Veličiny v regulované soustavě – fyzika

 

   Otázka: Veličiny v regulované soustavě

   Předmět: Fyzika

   Přidal(a): Tomas

 

 

Regulovaná veličina (y):

 • Veličina, jejíž hodnota je regulací udržována v předepsaných podmínkách. Je zároveň rovna výstupní veličině řízeného systému a současně vstupuje do regulátoru.

 

Žádaná hodnota regulované veličiny (w):

 • Předepsaná hodnota, na které má být regulovaná veličina udržována. Často také nazvaná řídící veličina.

 

Akční veličina (u):

 • Zasahuje do regulačního procesu tak, aby regulační odchylka byla minimální. Veličina, pomocí které ovlivňujeme regulovanou veličinu.

 

Regulační odchylka (e = w – y):

 • Rozdíl skutečné hodnoty regulované veličiny a žádané hodnoty regulované veličiny. Vstupuje do regulátoru. Vzniká změníme-li žádanou hodnotu, nebo když na systém působí poruchové veličiny.

 

Unifikované signály:

 • Napěťový 0 – 10 V ( -10 V – 0 + 10 V )
 • Proudový 0 – 20 mA ( v praxi více používaný 4 – 20 mA )
 • Binární ,,0“ ,,1“
 • Číslicový signál – kombinace 0 a 1

 

Blokové schéma regulované soustavy:

 • y – regulovaná veličina
 • w – žádaná hodnota regulované veličiny (řídící veličina)
 • u – akční veličina
 • d1 ,d2 ,d3 – poruchové veličiny (kolísání tlaku, změna teploty okolí…)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy