Vnitřní síly staticky určitých nosníků – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Vnitřní síly staticky určitých nosníků

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

VNITŘNÍ SÍLY STATICKY URČITÝCH NOSNÍKŮ

Postup

 • reakce,
 • stanovení charakteristických bodů,
 • stanovení normálových sil,
 • stanovení posouvajících sil,
 • stanovení nebezpečného průřezu,
 • stanovení ohybových momentů,
 • pro lepší přehlednost vykreslíme průběh vnitřních sil,

 

Normálové síly

 • působí v podélné ose prvku,
 • jsou vyvolány vodorovnými silami,
 • hodnoty stanovujeme v řezech nekonečně blízko zleva a zprava charakteristických bodů, neboť přímo v nich normálová síla mění svoji velikost,
 • znaménko normálové síly určujeme podle směru působení:
 • působí-li ven z řezu → kladná,
 • působí-li do řezu → záporná,

 

Posouvající síly

 • působí kolmo na podélnou osu nosníku,
 • „smykové síly“,
 • jejich hodnoty stanovujeme v řezu nekonečně blízko zleva a zprava,
 • obecně stanovíme ze součtové podmínky rovnováhy k ose z,
 • zjednodušené stanovení:
 • při postupu po nosníku zleva doprava → všechny síly působící nahoru jsou kladné, síly působící dolů jsou záporné,

 

Ohybové momenty

 • stanovíme z momentové podmínky rovnováhy k příslušnému bodu,
 • hodnoty momentu stanovujeme přímo v charakteristických bodech nosníku,
 • výjimka: zatížení osamělým momentem,
 • zjednodušené stanovení:
  • v řešeném bodě si představíme, že je nosník upnutý a stanovíme momenty všech sil k danému bodu,
 • znaménko:
  • pokud jsou tažená dolní vlákna → kladný moment,

Konzola

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!