Vrcholná renesance v Itálii – dějiny umění

dějiny

 

   Otázka: Vrcholná renesance v Itálii

   Předmět: Dějiny umění

   Přidal(a): johnyone

 

 

Architektura

Donato Bramante 1444-1544

 • Architekt a malíř

 

Dílo:

PALÁC CANCALLARIA (Řím)

NÁDVOŘÍ BELVEDERU (Řím, Vatikán)

CHRÁM SV. PETRA (Řím, Vatikán)

 • Vycházel z půdorysu řeckého kříže – centrální kostel
 • 4 malé kopule a 1 velká ústřední
 • Stihnul zrealizovat jen základy, chrám se průběžně měnil

 

Michelangelo Buonarroti

 • Sochař, malíř a architekt
 • Do svých služeb ho povolal papež

 

Dílo:

MEDICEJSKÁ KAPLE (Florencie)

 • Pro jeho mecenáše – rod Medicejských

 

KNIHOVNA LAURENZIANA (Florencie)

PALÁC FARNESE

KAPITOLSKÉ NÁMĚSTÍ

 • Řím na základě žádosti papeže

 

CHRÁM SV. PETRA (Řím, Vatikán)

 • Pracoval na něm do roku 1547, částečně pracoval podle Bramanteho návrhu
 • Vyprojektoval střední obrovskou kopuli

 

Jacopo Sansovino 1486-1570

 • Působil v Benátkách

 

Dílo:

KNIHOVNA SANSOVINIANA

 • Na náměstí sv. Marka
 • Inspirace pro architekta Josefa Zitka – stavěl Národní divadlo

 

Sochařství

Michelangelo Bunatorroti 1475-1564

 • Pocházel z Umbrie z rodiny úředníka
 • Ve 13letech vstoupil do dílny Ghirlandaiů
 • Na čas žil v rodině Medicejských
 • Působil ve Florencii, Benátkách a v Římě
 • Byl to ,,RENESANČNÍ ČLOVĚK´´ – převratným způsobem zasáhl do všech výtvarných oblastí (viz. Architektura)
 • U něj bylo na 1. místě sochařství

 

Dílo:

1) Sochařské

MADONA NA SCHODECH

 • reliéf, který vytvořil v 15letech

 

BOJ KENTAURŮ S LAPITHY

 • antické téma
 • propletenec nahých těl

 

PIETA (chrám sv. Petra, Vatikán)

 • dívčí Panna Marie drží na klíně mrtvého Krista

 

PIETA (Florencie)

 • trojúhelníková kompozice
 • muž na nejvyšším místě má být autoportrét Michelangela

 

DAVID

 • pracoval na něm vletech 1501-1504
 • pokažený kus mramoru, 5m vysoký, ale jen 60cm hluboký
 • nahý zamračený mladík v kontrapostu
 • Mužský akt od dob antiky
 • Originál stále před Florentskou radnicí, dnes je v muzeu, venku kopie

 

NÁHROBEK PAPEŽE

 • Pro Julia II., nebyl nikdy dokončen (40 soch – z nich jen část dodělána)

 

MOJŽÍŠ

 • Zamračený, podrážděný stejně jako papež

 

OTROCI

 • Několik soch, jiné jen částečně vytesané – velká umělecká síla

 

NÁHROBEK MEDICEJSKÝCH (kopie San Lorenzo – Florencie)

 • Také nedokončený
 • 2 bratři – Giuliano Medici – voják a Lorenzo Medici – myslitel
 • Každý má po straně 2alegorické sochy:

 

DEN a NOC, JITRO a VEČER

 • V kapli Madona Medicejská

 

2) Malířské

KARTON – BITVA U CASCINY

 • Přípravná skica, nedochovala se

SIXTINSKÁ KAPLE

 • 2 fresky – nástropní – STVOŘENÍ SVĚTA a oltářní stěna POSLEDNÍ SOUD

FRESKA STVOŘENÍ SVĚTA

 • Pracoval na ní 4 roky 1508-1512
 • Nástropní
 • Údajně na ní pracoval sám
 • Malbu si objednal papež Julius II.
 • Rozměry kaple 40,9m x 13,4m, výška 20,7m
 • Jádrem fresky je střední pás rozdělený do 9 obrazů – vzájemně na sebe navazují
 • Nejznámější je Stvoření Adama (dotek prstů Boha a Adama)

 

STVOŘENÍ SVĚTA

STVOŘENÍ LIDÍ

 

PRVNÍ HŘÍCH

 • Okolo 7 proroků a 5 sibyl
 • Dramatické, svalnaté figury
 • Výrazná barevnost

 

FRESKA POSLEDNÍ SOUD

 • Oltářní stěna
 • 400 postav
 • Levá strana – život Mojžíše
 • Pravá strana – život Ježíše

 

KULATÝ OBRAZ  – TONDO DONIŮ

 • Pro rodinu Doniů
 • Představuje svatou rodinu
 • V galerii Ufizzí (Florencie)
 • Byl též architekt – viz architektura

 

Malířství

Leonardo da Vinci 1452-1519

 • Geniální umělec – malíř, sochař, vědec, vynálezce…
 • Byl levoboček (nemanželský syn) notáře
 • V roce 1469 nastoupil do učení k A. del Verocckiovi
 • Chtěl změnit dosavadní pojetí malířství
 • Začal používat SFUMATO (jemné, až kouřové prolínání barev přes sebe od nejsvětlejších tónů po nejtemnější)
 • Usiluje o absolutní dokonalost, proto mnoho svých děl nedokončil
 • Dochovalo se jen 17 obrazů
 • A jeho deníky (kodexy) s náčrty a poznámkami
 • Značně předběhl dobu – ,,vynález´´ – tank, potápěcí přístroj, padák, vrtule,…
 • Od r. 1517žil na dvoře francouzského krále, údajně zemřel v náručí Františka I., pohřben je na zámku Amboise

 

Dílo:

 1. Florentský pobyt

ZVĚSTOVÁNÍ

 • Anděl zvěstuje Panně Marii, že bude mít syna Ježíše
 • Učednická práce

 

KLANĚNÍ TŘÍ KRÁLŮ

 • Nedokončen
 • V galerii Ufizzi

 

MADONA VE SKALÁCH

 • 2 varianty, první nebyla zadavateli přijata
 • Má trojúhelníkovou kompozici
 • Snová horská krajina
 • Podivné gesto ruky Panny Marie

 

 1. Milánský pobyt

JEZDECKÝ POMNÍK F. SFORZY

 • Jen jako obrovský hliněný model
 • Zničen r. 1499

 

FRESKA POSLEDNÍ VEČEŘE (kostel Santa Maria della Grazie)

 • Výzdoba refektáře, experimentoval s barvami na vlhké zdi
 • Už za jeho života se freska ničila
 • Zobrazuje Ježíše a jeho učedníky (13) při oslavě Velikonoc, kdy jim Ježíš prozradil, že jeden z nich ho zradí
 • Základ knihy Šifra mistra Leonarda

 

 1. Florentský pobyt

KARTON SV. ANNA SAMOTŘETÍ

 • Vyobrazena s dcerou a dítětem – 3 generace žen (nedochovalo se)

 

MONA LISA (La Gioconda)

 • Měl to být portrét manželky Florentského obchodníka
 • Dnes v Louvru
 • Jeho nejslavnější a nejtemnější obraz
 • Leonardo ho celý život vozil všude sebou
 • Sfumato (jemné prolínání barev)
 • Záhadný úsměv, bez obočí
 • Nestejně vysoko horizont na pravé a levé straně
 • Údajně autoportrét samotného Leonarda

 

Francouzský pobyt

 • Od roku 1517 žil na francouzském dvoře u krále Františka I.
 • Zde i zemřel a některé své obrazy odkázal králi (mimo jiné i Monu Lisu)
 • Namaloval ještě obraz

 

SV. JAN KŘTITEL

 • Neurčité pohlavní postavy, velmi jemná tvář
 • Záhadné gesto ruky
 • Z celé tvorby se dochovalo jen 17 obrazů

 

Raffael Santi 1483-1520

 • Za pobytu ve Florencii byl ovlivněn Leonardem a Michelangelem
 • Od roku 1508 dvorním malířem papeže Julia II.
 • Maluje vlastním stylem, kde spojuje ideální krásu a monumentalitu
 • Vyzdobil freskami papežské pokoje
 • Zemřel předčasně kvůli velkému pracovnímu přetížení

 

Dílo:

 1. V pokojích (stancích)

ALEGORIE TEOLOGIE (náboženství)

ALEGORIE FILOOFIE (též athénská škola)

 • Nejvýznamnější řečtí filozofové (Platon, Aristoteles…) a s nimi význační italští myslitelé (včetně Leonarda, Michelangela) diskutují o filozofických otázkách – fresky

 

 1. Tapisérie (tkané koberce)
 • Pro Sixtinskou kapli
 • 10 návrhů
 • Tkaly se v Bruselu velmi populární díky kopiím (rytiny)

 

 1. Obrazy

SIXTINSKÁ MADONA

 • Madona s dítětem kráčí po zeměkouli
 • Vlevo sv. Sixtus, vpravo sv. Barbora, dole 2 nudící se Amorkové

 

MADONA SE STEHLÍKEM

MADONA NA LOUCE

 

KRÁSNÁ ZAHRADNICE

 • Panna Marie s Ježíškem a Janem Křtitelem trojúhelníková kompozice

 

Benátská škola

 • Barva je nadřazená kresbě
 • Plastická modelace postav
 • Vynikající perspektiva

 

Giorgione (džordžone) 1478-1510

 • Školil se u Belliniho
 • Obdivoval tvorbu Leonarda a už za života se stal proslulým
 • Maloval symbolické obrazy, vedou se spory o jejich výklad
 • Předčasně zemřel na mor
 • Některé obrazy zřejmě dokonči Tizian – vedou se spory o autorství

 

Dílo:

BOUŘE

 • Název obraz dostal až po smrti autora kvůli bouřce v pozadí
 • Vpravo kojí nahá žena dítě, vlevo stojí bohatě oblečený muž a dívá se na ní

 

TŘI FILOZOFOVÉ

 • Tři muži v krajině, osvětlení ranním sluncem a lze jej chápat také jako 3 lidské věky – DĚTSTVÍ, DOSPĚLOST A STÁŘÍ

 

SPÍCÍ VENUŠE

 • Žena – ideál renesanční krásy leží v krajině
 • Její pokožka doslova září
 • Velmi podobná Tiziánově Venuši Urbinské

 

VENKOVSKÝ KONCERT

 • V krásné krajině sedí 2 oblečení hudebníci a u nich jsou 2 nahé ženy
 • Jedna žena hraje na flétnu a druhá nabírá nebo vylévá vodu ze studny
 • Kontrast obyčejných mužů a nahých žen
 • Později inspiroval Maneta k vytvoření obrazu SNÍDANĚ V TRÁVĚ

 

Tizian 1488-1576

 • Učil se v ateliéru Belliniů
 • Spolupracoval s Giorgionem, některé jeho obrazy dokončil
 • Maloval pro mnoho králů
 • Zemřel v Benátkách na mor

 

Dílo:

 1. Náboženské obrazy

NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

 • Dramatická scéna
 • Odvážné tmavé tóny
 • Marie vstoupá do nebes

 

ZAVRAŽDĚNÍ SV. PETRA

 

 1. Akt

VENUŠE S PSÍKEM

 • Mladá žena leží na lůžku, rukou si zakrývá klín, u nohou jí spí psík a v pozadí průhled do místnosti, kde jsou 2 služky

 

DANAÉ

 • Danaé přijímá Dia v podobě zlatého deště

 

VENUŠE S VARHANÍKEM

 • Naslouchá hře mladého varhaníka, který je otevřený k ní a dívá se na její klín

 

LÁSKA NEBESKÁ A POZEMSKÁ

 • Dvojportrét krásné ženy u studny, vlevo obyčejná a vpravo nahá

 

 1. Portréty

PIETRO ARETINO

 • Výrazný portrét vzdělaného muže se zlatorudým kabátcem

 

FLÓRA

KAREL V. SE PSEM

KAREL V. NA KONI

 

PODOBIZNA PAVLA III. SE SYNOVCI

 • Papež má potměšilý výraz
 • Ottavio – podlézavý
 • Alessandro – vznešený

 

 1. Mytologické náměty

VENUŠE A ADONIS

BAKCHUS A ARIADNA

APOLLO A MARSYÁS

 • V Kroměříži

 

Correggio 1489-1534

 • Smyslné postavy ale důstojné a něžné
 • Využíval hodně sfumato
 • Citlivé obrazy

 

Dílo:

 1. Obrazy

MILOSTNÁ DOBRODRUŽSTVÍ JUPITERA

 • Např.: JUPITER A IÓ (JÓ)
 • Mladou dívku objímá a svádí Jupiter
 • V podobě mraku

 

DANAÉ

 • Jupiter k ní sestoupí v podobě zlatého deště

 

LÉDA S LABITÍ

 • Vysoce erotické obrazy, zakoupil jej Karel V.

VENUŠE, SATYR A KUPIDO

 

 1. Fresky

VIDĚNÍ SV. JANA (kostel v Parmě)

NEBEVZETÍ PANY MARIE

 • Osmiboká obrovská kopule
 • Dojem hloubky dotváří kompozice ve formě světelných kruhů (obláčků) se svatými
 • Dóm v Parmě
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!