Výchova a vzdělávání osob s vadami sluchu

 

Otázka: Výchova a vzdělávání osob s vadami sluchu

Předmět: Pedagogika

Přidal(a): Sierra

 

Obsah otázky:

 • Příčiny a důsledky sluchových vad
 • Typy sluchových vad
 • Kompenzace sluchových vad, sluchová protetika
 • Péče o sluchově postižené

 

Surdopedie = disciplína speciální pedagogiky, která se zabývá výchovou, vzděláním a rozvojem jedinců s poruchou řeči

 

a) Příčiny a důsledky sluchových vad

1) Vrozené

 • Dědičnost, nemoc matky v období těhotenství (zarděnky, metabolické vady), ozáření rentgenem, rozdílný Rh faktor matky a dítěte

 

2) Získané

 • Dlouhodobý porod s krvácením do mozku nebo labyrintu, infekční choroby, nebo chronické záněty středního ucha, zánět mozkových blan, pobyt v hlučném prostředí
 • Důsledky – vada sluchu se odráží ve třech oblastech
  • Poznávací oblast
  • Oblast vztahů k prostředí (zejména sociálnímu)
  • Oblast struktury osobnosti – nejtěžší změny (charakterní, emotivní a volná sféra)
   • Mluva deformována, pouze konkrétní myšlení, ztráta zvukového pozadí způsobuje narušení pocitu bezpečí

 

b) Typy sluchových vad

 • Převodnípostiženo slyšení hlubokých tónů, méně slyší nepříznivá slova nebo slabiky a špatně slyší slabě pronášené koncovky slov.
 • Postiženo vnímaní úrovně hlasitosti signálu, ale schopnost vnímat základní prvky řeči je zachována, způsobeno deformitou vnějšího nebo středního ucha
 • Percepční – snížení sluchu v oblasti vysokých tónů, jedinec slyší vše ale hůře rozlišuje jednotlivé hlásky – hůře rozumí
 • Smíšený– potíže obojího druhu, špatně slyší, málo rozumí

 

Stupně sluchových poruch

 • 1 stupeň – Nedoslýchavost
  • lehká – sluchová ztráta – 20–40 db – potíže za nevýhodných sluchových podmínek
  • střední – sluchová ztráta 40–70 db – selhává porozumění z dálky
  • těžká – sluchová ztráta 70–90 db – rozumí řeči hlasité
 • 2 stupně – zbytky sluchu
  • Sluchová vnímání je omezeno jen na silné zvukové podněty
  • Nepostačí k vnímání mluvené řeči, ale pomoci sluchadla můžeme řeč vytvořit
 • 3 stupeň – hluchota
  • Úplná ztráta sluchu

 

c) Kompenzace sluchových vad, sluchová protetika

 • Vyšetření sluchu
  • je důležité zjistit sluchovou vadu, co nejdříve
  • mezi 2–4 dnem v nemocnici se provádí miminkům sluchový screening
  • u pediatra se vyšetření provádí v rámci prohlídky
  • u kojenců reakce na sluchové podněty
  • audiometrie – děti v 5 letech – graf slyšení, sluchové vady by měli být nalezeny před tím než dítě nastoupí do školy
 • Kompenzace:
  • Sluchadla, slouží k zesílení signálu řeči, kapesní – normální velikost, nebo závěsné
  • Kochleární implantát – elektronické zařízení, které transformuje zvuk – elektrický signál, tím jsou stimulována zachovalá vlákna sluchového nervu – elektrody jsou zavedeny k Hlemýždi, nejde o obnovu slyšení, ale o umožnění vnímání zvuků prostředí a rozlišování je
 • MP (co to je) a sociálních věcích
  • Jedná se o dávky a příspěvky
  • MŠMT – specifická pedagogická centra péče spočívá ve snaze zabránit vzniku druhotných vad nebo je zmírňovat
  • Speciální školy jsou internátního typu

 

d) Péče o sluchově postižené

Kontakt se sluchově postiženým

 • Můžeme komunikovat znakovým jazykem, prstovou abecedou
 • Mají nárok na bezplatné tlumočnické služby (25 hodin ročně)
 • Městské úřady mají povinnost zajistit tyto služby
 • Dodržovat sluchovou hygienu, Dávat najevo lásku, zájem, přízeň a porozumění pro potíže dítěte.
 • Vytvářet přátelské prostředí.
 • Posilovat ve všech dětech pocit sounáležitosti a vzájemného respektu
 • Zajistit a využívat vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky.
 • Nepřerušovat zrakový kontakt. Musíte pamatovat na to, že ve chvíli, kdy dojde k přerušení
 • zrakového kontaktu, dojde i k přerušení příjmu informací.
 • Při komunikaci využívat zrakové vnímání – výrazy obličeje, gestikulace, pohyby celého těla.
 • Uvědomovat si, že obsah sdělení musí s mimikou korespondovat, jinak může snadno dojít k nesprávnému porozumění sdělovaných informací.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!