusila odzbrojit massachusettskou milici (domobranu)à neuspěli
 • Touto bitvou začala otevřená válka

 

Obléhání Bostonu

 • Američané oblehli britskou armádou kontrolovaný Boston
 • Během obléhání došlo k bitvě u Bunker Hillu

 

Bitva u Bunker Hillu

 • britská armáda za cenu těžkých ztrát dosáhla taktického úspěchu
 • V té době se do čela americké armády postavil George Washington.

 

Bitva o Long Island (bitva o Brooklyn)

 • 4. července 1776- Vyhlášena nezávislost – Velká Británie zahájila v létě 1776 protiofenzivu.
 • 27. srpna 1776
 • Britové vyhráli; získali strategicky důležitý přístav v New Yorku, který drželi po zbytek války. – Byla to první velká bitva po vyhlášení nezávislosti; největší bitva celé války.
 • Britové zvítězili v několika následných bitvách, ale tyto úspěchy nakonec nebyly důležité (Bitva u Benningtonu, Bitva u Brandywine, Bitva u Ridgefieldu)

 

Bitva o Trenton

 •  26. prosinec 1776
 • vítězství Ameriky (přesila 2400×1500)
 • George Washington
 • Američané v prosinci 1776 překročil řeku Delaware a uštědřil Hesenským porážku u Trentonu

 

Bitva u Saratogy

 • 1777 se britská armáda pokusila rozdělit americké státy vedví, tím že odřízne Novou Anglii od ostatních rebelujících států -> porážka Británie u Saratogy v říjnu 1777.

 

Bitva u Yorktownu (1781)

 • Armáda vedená Charlesem Cornwallisem začala operovat v jižních státech USA (Virginie, Severní Karolína, Jižní Karolína, Georgie)
 • Po počátečních úspěších byli postupně zatlačeni do defenzívy
 • 1781 se Cornwallis stáhl do přístavu (Yorktown) čekal na pomoc -> Francouzsko-americká armáda zabránila obě alternativy -> Británie v říjnu 1781 kapitulovala -> Definitivní konec válčení -> začalo politické vyjednávání.

 

Uznání nezávislosti v Paříži

Pařížská smlouva:

 • V září 1783 se USA a Velká Británie dohodly na mírové smlouvě
 • uzavřená v Paříži (3.9. 1783)–> zástupci VB a 13 amerických kolonií
 • Britové oficiálně uznali nezávislost Spojených států amerických
 • území na východ od řeky Mississippi a na jih od Velkých jezer připadlo Americe

 

Versailleská smlouva

 • 3. 9. 1783
 • tvořily ji tři bilaterální smlouvyː
 • mezi Velkou Británií a Francií
 • mezi Velkou Británií a Španělskem
 • mezi Velkou Británií a Spojenými nizozemskými provinciemi
 • znamenal ukončení války mezi Velkou Británií a americkými koloniemi a jejich spojenci, bývá také nazýván Pařížský mír

 

Významné osobnosti:

George Washington

 • První Americký prezident
 • 4. února 1789 -> jej volitelé v jednotlivých státech zvolili do úřadu prezidenta
 • bojoval ve válce za nezávislost – v čele vojsk třinácti kolonií – Kontinentální armády
 • Je vytesán v Mount Rushmore (spolu s dalšími třemi nejvýznamnějšími prezidenty Ameriky – Thomasem Jeffersonem, Theodorem Rooseveltem a Abrahamem Lincolnem)
 • New York hlavním městem -> Později Filadelfie -> Nakonec Washington D.C. – toho se nedožil
 • Ústava:
  • 1787 předsedal Ústavnímu konventu, který na vypracování Ústavy USA pracoval.
  • 4. března 1789 vyhlášena Ústava Spojených států amerických (nejpokrokovější ústava své doby)
  • Uzákonila republikánskou formu vlády, napomohla upevnění státního zřízení v USA
 • Za jeho vlády:
  • ministr zahraničí: Thomas Jefferson
  • ministr financí: Alexander Hamilton
  • Viceprezident: John Adams
 • Potýkal se s mnoha problémy:
  • první volební období
   • Zemědělství v krizi
   • obchod a Anglií byl značně ochromen
   • většina státu Evropy neuznávala USA jako samostatný stát
   • velké politické rozpory – federalisté X demokratičtí republikáni
   • 1792 navrhli obě strany za kandidáta opět George Washingtona.
  • druhé volební období
   • 1793 – 1797
   • 13. února 1793
   • stále silné politické spory
   • Anglie podněcovala Indiány k útokům na americké osady a farmy a odmítala stáhnout své vojáky z území USA.
   • národní hospodářství narůstalo
   • životní úroveň obyvatel se postupně zvyšovala
   • V Pensylvánii byla objevena velká naleziště uhlí -> zemědělsky zaměřená republika se může orientovat i na průmysl.

 

John Adams

 • (první) víceprezident – za vlády George Washingtona
 • druhý prezident USA (1797–1801)
 • člen valného shromáždění Massachusetts
 • Jeden z 5 zvolených členů, kteří reprezentovali kolonii na Prvním kontinentálním kongresu roku 1774.
 • V květnu 1776 přednesl usnesení na vytvoření deklarace nezávislosti na Británii -> Krátce poté byl vášnivým zastáncem Deklarace, kterou vytvořil Thomas Jefferson. Kongres jej poté vyslal do Francie, aby tam nastoupil do správní rady
 • Byl jedním ze signatářů Deklarace nezávislosti.
 • Byl to federalista, na rozdíl od starorepublikána Thomase Jeffersona, což způsobilo jejich dlouhodobou vzájemnou rivalitu.

 

Thomas Jefferson

 • první ministr zahraničí za vlády George Washingtona
 • Jeho sympatie k Velké francouzské revoluci vedly k jeho konfliktu s Alexandrem Hamiltonem. V roce 1793 kvůli tomuto konfliktu rezignoval.
 • Viceprezident za vlády Johna Adamse
 • Třetí prezident USA
 • republikán
 • Pozměnil nebo úplně zrušil některá opatření a zákony, které vydal jeho předchůdce (John Adams- federalista)
 • Zrušil opatření spojená s „cizineckými a vzbouřeneckými zákony“
 • ztěžovaly cizincům získat občanství a usnadňovaly násilné vystěhování.
 • Zrušil daň z lihovin à dříve vyvolala „whiskovou rebélii“
 • přepracoval justiční Adamsovy zákony, kterými se snažil Adams o federalistické ovládnutí soudnictví.
 • Započal snižování státního dluhu (zredukování vojenských výdajů a stav armády byl omezen na 3350 důstojníků a vojáků)

 

Alexander Hamilton – Spíše pro mě

 • jeden z Otců zakladatelů
 • 1. ministr financí Spojených států amerických.
 • spoluautor Listů federalistů (společně s Jamesem Madisonem a Johnem Jayem)
 • slouží k volnější interpretaci Ústavy USA
 • chtěl převzít státní dluhy jednotlivých států federalní vládou a vytvořit společný rozpočet; ustanovit centrální banku USA
 • byl kritizován Thomasem Jeffersonem a Jamesem Madisonem – tuto snahu sjednocení a kontroly finanční politiky ztotožňovali s předešlou koloniální britskou nadvládou.
 • Hamilton nesympatizoval s událostmi Velké francouzské revoluce- další kritika, většina USA s ní sympatizovala.
 • Roku 1791 založil Federalistickou stranu Spojených států (první politickou stranu ve Spojených státech) – předchůdkyni dnešní Republikánské strany Spojených států.
 • 1804 Zemřel ve střeleckém duelu s Aaronem Burrem, svým dlouholetým politickým rivalem.

 

Gilbert du Motier/markýz de La Fayette

 • demokrat, národní hrdina Francie i USA
 • byl velitelem národní gardy ve Francii a poslancem generálních stavů
 • významně se podílel na americké válce za nezávislost -> blízkým přítelem George Washingtona a národním hrdinou
 • velký vliv v počátečních fázích francouzské revoluce -> později se ostře postavil proti jejím násilnostem ->1792 musel uprchnout do Belgie a byl vězněn v Rakousku -> Napoleon ho z vězení vysvobodil a po jeho pádu se La Fayette ještě účastnil velké politiky za vlády Ludvíka Filipa.
 • Delší verze
 • Byl dlouhou dobu vězněn a různě přemisťován Habsburky (přičítali mu spoluvinu na zavraždění francouzské královské rodin). -> vsazen do pevnosti Olomouc ->V listopadu 1794 se mu podařilo uprchnout (za pomoci Bollmana a Franka Hugera, kteří za tímto účelem přijeli až na Moravu) Všichni tři byli velmi rychle zadrženi.
 • Po vítězství Napoleona Bonaparta a na jeho přímý rozkaz byl propuštěn (září 1797) -> odmítl funkce, které mu Napoleon nabídl. Po pádu Napoleona -> byl členem parlamentu, v roce 1830 podporoval Ludvíka Filipa a stal se opět velitelem Národní gardy.

 

Tadeusz Kościuszko

 • účastnil se americké války za nezávislost (inženýr-stavěl opevnění)
 • roznítil protiruské hnutí v rozdělovaném Polsku
 • byl nejvyšším vůdcem povstání v roce 1794.
 • postavil west point
 • Kościuszkovo povstání
  • 12. března 1794 a skončilo 16. listopadu téhož roku kapitulací posledních oddílů před Alexandrem Suvorovem.
  • coby vrchní velitel s vojáky a selskou pěchotou 4.4.1794 porazil carského generála Tormasova u Raclawic. Během bojů hrál zásadní roli, a proto je tento odboj pojmenován po něm.
  • Byl zraněn a zajat Rusy v bitvě u Maciejowic -> uvězněn v petropavlovské pevnosti v Petrohradě. -> o dva roky později jej car Pavel I. propustil
 • Kongres = setkání/shromáždění
 • Kontinentální kongres
  • = shromáždění delegátů třinácti kolonií
  • Američané vytvořili Kontinentální kongres -> koordinoval postup jednotlivých kolonií a postupně zformoval kontinentální armádu
  • Kongres rovněž rozhodl o výstavbě zcela nového hlavního města. Washington vybral místo -> dokončení metropole s jeho jméno, se nedožil.
 • 4. července 1776 vyhlásily nezávislost na Velké Británii a zformovaly Spojené státy.
 • Ustanoven 3x:
  • 1774 (První kontinentální kongres)
  • 1775–1781 (Druhý kontinentální kongres)
  • 1781–1789 (Konfederační kongres)
 • předložil finální návrh Ústavy Spojených států
 • Monroeova doktrína
  • = zahraničně politická doktrína; 2. prosince 1823 ji vyhlásil 5. prezident USA James Monroe.
  • Podle této doktríny:
   • Evropské mocnosti nemají právo zasahovat do záležitostí nezávislých států na území amerického kontinentu
   • Spojené státy americké budou vojenské akce na jejich území považovat za „ohrožení svého míru a bezpečnosti“ a „manifestaci nepřátelského postoje vůči USA“
 • Spojené státy vyjadřují, že není a nikdy nebylo v jejich zájmu nějak zasahovat do válek mocností v Evropě, tedy pokud není vážně ohrožena bezpečnost Spojených států.

 

Deklarace nezávislosti je dokument, kterým Třináct kolonií deklarovalo svou nezávislost na Velké Británii a kterým ospravedlnilo své konání. Deklarace byla ratifikována Kontinentálním Kongresem 4. července 1776.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!