Vladimir Iljič Lenin

 

   Otázka: Vladimir Iljič Lenin

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Zloun

 

 

 

 

Leninovo dětství

1)      Vše začalo v Simbirsku v srdci Ruska, Simbirsk leží na Volze asi 700 km od Moskvy. Tady se narodil 20 dubna 1870 Vladimír IljičUljanov.

2)      OBRÁZEK Narodil se do velmi dobře zaopatřené rodiny, jeho otec byl vrchní školní inspektor celé provincie

3)      Leninovo dětství nijak nenasvědčovalo tomu, že by se měl stát revolucionářem, ale zlomový byl rok 1887, kdy byl jeho bratr Alexander zatknut v Petrohradě, obviněn z účastni na plánování atentátu proti carovi. Alexander byl odsouzen k smrti a téhož roku oběšen.

4)      V té době se Lenin stal revolucionářem, byl vězněn a poslán na dva roky do vyhnanství na Sibiř kde se oženil s Naděždou Krupskou, s kterou zůstal až do konce svého života.

 

Život v exilu

1)      V roce 1900 Vladimír Uljanov opustil svou vlast a dalších 17 let strávil za hranicemi, dal si jméno Lenin a nejprve se usídlil v Ženevě, kde žila velká skupina ruských revolucionářů v exilu

2)      V té době Lenin formuloval své politické názory, odmítal demokracii a chtěl nastolit diktaturu proletariátu, své kolegy zaskočil svoji fanatickou vírou uskutečnit revoluci v Rusku.

3)      Lenin agitoval v ruské sociálně-demokratické straně, kde se střetl OBRÁZEK s –Martovem, strana se rozštěpila na dva proudy – menševiky (umírnění členové) a bolševiky, kteří byli radikálně smýšlející

4)      V roce 1905 propukla v Rusku revoluce, když vzbouření námořníci vyvěsili rudou vlajku na křižníku Potěmkin, Lenin této revoluci nedůvěřoval. Car jí krvavě potlačil.

5)      Pro Lenina to byla cenná zkušenost, usoudil totiž, že revoluci nemůže provést obyčejný lid, protože to je práce pro profesionály a tak na pařížském předměstí založil školu pro revolucionáře, vyučoval se zde např. marxismusnebo propaganda

6)      V roce 1914 vypukla první světová válka a mezi lety 1914-1916 Rusko prohrávalo jednu bitvu za druhou. Lenin doufal, že Rusko válku prohraje, věděl totiž, že by to zvýšilo jeho šance na to uskutečnit revoluci

 

Německo pomáhá Leninovi dostat se k moci

1)      Lenin sám už nedoufal, že by se mu doopravdy podařilo uskutečnit revoluci, a proto byl velmi zaskočen, když propukla únorová revoluce v Rusku roku 1917.  Car Mikuláš II. byl sesazen a do čela nastoupila prozatímní vláda.

2)      Kerenského vláda nezvládala situaci v Rusku a vyhlásila svobodu tisku, to byl pro bolševiky dar z nebe, denně vytiskli asi půl milionů kusů propagandistických novin, vše bylo financováno německou vládou. Cílem bylo dostat Lenina k moci, který by souhlasil s uzavřením míru a tak by válka pokračovala jen na jediné frontě.

3)      V říjnu roku 1917 vypuklo Povstání v Petrohradě a Lenin se rozhodl zariskovat a nařídil útok OBRÁZEK na zimní palác, sídlo prozatímní vlády. Tento útok byl úspěšný, Kerenského vláda abdikovala a Lenin se stal prvním předsedou proletářské vlády.

4)      Následné volby způsobili ve straně rozkol a zmatek, protože získali jen čtvrtinu míst ve státní dumě. Ostatní strany chtěli bolševickou ukončit a tak Lenin státní dumu rozpustil.

5)      Lenin se chtěl udržet u moci, a proto byl na jaře roku 1918 podepsán pod vedením Lva TrockijeBrestlitevský mír, velmi nevýhodný pro Rusko, které přišlo o třetinu obyvatelstva, zemědělské půdy a ¾ zásob železné rudy a uhlí.

 

Rudý teror

1)      Bolševici se potřebovali zbavit svých nepřátel a tak vypukla občanská válka

2)      Lenin začal zabavovat soukromý majetek dobytek, obilí a nutil rolníky hromadně vstupovat do rudé armády, ten kdo odmítl, byl zabit. Odpor nižší třídy sílili, a proto Lenin založil tzv. odvetnou armádu vedenou generálem Tuchačevem, která vyhlazovala ruské rolnictvo, každý kdo se nepodřídil režimu, byl nekompromisně odstraněn. Výsledkem toho byl fakt, že v roce 1920 žilo 30 mil. Rusů v podmínkách hladomoru

3)      Tím, že nechal Lenin vyhladovět rolnictvo, slavil dvojitý spěch – zpacifikoval opozici a srazil na kolena Pravoslavnou církev. Její majetek zkonfiskoval a kněží bez soudu popravil.

4)      Když začali stávkovat dělníci, Lenin je potlačil armádou, označil je za dezertéry a nechal je popravovat nebo odvážet do gulagů.

 

Leninova světová revoluce

1)      V roce 1919 byla zavedena komunistická internacionála a Lenin chtěl rozpoutat světový konflikt, po kterém by svět byl komunistický

2)      Po roce 1918 byla v Německu velmi špatná situace a Lenin cítil, že by zde mohl uskutečnit bolševickou revoluci, učinil tak v roce 1923. Velením revoluce pověřil Trockije. Ta selhala, protože se Německo proti bolševické revoluci sjednotilo.

3)      Leninovi se rozpadl jeho velký plán o světové bolševické revoluci

 

Leninova smrt

1)      Lenin se stáhl do částečné izolace do svého impozantního sídla na venkově a čas trávil návštěvami a rozmluvou s rolníky

2)      Stalin přebíral jeho moc a postupně Lenina, který byl v té době už ve velmi špatném zdravotním stavu, naprosto odřízl od okolního světa

3)      Lenin zemřel 24 ledna 1924

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!