Výroba monolitických betonových konstrukcí

 

Téma: Výroba monolitických betonových konstrukcí

Předmět: Stavební konstrukce

Přidal(a): Anonym

 

Bednění

 • Bednění je dočasná nebo trvalá forma konstrukce pro uložení a zhutnění čerstvého betonu.

 

Základní funkce:

 • Tvoří formu pro betonovou konstrukci
 • Musí přenést zatížení
 • Stabilita konstrukce bednění
 • Vytváří povrh konstrukce → pohledový beton

 

Požadavky:

 • Únosnost a tuhost
 • Vodotěsnost
 • Min. nasákavost
 • Snadné odbednění

 

Rozdělení:

 • Tradiční/dřevěné
 • Systémové
 • Ztracené

 

1) TRADIČNÍ BEDNĚNÍ (DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ)

Využití:

 • pro malé konstrukce
 • nejčastější použití pro:
  • základové pasy
  • patky sloupů a sloupy
  • stěny
  • trámy a průvlaky
  • stropní konstrukce
  • deskové schodiště

 

Výroba

 • Vyrábí se ze dřeva a spojovacích prostředků
 • Dřevo:
  • Fošny 35-100mm
  • Prkno <35mm
  • Hranol >100mm
 • Spojovací prostředky: hřebíky, tesařské skoby (kramle), vázací dráty

 

Klady a zápory

 • Výhody: libovolný tvar
 • Nevýhody: jednorázové použití, pracnost, obtížné odbednění, spotřeba materiálů

 

Příklady:

 • Dřevěné bednění pasů
 • Dřevěné bednění sloupů
 • Dřevěné bednění deskového schodiště

 

2) SYSTÉMOVÉ BEDNĚNÍ (Stavebnicové bednění)

Rozdělení dle způsobů provedení:

 • Bednění stěnové
  • Nosníkové, rámové, kruhové
 • Bednění stropní
  • Rámové, nosníkové, panelové
 • Bednění sloupů

 

Výrobci:

 • DOKA, MEVA, PERI

 

Základní materiály:

 • Betonářské desky a překližky  
  • Třívrstvá bednící deska – buď samostatně (pro nosníkové bednění) nebo jsou součástí rámu (rámové bednění) – základní, nejobyčejnější – dřevo
  • Překližkové desky – lichý počet vrstev (max. 19 min. 3 aby krajní vlákna byla ve stejném směru) vyrábí se v různých tloušťkách a rozměrech, mají různou povrchovou úpravu – pro běžné betony a pohledové betony
 • Výhody: rychlá montáž a demontáž, mnohonásobné použití, kvalita povrchu betonu, vhodné pro pohledový beton

 

PŘÍKLADY:

 • Stojky s padající hlavou
  • umožnuje odbednit plochu stropní desky a současně ponechat stojky, které dále stropní konstrukci podepírají bodově
  • uvolněné bednění lze použít pro další etapu stavby
 • Stropní stůl
  • vybední plochu až 150 m²najednou
 • Nosníkové stěnové bednění
 • Roštové stropní bednění

 

3) ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

 • → Bednění zůstává trvalou součástí konstrukce
 • → Vylehčuje konstrukci
 • → může plnit i nosnou funkci

 

DRUHY:

 • Bednění VELOX/ DURISOL
  • Cementotřískové bednění
  • Bedněním zároveň zateplujeme stěny
  • Staví se bednění a zároveň i zateplujeme stěny
  • VELOX – VĚNCE, DURISOL – tvarovky
 • Iglú tvarovky – zároveň i izolace proti radonu
 • Betonové tvárnice
 • Ztracené bednění z polystyrenu
  • Jsou lehké, snadno se seříznou
  • staví se jako stavebnice (přesnost)
  • i pro bazény
  • mají i zateplovací funkci

 

Železářské práce

Stříhání – ohýbání – skladování ve výrobně – skladování na stavbě

Příprava výztuže

 • přímo na stavbě
 • v centrální výrobně

 

Skladování:

 • Na zpevněném podkladu a suchém, čistém místě
 • Rozděleně podle profilů, kvality a tvarů

 

Rovnání (drátů), ohýbání (drátů i tyčí), střihání

Vyvázání výztuže do armokoše

 • dle výkresů výztuže
 • v křížení prutů
  • → vyvázání prutů
  • → bodové svaření
 • ukládá se do bednění jako celek
 • pokud nelze vytvořit armokoš provádí se vyztužování přímo v místě budoucí kce

 

Distančníky

 • zajišťují potřebnou tloušťku krycí vrstvy
 • (mírná koroze výztuže konstrukci nevadí → zlepšuje soudržnost betonu s výztuží)

 

Betonáž

Skladování složek, mísení a betonárky

 

Skladování složek

 • Cement
  • v silech podle druhů a pevnostních tříd
 • Kamenivo
  • *odděleně podle frakcí, na zpevněné ploše
  • skládka provozní = okamžité použití (betonárka – jednostupňová v silu, dvoustupňová – na zemi)
  • skládka zásobní = pro dlouhodobou zásobu (u jednostupňové i dvoustupňové na zemi)
 • Voda
  • V nádrži
 • Přísady
  • Skladují se podle předpisů výrobce

 

Betonárky

 • jednostupňová, dvoustupňová

 

Mísení

 • nucené mísení
 • spádová míchačka
 • žlabová míchačka
 • aktivační míchačka
 • kontinuální míchačka

 

Dle průběhu míchání

 • cyklická
 • kontinuální

 

Doprava

 • 1. Primární
  • větší vzdálenost
  • vanové přepravníky, auto míchače, auto domíchávače, nákladní automobil
 • 2. Sekundární
  • po staveništi
  • kolečko, japonka, žabka, skluzy, pásové dopravníky, bádie, čerpadlo
 • 1. Horizontální ↔
  • „po půdorysu“
 • 2. Vertikální ↕
  • pomocí výtahu, čerpadla, jeřábu

 

Ukládání betonové směsi

 • Volné sypání směsi
  • směsi měkké a tekutější: z výšky max. 0,5m
  • směsi plastické a suché: z výšky max. 1,5m
 • Skluzy a sypákové trouby
  • při větších výškách
 • Čerpadlem
  • z výšky max 1m

 

Pracovní spáry

 • Místo kde lze přerušit betonáž pro technologické přestávky
 • U rozsáhlých objektů → přímo určeny v projektu
 • V místě min. namáhání (v místě nulových momentů)

 

Hutnění

 • ÚČEL: vypuzení vzduchových pórů z čerstvě vybetonované kce a vytvoření hutného konstrukčního betonu
 • Způsob závisí na konzistenci betonové směsi

 

Způsoby:

 • Litím
  • u scc (samozhutnitelný beton) jediný možný způsob
 • Vibrátorem
  • // směsi měkké a plastické
  • Ponorný vibrátor
  • Příložný vibrátor
  • Vibrační latě a lišty
  • Pěchování

 

Ošetřování

Zajištění dostatek vody a vhodné teploty

 

V létě

 • NEBEZPEČÍ SLUNCE
  • kropení/mlžení
  • pokropit + přikrýt folií
  • ochranný nástřik = zabraňuje odpařování vody
 • NEBEZPEČÍ DEŠTĚ!
  • Přikrytí folií

 

V zimě

 • 0°C až  +8°C
  • CEM I. + přikrytí folií
 • 0°C až -3°C
  • CEM I. + přikrytí teplákem + kci ohříváme + použití teplé vody (až 50°C)
 • -3°C až -15°C
  • CEM I. + přikrytí teplákem + kci ohříváme + použití teplé vody (až 50°C) + OHŘÍVÁME I KAMENIVO
 • méně než -15°C
  • NEBETONUJE SE!
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!