Vodič a izolant v elektrickém poli, kondenzátor

 

Téma: Vodič a izolant v elektrickém poli, kondenzátor

Předmět: Elektronika

Přidal(a): David Veselík

 

Vodič a izolant v elektrickém poli, kondenzátory, druhy, části, výpočet, použití

 

Vodič v el. poli:

 • a) Je-li vodič v elektrickém poli a je-li zajištěna trvalá dodávka elektronů z jedné strany a únik z druhé strany, prochází vodičem trvalý proud.
 • b) Je-li vodič v elektrickém poli, ale není spojen se zdrojem napětí, vzniká jev nazvaný elektrická indukce. Elektrickou indukcí lze přemístit i elektrony v přímém vodiči.

 

Vodičem proběhne krátkodobý proud, způsobený tím, že pole působí silou na volné elektrony. Po chvíli se stav ustálí a proud již vodičem neprochází. Ve vodiči jsou dva náboje. Jsou stejně velké, ale jeden je kladný a druhý záporný.

Nově rozdělené náboje uvnitř vodiče vytvoří elektrické pole, které působí proti vnějšímu elektrickému poli a výsledná intenzita pole se pak rovná nule.

Vodič musí procházet různými hladinami potenciálu. Pokud by ležel na jedné hladině potenciálu, indukovaný náboj by nevznikl.

 

Kondenzátory:

Je to elektronické zařízení, které udržuje určitý el. Náboj (Q) při určitém napětí. Charakteristická veličina kondenzátoru je kapacita – značíme ji C a jednotky jsou Farady – F. Kapacita kondenzátorů je závislá na jeho rozměrech, konstrukci a permitivitě mezi deskami – nebo vrstvami. Kondenzátor je součástka konstruovaná takovým způsobem, aby vykazovala kapacitu určité velikosti. Skládá ze dvou vodivých elektrod oddělených od sebe navzájem elektricky nevodivou látkou – izolantem, tzv. dielektrikem. Základní vztah pro výpočet kapacity rovinného kondenzátoru je

 

Vlastnosti:

 • Nepropouští střídavý proud, kdežto střídavý proud jím prochází.

 

Druhy kondenzátorů:

 • Pevné – s papírovým dielektrikem
 • Z metalizovaného papíru
 • S plastovou folií
 • Slídové
 • Elektrolytické
 • Speciální  — až dolů s proměnnou kapacitou
 • Otočné
 • Kapacitní trimry (dolaďovací kondenzátor)

 

Podle tvaru lze rozlišit kondenzátory deskové, válcové, kulové, svitkové (svinutý dlouhý vodivý pás oddělený izolantem).

 

Podle použitého dielektrika se kondenzátory dělí:

 • otočný vzduchový
 • papírový (často papír napuštěný voskem) (svitkové)
 • elektrolytický (dielektrikem je tenká oxidační vrstva na jedné z elektrod, druhou elektrodu tvoří samotný elektrolyt)
 • keramický
 • kapacitní dioda – varikap
 • Slídový
 • Plastový

 

Části kondenzátorů:

 • Kondenzátor se skládá ze dvou vodivých desek, dielektrika a vývodů

Desky /neboli elektrody) jsou většinou hliníkové. Jedná se o tenkou vrstvu folie

Dielektrikum je nevodivé (kondenzátorový papír) a zabraňuje přenosu náboje mezi deskami

Vývody jsou dva, každý z jedné desky.

 

Použití kondenzátorů:

 • Blesk fotoaparátu
 • Paměť PC
 • Usměrňovače zdrojů
 • V praxi využití u elektrolytických součástek v radiopřijímačích, televizích, magnetofon, v automobilech /slouží k odrušování elektrických zařízení)

 

Řazení kondenzátorů je:

 • Sériové a paralelní, při sériovém seřazení se kapacita zmenšuje, při paralelním se zvětšuje.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy