Vybrané myšlenkové proudy ve staré Číně

 

   Otázka: Vybrané myšlenkové proudy ve staré Číně

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Hell

 

 

 

 

Konfucianismus

Konfucius – myslitel, politik, literát, ovlivnil čínské myšlení

– nejedná se o náboženství, ale o filosofii → Konfuciova filosofie = PRAKTICKÁ ETIKA

  • zajímají ho jen živý lidé → světský život
  • skloubit zájmy jedince a zájmy státu (on byl šťastný a stát dobře fungoval)
  • základem je povinnost (dokonalý ideál), povinnost celoživotně se vzdělávat, zdokonalovat se

 

koncepce LI – soupis etických zásad; cíl vznešeného, dokonalého člověka

  • ZÁSADA SIAO – úcta ke starším, rodičům, učitelům, panovníkovi, muži (nesmí být tyran)
  • ŽEN – humanismus, láska k životu, „Člověk je v zásadě dobrý.“ → vždy hledej tu lepší stránku
  • ŠU – empatie, vcítění se, jiné pohledy na svět

 

9 klasických knih

  • Kniha písní – sepsání ústní lidové slovesnosti, písně obecně náboženské
  • Kniha ritů – etika a rituály dvora, otázky estetické, krása
  • Kniha proměňI-TING – sepsal už existující názory, utřídil je + připsal filozofické poznámky

– součástí je PA-KUA – původně sloužila k věštění a později k výkladu filozofických otázek

8 TRIGRAMŮ = kombinace plných a přerušovaných čar, princip Jing-Jang – dva protiklady, které spolu sounáleží

 

Taoismus

Lao-c´ – tvůrce

– požadavek, aby člověk žil v menších komunitách

– neuznával stát, války, gramatiku (písmo) → přílišná vzdělanost škodí

– člověk by měl žít prostě v souladu s přírodou → přírodní bytost člověka

ČCHI – tok energie, její narušení vede k problémům (k nemoci)

zásada WU-WEJ„Jaké touhy neznáme, takové nemáme.“

 

Obecné znaky čínské a indické filosofie

 

INDICKÁ FILOZOFIE– víra v převtělování

– identita boha a duše

– zřeknutí se vlastní identity

– podceňování světských záležitostí

– značná názorová tolerance

ČÍNSKÁ FILOSOFIE– touha po harmonii (zlatém středu)

– odpor k extrémům

– značně světská → praktická etika

– protikladné principy, zároveň harmonie

– humanismus – láska k člověku

„Člověk je v zásadě dobrý.“

 

– pojetí svobody (Evropa → Antika) je individuální

– směřují k vnitřnímu prožitku (ne ke změně vnějších podmínek)

 

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!