Výslovnost v latině

 

   Otázka: Výslovnost v latině

   Předmět: Latinský jazyk

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Latina:

 

Výslovnost

 • i čteme jako i
 • i čteme jako je – na začátku před samohláskou, uvnitř slova mezi samohláskami
 • ae čteme jako é
 • oe čteme jako é
 • c čteme jako k – c je před a, o, u, před samohláskou nebo na konci slova
 • c čteme jako c – pokud neplatí předchozí bod
 • di, ti, ni čteme jako dy, ty, ny
 • ti čteme jako ci – před samohláskou
 • qu, gu čteme jako qv, gv
 • s čteme jako z – mezi samohláskami a mezi souhláskami m, n, d, l a samohláskou
 • ex čteme jako egz
 • ph čteme jako f

 

Délka samohlásky

 • určuje ji ležatá čárka nad samohláskou

 

Přízvuk

 • na první slabiku
 • u více slabičných slov závisí na délce slabiky
  • přirozená délka
  • délka polohou (za krátkou slabikou je skupina souhlásek)
  • přízvuk je třeba hledat od zadu
  • sá|nant|ur – přízvuk nant
  • clácicula – přízvuk cu
  • medicína – přízvuk cí
  • je-li 2. slabika od konce krátká, přesouvá se přízvuk na 3. slabiku od konce

 

Gramatické pojmy

 • kořen (základ slova) + kmenotvorná samohláska + ohýbací přípony
 • kořen (základ slova) + kmenotvorná samohláska = kmen slova
 • kmenotvorná samohláska + ohýbací přípony = koncovka
 • příklad – vénárum
  • vén – kořen
  • véná – kmen
  • árum – koncovka
  • rum – ohýbací přípona

 

Deklinace

 • substantiva (podstatná jména) – 5 deklinací
 • adjektiva (přídavná jména) – 3 deklinace
 • pády:
  • 1. nominativ
  • 2. genetiv
  • 3. dativ
  • 4. akuzativ
  • 5. vokativ
  • 6. ablativ
 • číslo
  • singulár – sg.
  • plural – pl.
 • rod
  • maskulinum – m
  • femininum – f
  • neutrum – n

 

Konjugace

 • verba (slovesa)
 • čas
  • přítomný – praesens
 • způsob
  • oznamovací – indikativ
  • rozkazovací – imperativ
  • neurčitý – infinitiv
 • rod
  • činný
  • trpný

 

Předložky

 • se 4. pádem
  • ad – k, při, u
  • ante – před
  • apud – u
  • circum – kolem, okolo
  • contrá – proti
  • infrá – pod
  • inter – mezi
  • per – skrz
  • post – po, za
  • prope – blízko, u
  • suprá – nad
  • tráns – přes
 • s 6. pádem
  • á (ab) – od
  • cum – spolu
  • dé – o, ze, z
  • é (ex) – ze, z
  • pró – pro
  • sine – bez
 • se 4. i s 6. pádem
  • in – v, na, do
  • sub – pod
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy