Východní náboženství – maturitní otázka

Otázka: Východní náboženství

Předmět: Společenské vědy

Přidal(a): Lucie Bartková

 

 

Hinduimus

 • Původ a datace: ve starodávných védách (vid= vědění, poznání pravdy) – náboženské texty staré tisíce let (1500–500 př.n.l.) z Indie (védské náboženství předchůdce hinduismu)
 • rozšířen – více jak 1,2 miliard věřících – 3. největší – vliv na další náboženství, mnoho náboženských směrů a rituálů
 • Bez zakladatele + nesjednocená věrouka (společné prvky) , žádná centralizovaná autorita či struktura institucí, není vymezen jazyk (většina textů v sanskrtu= starověký indoevropský j.) 

 

Myšlenky 

Polyteismus– ústřední trojice bohů (trimúrti): Bráhma (stvořitel), Višnu (udržovatel), Šiva (ničitel) – každý ženský protějšek. Mnoho bohů v podobě zvířat, králů, asketů atd. Vtělení boha na zem i= avatár

 • Hinduisté mohou být oddaní jednomu nebo více bohů (Monoteismus)
 • Bhakti (uctívání) Marga (cesta) – cesta oddanosti
 • lišící se rituály – navštěvování chrámů, čtení svatých textů, púdžu (obřad uctívání) , uctívání zpodobení božstev…

Dharma – morální síla držící vesmír pohromadě představuje závazek/povinnost pro každého jedince na základě jeho kasty

Kasty – lidé rozdělení do společenský tříd “varen” (4 + nedotknutelní – lidé mimo kastu)- hierarchické uspořádání (džáti – jednotlivé role/zaměstnání ve třídě) 

Reinkarnace – převtělování duše (atmán) podle zákona karmy – atmán = individuální duše ale i absolutní jsoucno všeho (všichni jsou jedno)

Karma – svazuje nás s pozemským životem 

Mókša – konečné osvobození prostřednictvím meditace, odříkávání etc. 

 

Literatura

 • zhruba 6 skupin textů – odlišný historický kontext – mohou být rozděleny do 2 – 
 • Šruti (vyslyšeny od boha) – Védy, Upanišady 
 •  Smriti (zapamatovány a předávány mezi mudrci) – Drahmašástra, Ramanája a Mahábhárata, Purány, tantry
 • V moderní době má velý význm astrologie, návštěvy chrámů, účast na hinduistických svátcích – Holi: svátek boha Višnu na jaře, házení barevných prášků a zapalování ohňů – Diwali: svátek světel na podzim, oslavování bohyně blahobytu Lakšmís rodinnou- Khumbhméla: každých 12 let, svátek očisty, koupání v posvátné řece, místo a satum dáno konstalací hvězd

 

Buddhismus

 • Původ a datece: ze severní Indie do severní a východní Asie, ve 20. st. rozšířen i na západ, 4. největší, cca 500 milionů stoupenců 
 • Zakladatel: Buddha – indický princ v 5. století př.n.l. se jménem Siddhártha Gautama – královna Mahámája sen o stříbrném slonu vstupující z boku do lůna – bylo ji vysvětleno, že její syn bube buď král nebo Buddha (osvícený). Ve 29 let Siddhártha spatřil 4 znamení – starého, nemocného a mrtvého (utrpení světa) a asketa, který se zřekl světa. Siddhártha se zbavil titulu prince a oddal se askezi by nalezl vnitřní klid. Putoval ve společnosti 5 aketů 6 let, nedosáhl uspokojení. Sednul si pod strom a ve fázi hluboké meditace. 
 • Ve Váránasí 1. kázání – roztočení kola (čakry) nauky (dharma). Zbytek života putoval po severní Indii a vyučoval dharmu. V 80 let v Kušinagaře zakusil parinirvánu (smrt)

 

Základní myšlenky: 

 • Reinkarance a karma avšak odmítnutí hinduistického hierarchického systému
 • 4 ušlechtilé pravdy tvořící jádro dharmy: Existence je utrpení (dukha)| dukha vzniká kvůli tanhá (touha)| vysvobození od utrpení je zánikem touhy (nirvána)| To lze dosáhnout pomocí osmidílné stezky (= správné chápání, myšlení, mluvení, konání, životospráva, úsilí, uvědomení, životospráva, uvědomění, soustředění)
 • Příklad v Buddhově životě – zřeknutí se světa, vyslání člena rodiny do Sanghy (komunita mnichů a mnišek). Ceremoniál “tři útočiště/klenoty” – budha, dharma, sangha. 

 

3 hlavní skupiny: 

Theraváda – 244 př.nl.

 • nejstarší, nejpůvodnější, nabytí osvobození skrze vlastní úsilí jednotlivce., jižní a jihovýchodní Asie, hlavní buddhistické spisy dharma
 • Arthat- světec jež dosáhl nirvány 
 • Meditace Vipassaná
 • Tradice lesních mnichů
 • Meditace vhledu

Mahájana (“velký vůz/cesta”)

 • 1. st.nl., nové nauky, vice filozofie než historie, východní Asie
 • Bódhisattva – člověk zasloužený nirvány ale zříká se, předává karmickou zásluhu někomu jinému 
 • Zen| čistá země| Sóka Gakkai| Nová kadamská tradice| Nadace pro ochranu mahájánové tradice| Západní buddhistický řád(Triratna) 

Vadžrajána

 • 6 st.nl., založena na meditaci, vztahu žáka a učitele a spasitelích, Tibet, Nepál, Bhútán, Mongolsko Šingon | Tibetský buddhismus

 

Literatura

 • Mnoho jazyků – pálí (jazyk starověké Indie), díky překladům i v sanskrtu, tibetštině, čínštině a japonštině. 
 • Žádný hlavní – množství textů “sútra” (=láno držící věci pohromadě). Různé školy upřednostňování různých súter 
 • Pálijský zákon
 • Mahájánova písma
 • Sútra srdce
 • Původní buddhistické spisy –  Tripitaky (součástí vinája – pravidla pro sanghu)
 • Svátky
 • Vésákha: hlavní svátek,  během květnové půnoci, oslavuje zrození, osvícení a parinirvánu (Buddhovu smrt) 
 • Pojmy: Vesak „Buddhovy narozeniny“ – narození, osvícení (buddhovstvim), smrt Makha Bucha 

 

Taoismus 

 • Chápán často více jako filozofie či přírodní mystika– spoustu filozofických myšlenek má základ v taoismu 
 • Původ a datace: cca 5 st. př.n.l. v Číně, Zakladatel: není jasně doložený-  Lao-c‘ (Laozi)  – život zahalen tajemstvím

 

Literatura

 • Tao Te Ťing – kniha o cestě a její síle, autor Lao-c´- 81 kapitolek – poetické výroky, 1. část knihy o Tao (cestě), 2. o Te (vnitřní síle) – počátek všech věcí v přírodě, intuici, svobodě, vyskytování dvojznačnosti 
 • SÜN C’ – od stejnojmenného mistra (okolo 300 let př.n.l)- lidská přirozenost je zlá, vyzývá k odvržení od společenských konvencí pomocí humoru a anekdot, důraz na proměnlivost, prostototu a spontaneitu, výsměch pokusům vzdorovat  

 

Myšlenky

 • Neuspořádaný systém věrouky, občasně nejednoznačný – přesto určité ústřední myšlenky 
 • Princip Tao – původním významem Cesta – základ veškeré existence, vše co existuje a stále se mění, nelze pojmenovat – touha taoistů po jednotě s Tao
 • Nalezení Tao skrze Wu-wej (nezasahování) – přijímání změny místo kladení odporu, nechat věci plynout 
 • Čchi – vitální síla, životní energie
 • Cílem taoismu je odvrácení od společnosti, únik do přírody, svoboda, především dosažení nesmrtelnosti (modlení k prastarým bohům pro pomoc v hledání nesmrtelnosti)
 • feng-šuej starověké čínské učení (“vítr a voda”) – rozmisťování předmětů, aby Čchi bylo v rovnováze (Zdroj Karate, Aikida, Juda)
 • tchaj-ťi cvičení ke sjednocování různých částí svého já, nalezení síly
 • Svátky

 

Konfuciánství

 • Původ a datace: 500 př.n.l. v Číně| 1. zakladatel Konfucius (Kchung-fu-c’ “Mistr Kung”) – učitel, politik, spisovatel a filozof – narozen v knížectví Lu do zchudlé šlechtické rodiny, vychován jako taoistický mistr, angažoval se v politice v hudbě a poezii – na pozici státního úředníka kritizoval činy šlechty a poslán do vyhnanství – cestoval – při návratu psal díla a vyučoval – díky dílům duchovní otec učitelů, historiků, vzdělanců…- považován za jedinečnou osobu
 • Přispívali však i jeho žáci – např. Mencius (300 st. př.n.l.)

 

Základní myšlenky

 • Přirovnáváno k etickému způsobu života, světonázoru, soubor idejí – bez odpovědí na základní otázky smyslu existence, formální hierarchie či duchovenstva – stopy religionistiky: rituály a obřady, uctívání konfuciových soch, obrazů, na jeho počest chrámy, existence “nebe” – podle Konfucia je nebe nejvyšší božstvem
 • Důraz na vzdělávání – kultivace sebe sama nutná ke změně a zachování společnosti. Otázky jako “Jak se stát moudrým? Co obnáší být mravným?”-  důležitá harmonie osobní, společenská a politická – nalezení rovnováhy mezidobrem a zlem, pokrou a mocí, tímto světem a budoucím atd.
 • Výroky – “Když slyším zapomínám. Když vidím, pamatu. Když pracuji, chápu” “Zapomínej křivdy, ale nikdy nezapomínej na vlídnost” “Nikdy nečin jiným co bys pro sebe nevolil”
 • Rituály – funkce tmelení společnosti např. opečovávání hrobů, pálení kadidla v chrámech, projevy synovské úcty – důležité pro harmonii vesmíru

 

Literatura 

 • Zápisky historika (Š´-ťi) – zaznamenán Konfuciův život, autor dějepisec dynastie Chan – S´-ma Čchien- 3 st. po Konfuciovi smrti – směsice faktů a legend
 • Pět klasiků”- Kniha dokumentů – Kniha písní – Kniha proměn- Kniha obřadů – Letopisy Jar a podzimů
 • Čtyři knihy”- Hovory – Cesta středu – Velké učení –  Meng-c´ (-shnuje učení Mencia).
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy