Výchova a vzdělávání v pravěku a starověku

 

   Otázka: Výchova a vzdělávání v pravěku a starověku

   Předmět: Pedagogika

   Přidal(a): sramy

 

 

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ V PRAVĚKU A STAROVĚKU

1) PRAVĚK

– omezené prameny (můžeme zkoumat archeologické nálezy primitivních společností)

– základní výchovná instituce= RODINA

→ předávání zkušeností z generaci na generaci

→ učení probíhá nápodobou a hrou

– předávání praktických dovedností k přežití (lov potravy, pěstování základních plodin, řemeslné dovednosti, stavba příbytku)

– předávali si znalosti mýtů a náboženství

– zkouškou dospělosti byly iniciální/přechodové rituály

 • museli ukázat, jestli mají potřebné schopnosti k přežití – fyzickou sílu, odvahu a sebeovládání
 • byl zakončen náboženským rituálem – prokázání znalosti mýtů, tradic a rituálů kmene
 • spojeno s fyzickým označením (že jsme se stali členem) = mutilace – obřízka, tetování, vyrážení zubů, skarifikace, atd.

 

2) STAROVĚK

– základním mezníkem je neolitická revoluce – společenství se obsazují a dochází k rozvoji zemědělství

– zakládají se trvalé sídliště, později města

– dochází ke společné dělbě práce (zemědělci, řemeslníci, vojáci, kněží)

 

a) Řecko

– na přelomu 6.-7. stol. př. n. l. Vznikají městské státy- tzv. POLIS

– významné státy/polis: SPARTA, ATHÉNY

– aby státy mohly fungovat, musely mít vzdělané občany (vzdělané úředníky, soudce, velitele)
→ začínají vznikat výchovné instituce, které se o stát starají

 

SPARTA:

* záležitostí veřejnou/státní se stává výchova chlapců

* Děti byly po narození ihned prohlédnuty, nemocné děti byly házeny do propasti

* chlapci byli v 7 letech odebráni z rodin a byli vzděláváni a cvičeni ve státních školách

*chlapci společně cvičili, jedli, spali (školy připomínaly spíš kasárny než školy)

*cílem byla: zdatnost, odvaha, sebeovládání, schopnost podřizovat se rozkazu

*výchova obsahovala cvičení, zápasení, zacházení se zbraní, snášet tělesné nepohodlí

* výchova byla doprovázena krutými tělesnými tresty (vše se trestalo)

*při školním výcviku chlapci trénovali své válečné schopnosti na otrocích-> učili se na nich zabíjet

(podobný styl výchovy přebírali nacisti)

* chlapci byli podrobováni tvrdým zkouškám zdatnosti a odolnosti, při kterých umírali (kdo to nezvládl, zemřel)

* učili se i psát, číst a počítat- ale nebyl na to kladený takový důraz (Homérovy eposy, Ezopovy bajky)

* Chlapci cvičeni od 7 do 18 let → navazovala vojenská služba od 18 do 30 let

* voják byl svobodný občan

*dívky byly vychovávány v rodinách → ideál byl „Matka bojovníka“ (tvrdá žena)

 

ATHÉNY:

* pochází z nich výchovný ideál= KALOKAGATHA (kalos= tělo- zdravé; agatoo= mravnost/krása)

* spěli ke krásnu, dokonalosti (nejen fyzická i duševní)

* obchodní centrum Řecka

* nezávislý stát (občan byl na stát nezávislý)

* výchova v rukou soukromých učitelů. Stát vykonával pouze dozor
* institucionální výchova určena pouze chlapcům (do 7 let v rodině; od 7 do 18 se vzdělávali v soukromých školách)

I. ŠKOLY LITERNÍ– učili se především číst, psát, počítat
II.  ŠKOLY MÚZICKÉ– umění, především hudba a přednes
III. ŠKOLY PALEISTRY– rozvoj cvičení, zápas, hod oštěpem, pětiboj,…

* od 16. let mohli studovat na tzv. GYMNASIONU (řecky znamená „nahý“) → předměty jako matematika, astronomie, gramatika, geometrie, logika

* od 18. let povinná vojenská služba → 2 roky cvičeni ve zbrani

* po vojenské službě (tzn. Ve 20 letech) se stávali právoplatnými občany

* DIDASKALOI= soukromí učitelé (didaské= učit => původ pedagogiky)
=> paidagogos → vzdělaný otrok, který doprovázel děti do školy a pomáhal s učením= průvodce dětí po jejich vzdělávání

* SOFISTÉ= tzv. „Učitelé moudrosti“ (sofia= moudrost)
→ poskytovali vyšší stupeň vzdělání (historie, rétorika, právo, filosofie, přírodní vědy)

* PLATÓNOVA AKADEMIE– nejvyšší stupeň vzdělání-> učení filosofie
* ARISTOTELOVO LYCEUM– nejvyšší stupeň vzdělání-> učení filosofie

* Sokratés vyvinul metodu DIALOGU → pomáhala poznat pravdu, poznat sama sebe a druhého
Říkal, že aby žáci přišli k myšlence, je to porod-> „umění porodní báby“ =TECHNÉ MAIEUTIKÉ

* V Athénách byla důležitá schopnost obhájit si svůj názor a prezentovat ho= athénská demokracie (založena na fóru a prezentaci názoru) => důležitá výuka řečnictví → SOFISTÉ učili argumentovat a přesvědčovat v diskusi druhé o své pravdě (dnes mediální poradci)

 

b) Řím

– přebrali řecký model
→ vzdělávání především soukromé (záležitost bohatých rodin)
→ domácí učitelé
→ učitelé byli často vzdělaní Řekové a chůvy řecké otrokyně

– Řekové byli v Římě lékaři, písaři
– v 6. stol. př. n. l. Tzv. „ŠKOLY LUDI“ = školy her (ludus= hra)
* čtení, psaní, počítání

– později „ELEMENTÁRNÍ ŠKOLY“ (čtení psaní, počítání)
– na tyto školy navazovaly „GRAMATICKÉ ŠKOLY“ (gramatika, matematika, rozbor básní, přednes)

– „RÉTORSKÉ ŠKOLY“ (rétorika, právo, filosofie, matematika, hudba, geometrie, astronomie)
* určené pro vysoké státní úředníky, soudce, politiky, vojevůdce, velitele
* povinná praxe (navštěvování římského sněmu)
– v římských školách byla důležitým prvkem kázeň – přísnost, jako v armádách; prostředek pro udržení kázně tzv. „hůl a metla“

 

c) Vzdělávání v období Helénismu (4. stol. př.n.l.- 30. n.l.)

– vliv řecké vzdělanosti, orientální prvky
– vzniká řada knihoven: ALEXANDRIJSKÁ KNIHOVNA (v Egyptě- veškeré vědění té doby)
ŘÍMSKÁ KNIHOVNA (v Římě, 39. př.n.l.)
– vznik specializovaných škol (LÉKAŘSKÉ, PRÁVNICKÉ, RÉTORSKÉ, FILOSOFICKÉ)-> základ středověkých univerzit

– vznik úředních středních škol
– vznik tzv. „SEDM SVOBODNÝCH UMĚNÍ“

 

I. TRIVIUM (základna vzdělání)

 • *gramatika
 • * rétorika
 • * dialektika (=filosofie, zákonitosti myšlení)

 

II. QUADRIVIUM (nadstavba vzdělání)

 • * aritmetika
 • * geometrie
 • * astronomie
 • * muzika
 • → toto dělené předmětů vydrželo až do středověku
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!