Vývoj, definice a funkce hudby – dějiny hudby k maturitě

dějiny

 

   Otázka: Vývoj, definice a funkce hudby

   Předmět: Dějiny hudby

   Přidal(a): Tess

 

 

 

VÝVOJ HUDBY

– o jakési hudbě můžeme mluvit už z dob pravěku, kdy hudba neměla ještě funkci uměleckou jako nyní, ale magickou

– zpěvem se lidé snažili odvrátit temné síly, přírodní pohromy, ovlivnit počasí, ale třeba i přivolat úspěchy v lovu

– nejstarším dokladem je malba z jeskyně Tří bratří jižně od Toulouse ve Francii, kde je vyobrazen muž při lovu soba s lukem a šípy, ale neloví, nýbrž na své nástroje hraje

existuje mnoho různých teorií o vzniku hudby – jelikož se nejde příliš spolehnout na přímé důkazy, jsou tyto názory spekulativní

– můžeme mluvit o jakémsi prvním primitivním zpěvu, který ale není historicky doložený, pouze se domníváme, zpěv v této době je spojován s emocemi (teorie vzniku hudby) – při dorozumívání se hlas na základě různých emocí začal pohybovat v různých „tóninách“ – napodobování

– stejně tak napodobování ptáků či jiných druhů zvířat (další teorie)

– vydávání skřeků apod.

– doprovázeno tanci

– důležité bylo vnitřní prožívání této hudby, než to, jak navenek působila

– další teorií je, že hudba vznikla jako doprovod při práci – při různých činnostech, kdy lidé odposlouchávali pravidelné rytmy (rytmická složka hudby pomáhala udržet pracovní tempo)

– od pradávna vznikaly například ukolébavky, které jsou lidového původu a mají schopnost uklidnit a ukolébat

 

DEFINICE HUDBY

– hudba je termín, který označoval hru na strunný nástroj (odtud hudebník)

– později se tento termín začal používat ve stejném kontextu jako muzika

– hudba je organizovaný systém zvuků

– výběr zvuků, jejich rytmické členění a uspořádání určují kvalitu, funkci a estetické působení

– odborná disciplína, která zkoumá a hudbu a vše, co je s ní spojené = muzikologie (též hudební věda)

– definicemi hudby se v dřívějších dobách zabývala spousta lidí (různí filozofové, atd.)

– Sv. Augustýn (5. stol., teolog): ,,Hudba je věda o tom, jak střídat výšky podle matematických požadavků.“

– Jean-Jacques Rousseau (18. stol., filosof a spisovatel): ,,Hudba je umění kombinovat zvuky způsobem příjemným pro naše ucho.“

 

FUNKCE HUDBY

– estetická

– magická – provází lidstvo od počátku, používaná v době, kdy chce člověk jaksi překročit přítomnost (rituály, liturgická funkce – mše)

– sdělovací – programní hudba = druh hudby, která usiluje o vyjádření určitého děje či jevu hudebními prostředky (např. Smetanova Má vlast)

– kramářské písně = příběhy či zážitky interpretované formou zpěvu kombinovaného s vyprávěním

– píseň

– motivující – znělky, vlastenecké písně, budovatelské písně (povzbuzují politickou i pracovní morálku), operní předehry

– signální – „hoří“, reklamní motivy, myslivecké a vojenské signály, sirény, …

– koordinační – tanec, pochod, hudba a sport, …

– slavnostní – státní hymny, prezidentské fanfáry, Gaudeamus igitur

– relaxační – meditační hudba, muzikoterapie

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!