Vývojová psychologie – maturitní otázka ZSV (2)

 

Otázka:  Vývojová psychologie

Předmět: Základy společenských věd

Přidal(a): kate.fool

 

 

 

 

 

 • základní psychologická disciplína, zabývá se vývojem lidského jedince od jeho početí až po smrt
  • ontogenetický vývoj – vývoj jedince od početí po smrt
  • fylogenetický vývoj – národ, plemeno, rod od vzniku po zánik

 

Lidský vývoj

 • je to proces postupný (od nejjednoduššího k nejsložitějšímu) a plynulý, celiství
 • vývoj od všeobecného k jedinečnému (=specifickému)
 • každé věkové stádium má svá specifika
 • vývojová stádia
  • Piaget
   • senzomotorické – 0 – 2 let, uvědomuje si já
   • předoperační – 2 – 7 let, vlastní řeč, dokáže se vyjádřit, používá pojmy
   • konkrétní – 7 – 12 let, vytváření myšlení od konkrétní k abstraktnímu
   • abstraktní – 12 – … (formální)
  • Kohlberk
   • rozšířil Piageta
   • o adolescenci a dospělost
  • Freud
   • orální – do 1 roka, poznává převážně pusou
   • anální – 2 – 3 roky, největší uspokojení při vylučování
   • falické – 4 – 5 let, uvědomuje si svoje pohlaví
   • latentní – 6 – 12 let, potlačeny sexuální pudy
   • genitální – 12- …
  • člověk se vyvíjí celý život
  • naše vývojová stádia
   • Matějíček, Příhoda, Říčan
   • prenatální – od početí do 9 měsíců (10 lunárních měsíců)
   • novorozenecké – od narození do 3 měsíců
   • kojenecké – od 3 do 15 měsíců
   • batolecí – do 3 let
   • předškolní – do 6-7
   • školní
    • mladší školní věk – do 11
    • starší školní věk – do 16
    • adolescence – od 21
   • dospělost
    • raná dospělost do – 35
    • střední dospělost (= období stabilnosti) – do 55
    • vrcholná dospělost – do 65
   • stáří
    • presenium – do 70-75
    • senium – do 80-85
    • kmetství – do 90-95
    • patriarchální věk – od 90 – 95
   • vývojové mezníky
    • období, ve kterém dochází k zásadním změnám v oblasti sociální, biologické, fyziologické, psychické
     • období prvního vzdoru (negativismu) – 2-3,ono uvědomuje si své já
     • období školní zralosti – nástup do školy 6/7
     • období fyzického dozrávání – puberta – 11-16
     • maturita – ukončení střední školy
     • nástup do práce
     • vysoká škola
     • období nezaměstnanosti – úřad práce
     • rodina
     • období přechodu 45/55
     • odchod do důchodu
     • odchod dětí z domova
     • smrt partnera nebo blízkých
     • moje vývojové mezníky: narození neteře, smrt dědy, vstup na střední, přistěhování sestry s rodinou k nám do domu, rakovina babičky, svatba sestry
    • příčiny (= etiologie) vzniku hendikepu
     • prenatální – závislosti (alkohol, drogy, …), fyzická nadměrná námaha, úrazy, psychická traumata, strava, špatné prostředí, rentgeny, antibiotika, nemoci, HIV/AIDS, imunologický konflikt mezi RH faktorem matky a RH faktorem plodu (matka vypuzuje plod jako nežádoucí předmět), toxoplazmóza, nedonošený plod, přenošený plod, asfyxie (přidušení plodu), omotání pupeční šňůrou, obrácený plod
     • perinatální (v době porodu) – dlouhotrvající porod = protrahovaný, asfyxie (přidušení), překotný = rychlý porod, přetočení, pupeční šňůra okolo krku, infekce, úraz při porodu – promáčknutí hlavičky, spadne, příliš velký plod, příliš malý plod, porodní zvon – zakázané
     • postnatální (po porodu do 1 roku)- nemoc, infekce, (zánět středního ucha, … à většinou dětská mozková obrna), úrazy

prenatální období

 • od početí po porod 9 měsíců (39-42 týdnů, 270-280 dnů(10 lunárních měsíců)
 • rozšíření dělohy, vymizení menstruačního cyklu, překrvení porodních orgánů, aktivace mléčných žláz
 • první trimestr – začíná oplozením a končí 13 týdnem, uhnízdění vajíčka ve sliznici děložní = nidace = 14 à období blastémové, zakládání nervové soustavy, nejrizikovější è po 14 dnech fáze embryonální do konce prvního trimestr, 9 týden ozvy srdeční (jsou slyšet), na konci se registruje činnost mozku, rozeznají se pohl. orgány a končetiny
 • druhý trimestr – od 14 do 27 týdne- fetální – cítíme první pohyby, pohlaví, končetiny s prsty, dozrávají orgány, pohyby očí a pusy
 • třetí trimestr – od 27 do 40 – fetální – úplné dozrávání orgánů včetně dýchacích orgánů, ve 36 týdnu zaujme dítě polohu
 • vyšetření
  • v každém, genetické vyšetření krve, ultrazvukové vyšetření
  • cca 20 týden vyšetření z plodové vody (starším, Downův syndrom )
 • porod
  • otevírací – dochází v ní za pomocí děložních stahů k otevírání a zkracování děložního hrdla 12 – 16 hod (prvorodičky), 8 – 10 hod (druhorodičky), dochází k protržení plodového obalu (plodová voda), stahy cca po 10 min à znásobují se
  • vypuzovací – přímý porod, cca 1 hod
  • vypuzení placenty cca 1-2 hod
  • délky
   • normální 12-15 hod
   • protrahovaný 16-20 hod
   • překotný do 4 hod
  • druhy
   • porod do vody (zmírnění šoku)
   • normální v nemocnici (lékař)
   • domácí (s porodní asistentkou)
   • ruming (normální porod dítě hned přikládáno na prsa)
   • porod za šera (zmírnění šoku)
  • polohy plodu
   • příčná (císařský řez)
   • dnem pánevním
   • obličej směrem k zádům hlava dolů
   • záda k zádům hlava dolů
  • početí může dojít
   • přirozená cesta
   • umělé oplodnění – venkovní  X vnitřní
  • věk pro početí matky do 35 muže do 40
 • potraty
  • samovolný – časný v prvním trimestru, pozdní
  • zamlklý – dítě zemře v děloze a matka o tom neví a cítí se dobře
  • umělý

novorozenecké období

 • začíná narozením dítěte a končí třetím měsícem à 6ti nedělí
 • cca 3,5 kg a 50 cm
 • dítě prospí 20 a více hodin
 • probouzí se pouze, když potřebuje uspokojit své potřeby
 • na všechny podměty většinou reaguje pláčem
 • na konci překonává první negativismy -negativní
 • slyší určité zvuky nedokonale, vidí stíny a rozeznává obličeje
 • lanugo – první sekret dítěte
 • dítě v tomto období reaguje na svět na základě nepodmíněných reflexu à díky těmto reflexům se přizpůsobuje okolí, tyto reflexy ve většinou vymizí v průběhu prvního roka života
  • Morův – na základě podtržení podložky (nejdřív roztáhne ruce a nohy a pak se stáhne do fetální polohy
  • Babinského – pošimrání dítěte na chodidlu (zvedne palec u nohy a roztáhne ruce)
  • sací
  • uchopovací
  • reflex chůze
  • reflex obranný – zůstává, prohlubuje se
  • zornicový – vizuální, jestli reaguje na zvuk, stažení a roztažení
 • rozvoj vnímání
  • analýza zvukových a zrakových podnětů je nedokonalá (hlas matky, obličej matky)
  • dokáže rozeznat intenzivní chutě – není dobré sladit ani solit
  • chlad – reaguje na něj pláčem
  • bolest – tvrdí se že, není tak citlivé na bolestivé zákroky

kojenecké období

 • od 3 měsíce do 15 měsíců
 • hlava tvoří až 1/3 těla, tělo dlouhé, končetiny krátké
 • končí prvním krokem a slovem
 • váži na začátku cca 4 kg
 • váha mozku cca 1/3 mozku dospělého
 • prořezávání prvních zoubků
 • kojení alespoň půl roku
 • na konci váží cca 9-10 kg, měří cca 75 cm
 • tělesný a pohybový vývoj kojence
  • udělá největší pokrok
  • vývoj hrubé motoriky
   • v 6 týdnech se začne přetáčet
   • ve 3 měsících se začne přitahovat
   • od 3 měsíců plazení
   • 5/6 začne se stavět na čtyři à lézt
   • od 6-9 se začne posazovat
   • začne se stavět na dvě
   • první samostatný krok od 12 do 15 měsíců
  • lokomoce
   • přesouvání dítěte z místa na místo
  • jemná motorika
   • osahává vlastní tělo nebo předměty
   • braní předmětů do ruky àuchopuje předměty od 9 měsíců palec proti prstům
  • vývoj hry
   • první hry jsou funkční à hry s vlastním tělem
   • manipulační hry à braní předmětu do ruky a bouchání s nimi
   • napodobovací à napodobuje zvuky zvířat (např.)
   • konstrukční hry à něco jako lego
   • è individuální
  • psychický vývoj
   • smysly
    • zrakové vnímání
     • od 2/3 měsíců začíná reagovat na předměty do 3 metrů
     • od 4 měsíců pestrobarevné předměty
     • à poté se začíná zpřesňovat
    • sluch
     • 2/3 začíná registrovat podnět (cca 2m)
     • od 3 měsíce rozeznává hlasy blízkých, a směr odkud zvuk přichází
    • chuť
     • preferují sladké
    • myšlení
     • myšlení není na úrovni dospělého à mají účelové reakce (zkouší vše co může než dosáhne svého)
    • paměť
     • nemá vzpomínky
     • paměť se rozvíjí na základě znovu-poznání
    • pozornost
     • jenom na základě zaujatí, neúmyslná, krátkodobá
    • řeč
     • před-řečové období – začínají se utvářet předpoklady pro řeč à vrnění à žvatlání 5/6 à 12 cílené slovo – 1 – 10 slov è myšlení se předchází řeči
    • city
     • cca 12 měsíců – láska k matce, radost, smutek, strach, žárlivost

batole

 • 15 měsíců do 3 let
 • vývoj pomalejší
 • 90-100 cm, váha cca 15 kg
 • dorostou všechny první zuby
 • mozek naroste do 1000 g ve 3 letech
 • dochází k dalšímu rozvoji kosterní a svalové soustavy
 • tělesný a pohybový vývoj
  • tempo je pomalejší
  • hrubá motorika
   • zdokonaluje se chůze (schody), běh, začíná skákat, odstrkovadlo, tříkolka, koloběžka
   • plavání, bobování, sáňkování
  • jemná motorika
   • malování/kreslení, začíná jíst, začíná pít, začíná prostrkovat knoflíky dírkami, oblíkání
  • vývoj hry
   • nejsou hry s vlastním tělem
   • manipulační hry
   • konstrukční – stavebnice
   • napodobovací
   • pohybové – na schovávanou, na babu, chodí pešek, zlatá brána + hudebně pohybové hry
  • psychický vývoj
   • vnímání/smysly
    • smysly se zdokonalují
    • zrakové
     • analýza přesnější, vnímá plošně, globálně, nedokáže zachycovat detaily
    • sluchové
     • intonuje v rozsahu 3 tónu, rozeznává zvuky
    • hmat se rozvíjí s rozvojem jemné motoriky
    • chuť
     • dokonalejší díky pestré stravě, začíná preferovat sladké chutě
    • práh bolesti začíná stoupat
   • paměť
    • krátkodobá, nezáměrná (to co chce), zapatování, pamatování, upamatování
   • pozornost
    • nezáměrná, záměrná – hodně krátká
   • řeč
    • ve 3 cca 1000, předchází se myšlení, objevují se dysgramatismy (špatně skloňuje a časuje, fyziologická patlavost – dyslálie), nemluvnost, období prvních otázek (a co? à a proč?), řeč je citově zabarvená a obrazná
   • myšlení
    • konkrétní s názorností, symboličnost, před-pojmové období
   • podmínky pro vývoj řeči a myšlení à podnětné prostředí
   • představivost
    • rozvíjí se na základě podnětů, koncem 2 let obrázkové představy, zveličování, bojí se pohádkových postav
   • city
    • radost, strach, smutek, láska, žárlivost, projevy vyšších citů (spolupráce, pomoc druhému, pohádky, písničky, říkanky)
   • vývoj sebe-uvědomění
    • mezi 2-3 rokem, JÁ, první období vzdoru

předškolní období

 • 3-6 let
 • mladší předškolní do 5, starší 6
 • vyzrává především osobnostně
 • končí vstupem do školy
 • tělesný a pohybový vývoj
  • rozvoj svalové a kosterní soustavy díky novým pohybovým dovednostem
  • dítě by nemělo být přetěžované, není vhodné dělat gymnastická ani posilovací cvičení
  • lokomoce
   • plavání, tancování, jezdění na kole, brusle, lyže, hry s míčem, hra, švihadlo
  • jemná motorika
   • puzzle, kreslení, tkaničky, zip, knoflíky, česání, používá příbor, pití, umívání nádobí, čistění zubů, mytí, pomáhá na zahradě, lepí, stříhá, modeluje, navléká korálky, stavění, bužírky
  • osifikace kostí pokračuje
 • v 6 letech má dítě 90% váhy mozku dospělého
 • vypadávají mléčné zuby
 • psychický vývoj
  • odpovídá vyspělosti nervové soustavy
  • vnímání
   • zabezpečuje kontakt s okolním světem
   • zrak – zkvalitňuje, zpřesňuje, začíná registrovat detaily, vidí stále plošně, rozeznává odstíny barev
   • sluch – nemá ještě formatický sluch (neregistruje hlásky, slabiky)
   • rozšiřuje tóny cca 6 tónů (zpívá àzkvalitňuje se řeč)
  • paměť
   • všechny fáze
   • krátkodobá, nezáměrná
   • dokáže se soustředit 15-20 min
  • myšlení
   • dosahuje pokroku ve všech formách (pojem, soud, úsudek) à vyjadřované řečí è zdokonalují se (díky rozvoji řeči)
   • zdokonalují se myšlenkové procesy (rozbor-analýza, složí, syntéza, srovnávání)
   • druhé období otázek proč, odkud
   • znaky
    • analogismy – hledá podobnosti
    • synkretismus – nedostatek logiky (to co si neumí vysvětlit, si vysvětluje po svém)
    • zobecňování – z nedostatečného počtu znaků udělá nesprávný závěr
   • řeč
    • 3 až 3,5 tis slov na konci
    • 4-6 řeč předchází myšlení, často neví, co ta slova znamenají
    • snaží se, aby správně mluvil (gramatika a výslovnost), špatná výslovnost à logoped
   • hra
    • skupinové hry (od 3)
    • pohybové hry
    • hudebně pohybové hry
    • konstrukční
    • manipulační
    • napodobovací à rolové
    • didaktické hry – nové, učí se dodržovat pravidla ()
   • učení
    • nabývá formy hry
    • rozvíjí u dítě è tělesný vývoj, psy vývoj, soc. vývoj, emoční a mravní vývoj, učí se vztahům se spolužáky (kamarádské, autorita, tolerance, spolupráce)
   • práce
    • příprava na práci formou hry
   • kontakt + city
    • rozvoj vyšších citů – etické a mravní (společenské chování – zdraví, děkuje), intelektuální (nové znalosti), sociální (společnost), estetika (líbí X nelíbí)
   • vývoj individuality dítěte
    • rozvoj vůle, sebeuvědomování (co chce, co smí, co nesmí, …)

vývoj dětské kresby

 • fáze
  • období skvrn
  • cca v 9 měsíci
 • fáze
  • období čmáranic
   • bezobsažné čmáranice cca do 20 měsíce
   • cca 24 měsíc – obsažné(nakreslí a potom si domyslí to, co nakreslí), nebo řekne to co nakreslí a pak kreslí
  • fáze
   • 3-4 roky – první (postavy) hlavonožci
   • 4-5 let – rozvoj postavy
   • kolem 5 – 10 roka někdy výš – rentgenová kresba, kreslí vnitřek
   • sklápění – nedokáže prostorově cca 5
   • vizuální realismus – dítě se snaží zachytit to, co vidí reálně 7-12 let

 

kritéria školní zralosti

 • školní zralost = připravenost dítěte pro vstup do školy
 • testuje kritéria školní zralosti = zápis
 • oblasti posuzování školní zralosti
  • tělesná – výška, váha, tělesná stavba, jemná motorika, sport
  • rozumová – paměť, pozornost, komunikace, řeč, slovní zásoba, výslovnost, fantazie
  • sociální
  • emoční
 • kritéria školní zralosti (psycholog)
  • fyzická zdatnost – filipínská míra (dosáhnout si na ucho), školní věk (po dosažení 6 let do srpna)
  • psychické ukazatele – Kern-jirásův test, 2 části verbální (směry, bydlení, rodiče,…)a písemná (obkreslování určitých obrazců, postava – kresba, obkreslování teček, obkreslit napsanou větu), Terman Merilová (co sem nepatří)

mladší školní věk

 • začíná 6 rokem končí 10/11 rokem (puberta)
 • období klidnějšího vývoje (růst, psychika)
 • splňuje kritéria školní zralosti
 • poprvé se setkává s něčím pravidelným, co se opakuje, je to pro něj úplně jiné
 • tělesný a pohybový vývoj
  • kosterní a svalová soustava se rozvíjí
  • začíná se zabývat aktivitami, které neznalo
  • hrubá motorika
   • míčové aktivity
   • gymnastika
   • balet
   • tenis, bangbinton, lukostřelba, hokej, …
   • podporovat podchytit aktivitu, která mu jde a motivovat ho
  • není ukončena osifikace (pokračuje růst)
  • jemná motorika
   • rozvoj na základě něčeho nového à psaní
    • dochází k souhře ruky, koordinace zraku, vhodné vzdálenosti od předmětu, vzpřímená šíje, spojeno s psy procesy (vnímání, pozornost, paměť, myšlení)
    • è tato činnost je pro něj velmi obtížná à automatizace kolem 10/11 roka à není vhodné klasifikovat z krasopisu
   • jíst příborem, tkaničky, oblékání, kresba, modelace, šití, plete, zájmové kroužky (hra na hudební nástroje)
  • dívky jsou 2/3 roky napřed
  • příčiny opožďování dítěte
   • nevěnuje se mu rodina
   • fyzická kondice
   • rozumové schopnosti
   • dis-poruchy
  • psychický vývoj
   • vnímání
    • začíná rozeznávat hloubku a prostor à binokulární vidění
    • předpoklady pro fonematický sluch (rozkládání slov na hlásky)
    • rozvíjí se díky podnětů z prostředí (čtení)
    • je kvalitnější, detailnější
    • rozlišuje např.: barva hlasu
    • podchycování dis-poruch
   • pozornost
    • škola klade zvýšené nároky – musí se soustředit, sedět v lavici a zapisovat è záměrná pozornost
    • vyučování nesmí být nudné à aby se soustředilo è nesmí se přetěžovat
    • na konci kolem 30 minut
    • nezáměrná pozornost se také rozvíjí
   • paměť
    • všechny 3 fáze (zapamatování, pamatování, vybavování), prodlužují se
    • nezáměrná, rozrůstá záměrná (vyučování)
    • stálé spojená s konkrétními podněty
    • na konci začíná logická paměť
    • v souvislosti s tím se rozvíjí řeč
   • řeč
    • řeč se srovnává s myšlením
    • roste slovní zásoba
    • vyjadřuje se složitějšími větami
    • souvisí s myšlením (rozvoj pojem, soud, úsudek)
    • od nejjednoduššího po složité à hieraticky
   • myšlení
    • spojeno s řečí
    • na počátku hodně konkrétní à postupně abstraktní, kolem 11 roku převažuje abstraktní
    • rozvíjejí se všechny myšlenkové operace (analýza, syntéza, indukce, dedukce, …), formy
    • přesto je nepřesné, a hodně subjektivní, konkrétností
    • díky škole se rozvíjí
   • představivost a fantazie
    • spojena často se školou, kamarádi, knihy, PC hry, filmy
   • socializace
    • dává řád (může, nemůže), vztahy (přátelské, autorita, nepřátelské), důležité, aby se naučilo poslouchat, tolerance, spolupráce, vzájemná pomoc, vrůstá díky škole do společnosti
   • emoce
    • závist, smysl pro nespravedlivost, žárlivost, strach ze školy, přátelské, první láska
   • vůle a růst osobnosti člověka
    • škola klade před dítě cíle, kterých musí dosahovat, vůle je zasažena ve všech psy procesech, rozvíjí se motivací (známky, rodiče, odměna, učitel, spolužáci)
    • rozvoj osobnosti – začíná odhadovat (zvládne, nezvládne), začínají vznikat problémy, bojí se předmětů, které ho nebaví a nezvládá je, začíná dělat to, co se nemá, je neposlušné (upozorňuje na sebe, nechce chodit do školy, šikana – dětí, který jsou trochu jiné, neúspěch)
   • hra, učení, práce
    • převažuje učení, důležitá je hra a práce

starší školní věk

 • od 11 do 16 let
 • období spojeno se změnou osobnosti, a změnou fyzického vývoje (tělesný a kosterní) à také se odvíjí na psychice
 • nejrychlejší rozvoj
 • tělesně pohybový vývoj
  • 140/150 cm à na konci až 170 cm (individuální)
  • u dívek osifikace končí cca 17 let, u chlapců osifikace končí (většinou do 18) cca 21
  • sílí a roste kosterní a svalová soustava à u každého individuální – je možné za rok až 10 cm
  • vývoj je závislí na genetice, klimatu, výživa, sport
  • dochází k sekundární akceleraci è období zrychleného a často nerovnoměrného růstu
  • rozvoj primárních pohlavních znaků è rozvoj a dozrávání pohlavních orgánů à rodidel
  • rozvoj sekundárních znaků à jsou spojeny se změnou postavy (prsa, boky, ochlupení, …), hormony à menstruace 11 -16, koluce 13 – 16, největší riziko vzniku hendikepu před 15 a po 35 roce
 • psychický vývoj
  • výkonnost všech psy procesů stoupá
  • myšlení
   • převažuje abstraktní myšlení, využívá všech myšlenkových procesů, je schopen rychlých a přesných úsudků, stoupá komunikace, dokáže se vyjadřovat, škola je velmi důležitý zdroj informací, chybí zkušenosti à úsudky bývají zkreslené, nepřesné, nepravdivé, nerozvážné
  • pozornost
   • nezáměrná, záměrná (měla by převažovat)à nepozornost ve škole
  • paměť
   • všechny tři fáze, dlouhodobá, navazuje se, procvičuje, záměrná, začíná převažovat logická paměť
  • vůle
   • měla by být na vysoké úrovní, schopnost plnit cíle à rozvíjí se díky škole
  • druhé období vzdoru
   • sebeuvědomění, cítí se dospělí, odpor autoritě, stoupá vliv vrstevníků, mění se ideály, vzory
  • socializace
   • v rámci školy (instituce), začínají se utvářet první vztahy
  • někteří hodně introvertní (uzavírali se)

adolescence

 • 16 až 21
 • hledání vlastní identity, pracovní i společenské začlenění
 • končí dozrávání osobnosti
 • na konci bychom měli být schopni zakládat rodiny, schopnost se sami začít živit
 • překážky: nedostatek pracovních míst, osobní problémy, …
 • tělesný a pohybový vývoj
  • celkový tělesný vývoj se ustaluje, dozrává kosterní a svalová soustava, ukončena osifikace
  • mladý člověk nabývá typicky ženského a mužského tvaru
  • v tomto období dosahují vrcholové sportovní výkony (atletika, gymnastiky, krasobruslení, …)
  • dětská tvář se mění v ženskou a mužskou tvář
  • koordinace pohybů je ladnější
 • vývoj poznávání psy procesů
  • rozvoj intelektuálních schopností se ukončuje, tito lidé trpí nedostatkem vědomostí a zkušeností, i přes to je intelektuální aktivita velká
  • myšlení
   • roste význam logicko-deduktivního myšlení, řeší abstraktní úkoly a problémy, analyzuje, hodnotí, kritizuje, vyvozuje závěry, stále podloženo nedostatečnou zkušeností
  • rozvoj osobnosti
   • období uvědomělého vztahu k vlastní osobě, ztotožňuje se s normami, zásadami, přijímá je za své, hledá své místo ve společnosti, začíná respektovat ostatní dospělé osoby, autority, je schopen vytvářet vlastní názory, přijímá názory druhých a uznat vlastní chyby, cení si dobré výsledky druhých i svoje, cení si pochvaly a ocenění druhých, reguluje svoje sexuální potřeby, hledání trvalejších vztahů, uvědomění nedostatků své rodiny
   • rozvoj volních vlastností – sebeovládání, mění se vzory
  • základní lidské činnosti
   • učení převažuje, na konci by jsme měli být schopni se o sebe postarat

dospělost

 • dělíme
  • raná od 21 do 35
  • střední do 55
  • vrcholná do 65
 • dosažení plné síly pro vykonávání různých činností
 • období dosažení konečné velikosti
 • nabývá zkušeností a vědomostí a je schopen plnit úkoly
 • období reprodukční vyspělosti (zakládání rodin)
 • anaplastické pochody – stále se vyvíjí tělesné tkáně, komunikace, sociální vazby, úbytek čichových buněk (cca od 15 let) à cca do 30 let
 • kataplastické pochody – od 30 let – tělesné úbytky (sport), klesá v určitých oblastech – involuční pochody, téměř do 50 let pozvolné

raná dospělost

 • růst je ukončen a pokračuje pouze výjimečně
 • váha se zvyšuje, většinou v podobě tukových polštářů cca do 50 let
 • jde o období největší svěžesti, energičnosti, vitality
 • psy fce
  • postupně se mění akomorční (přizpůsobení) schopnost oka – postupně slábne, podobné i se sluchem
  • čichové buňky stav involuce à slábne od 15 let
  • pozornost – s věkem přibývá schopnost soustředit se, stále více je využívána logická paměť a myšlení
  • abstraktní myšlení má nový ráz – nové pojmy si dokážeme vysvětlit, nová kvalita
  • roste neustále slovní zásoba cca 27 000 tisíc slov pasivní i aktivní slovní zásoby
  • zuby moudrosti rostou od 25 (nemusí vyrůst)
 • rozvoj osobnosti
  • roste smysl pro zodpovědnost
  • mladí lidé se o sebe dokáží sami postarat, pracují, zakládají rodiny, vznikají nová přátelství a kamarádské vztahy
  • zakládání trvalejší a dlouhodobější vztah s partnerem à uzavírání manželství à narození dítěte
  • s dítětem dochází k nové kvalitě citů (např.: mateřská láska, …)
  • ženy začínají v tomto období toužit po dítěti
  • roste sebeuvědomění osobnosti, uvědomění si vlastních kvalit
  • v tomto období převažuje práce (priorita)
  • problémy: rozvody, první krize v rodině, po 1,5 chlapa přestane bavit chlapa manželství

střední dospělost

 • tělesný a pohybový vývoj
  • období stabilizace tělesných a psychických fcí
  • nedochází k výraznému poklesu sil
  • období velké produktivity a vytrvalosti člověka
  • stále rostou 3tí stoličky
  • i přes to dochází k pomalému úbytku svalové síly
 • psychický vývoj
  • upevňování identity
  • profilováni osobnosti
  • psy procesy na vysoké úrovni
  • úbytek psy procesů (trochu paměť, sluch a zrak, čich)
  • paměťové procesy se zpomalují, hlavně stereotypních profesí
 • rozvoj osobnosti
  • stabilizace partnerských vztahů
  • ženy se starají o děti a domácnost, muži se zaměřují na kariéru à v tomto období, ale i ženy
  • krize v rodině: stereotyp, nechtějí přijímat nové, odchod dětí z domova, chlapi nechtějí být dědou, období přechodu

vrcholná dospělost

 • období bilancování – hodnotí to, co prožil, jestli dosáhl toho, co chtěl, jestli partner splňoval to, co měl, jestli správně vychoval děti, a dal jim to co, chtěl, jestli sem udělal to, co sem měl
 • období, kdy se snaží napravovat chyby (může to být v různých oblastech – svědomí)
 • období pokračování krize středního věku
 • období kladení si nových cílů
 • tělesný a pohybový vývoj
  • dochází k výraznému úbytku fyzických sil
  • člověk už není tak vytrvalí a není schopen zvládat některé fyzické pohyby
  • dochází k odvápňování kostí (osteoporóza)
  • dochází k atrofii svalstva
  • zhoršuje se sluch a zrak
  • větší náchylnost k nemocem
 • tělesný a psychický stav ženy
  • období klimakteria
  • od 45 do 55 let
  • žena přestává menstruovat
  • je to daný od, kdy začíná menstruace
  • žena má bolesti, menstruace je silná a dlouhá, dochází k vyhasínání menstruačního cyklu a hormonálním změnám
  • návaly, podrážděnost, buší jim srdce, nespavost
  • hodně se hádá, citová rozladěnost
  • žena se cítí stará a nepotřebná
  • syndrom zavírajících se dveří
  • jak stárnou, tak si myslí, že nejsou atraktivní
 • tělesný a psychický stav muže
  • období andropauzy
  • reprodukční schopnost klesá, ale je zachována do pozdního věku
  • stoupá potence
  • neuvědomují si problémy postižených dětí
  • objevují se subjektivní i objektivní problémy
  • syndrom zavírajících se dveří
  • vzhled, není atraktivní, návaly pocení a podrážděnosti
 • řešení žen
  • žena se věnuje vnoučatům a dětem
  • příliš nepečují o vzhled
  • těší se na vnoučata
  • mohou si najít nové partnery
 • řešení muže
  • hledají mladší partnerky
  • kariérní vzestup
 • psychické funkce
  • stereotypizace (zaběhlí způsob života)
  • úbytek zraku, sluchu
  • paměť klesá (v profesích, kde člověk dělá stejnou funkci)
  • pozornost je neustále aktivní
  • IQ postupně klesá u stereotypních profesí

 

 

stáří

 • gerontologie = věda, která se zabývá staří a stárnutím v nejširším slova smyslu
 • tvoří jí tři disciplíny
  • teoretická gerontologie – vytváří teoretický základ pro praktickou aplikaci poznatků z oblasti stáří (=vytváří terminologii)
  • klinická = geriatrie – zabývá se zvláštnostmi chorob ve stáří, léčbou a jejím ovlivňování
  • sociální – sociální vztahy starého člověka ve společnosti
 • stárnutí ovlivňuje
  • sociální vztahy
   • problematika odchodu do důchodu, opustí pracovní kolektiv, opouští přátelé, mizí pracovní stereotyp, začne se cítit sám, snížení příjmu, člověk si nachází koníčky, možnost přivýdělku, věnuje se rodině, cestování, připadá i starý a nepotřebný
   • vznik syndromu prázdného hnízda – odchod dětí, musí se naučit znovu komunikovat s partnerem
   • úmrtí partnera nebo přátel – člověk se cítí osamoceně
   • odchod do domova pro seniory – zájmy, přátelé, …
  • fyzická stránka
   • vzhled – vrásky, šedivění a vypadávání vlasů, pigmentové skvrny, zmenšování
   • smysli – úbytek zraku, sluchu a chuť, čich
   • poruchy hybnosti – úbytek fyzické zdatnosti, artróza a osteoporóza, úbytek svalové hmoty, pohyblivost klesá
   • cévní systém – stěny cév jsou křehčí a často praská, ucpávání cév è infarkty, vznikají srdeční onemocnění
   • je náchylnější na nemoci
  • psychická stránka
   • paměť – z přechozích let velmi dobrá, nové věci horší
   • pozornost – je velmi dobrá
   • dokáží se dlouho soustředit
  • kognitivní
   • fluentní inteligence – postupem klesá (rychle se učí)
   • krystalická inteligence – využívá info z dřívějška, dokáže na nich stavět, stoupá a roste, vrchol kolem 65-75 roku, je z pracovních zkušeností, zkušeností
   • kreativita – při dobré motivace je velmi dobrá i v 70 letech
   • učení – dokáží to, ale potřebují delší čas (obzvlášť u slovíček, nebo když ta věc nemá logickou souvislost)
   • city – věkem neklesají, někdy stoupá potřeba
   • změny osobnosti – vlivem stárnutí a jeho přizpůsobování dochází k určitým změnám v chování osobnosti
    • strategie smiřování se stárnutím
     • strategie závislosti – podložena argumenty, ať to za mě udělají druzí, à může se vyvinout ve strategii rezignace (člověk už nechce žít, nespolupracuje, nekomunikuje, …) podvědomě se stává závislí na společnosti
     • strategie obraná – člověk se brání tomu, že je starý, dělají, to co mladí lidé
     • strategie pozitivní – berou to, tak jak to má být
     • strategie hostiliti – reaguje agresivně, je zlý na okolí, nadává
     • strategie sebe-nenávisti – člověk má pocit, že v životě nic nedokázal, že vše bylo zbytečné, že už nemá cenu se snažit à může skončit sebevraždou

 

 

NEMOC A ZDRAVÍ

 • zdraví = člověk, který je psychicky a fyzicky v pořádku è je to stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody
 • nemoc = stav, kdy dochází k narušení fyzické, psychické a sociální pohody
 • duševní hygiena – soubor pravidel, která slouží k psy fyz a soc udržování rovnováhy
  • užším slova smyslu – omezuje se pouze na duševní zdraví
  • širším slova smyslu – celkový pocit štěstí člověka
  • ovlivňují (pro to, abychom byli šťastní): škola, rodina, láska, kamarádi, zvířata, jídlo, prázdniny
  • narušení pocity štěstí: škola, stres, úmrtí, zklamání, nemoc, hlad
  • výživa
   • výživová pyramida – udává optimalizaci stravy
    • luštěniny, brambory, rýže, pečivo
    • ovoce a zelenina
    • mléčné výrobky, maso
    • sladkosti a tučná jídla
   • tvrdí se, že optimální strava by měla být vyvážena, nemá tam nic chybět
  • pohyb
   • zlepšuje celkovou fyzickou kondici, zdravotní stav, naučí nás hospodařit s kyslíkem, odbourává cholesterol a stres
   • 2x až 3x týdně 20 min (plavání)
   • podmínky za jakých se sportuje
    • vyvětrané prostory, čerství vzduch
    • přijatelné počasí
    • vhodné oblečení a obuv
    • vhodné pomůcky
    • dobré ovzduší
   • kdy nesportovat
    • nemoc, smog, vedro, po jídle
   • spánek
    • umožňuje téměř 100% odpočinek organismu
    • podmínky kvalitního spánku
     • 7-8 hodin průměr
     • klid
     • tma – noc
     • větrná místnost 15-18 stupňů
     • postel – polštář, peřina, povlečení
    • fáze spánku
     • norem
     • rem
     • tyto fáze se střídají
    • odpočinek
     • aktivní
     • pasivní
     • po spánku nejlepší způsob nabrat síly
     • terapie
      • hippoterapie – s koňmi (DMO), uvolnění a protažení svalů
      • canisterapie – se psy
      • arteterapie – umění
      • aromaterapie
      • muzikoterapie
      • psychoterapie – jóga, meditace
      • masáže – bazální masáž (hlavně u dětí)
     • nemoc
      • prostředí: hluk, spolu-pacienti, osvětlení, ochota personálu, větranost
      • personál: ochota, komunikace s nimi
      • partner: návštěvy, nevěnování se spol. zájmům, jestli něco přinese, vydělávání, starost o děti
      • poměr nemocného k nemoci
       • jakým způsobem prožívá nemoc
       • normální poměr
        • dívá se na to s nadhledem
        • léčí se, nezveličuje
        • hledá alternativní způsob léčby
        • řešení už od začátku
       • hypochondrický poměr
        • přehání symptomy, zveličuje to
        • po vyšetření, které nic nenajde, hledá nové nemoci (symptomy)
        • tu nemoc si vsugeruje
       • bagatelizující poměr
        • podceňují závažnost svého onemocnění
        • neberou symptomy v potaz
       • repudiační poměr (zapuzující)
        • vystupňovaný bagatelizujícího
        • neuvědomuje si, že příznaky jsou závažné
        • neléčí se, nejde k lékaři, ani si nepřipouští, že by mu mohlo něco být
        • vlastní sebepoškozování
       • nezofilní poměr
        • je spokojen s tím, že je nemocný
        • má z toho nějaké výhody
       • účelový poměr
        • vystupňovaný nezofilní
        • získání, soucitu, ohledu, lázně, únik z nějaké situace
        • agragace – zveličování
        • simulace – vědomě předstírá příznaky
        • disimulace – popírání nemoci (strach z léčby)
       • nozofóbní
        • něčím ohrožený, nepřiměřeně se obává nějaké nemoci
        • má nějaký reálný podklad (např.: nemoc v rodině)
        • někteří si odhalí tuto nemoc sami
       • autoplastický obraz nemoc
        • subjektivní prožívání nemoc
        • má určité stránky
        • emoční
         • zahrnuje, jestli člověk má strach, nebo jestli cítí úzkost, naděje, vztek
        • volní
         • trpělivost, chtění se léčit, vytrvalost v léčbě, snaha řešit problém,
        • racionální
         • do jaké míry je schopen zvládnout nemoc, bude se informovat, snaha zlepšovat svůj zdravotní stav
        • senzitivní
         • citlivost na různé postupy v různých zákrocích, citlivost na bolest
        • podmínky
         • druh onemocnění (jaká, a závažnost)
         • okolnosti, týkající se onemocnění (práce, rodina, prostředí, kdo zavinil nemoc)
         • jaká byla osobnost před tím, než onemocněla (vztah k životu, profese, věk, hierarchie hodnot, informovanost, soc. postavení)
        • fáze nemoci
         • fáze šoku
          • reakce je pláčem, tato fáze trvá většinou krátkou dobu, popírání toho co se děje
          • může trvat delší dobu, pokud člověk nemá nikoho blízkého
          • blízká osoba hledá pomoc
         • fáze agresivity (negace)
          • přenáší vinu na okolí, obviňování blízkých lidí (je to pro ně nepříjemné)
         • fáze smlouvání a slibování
          • snaží se řešit svůj problém, spolupracuje s okolím, hledá alternativy, nové možnosti
         • fáze deprese
          • člověk zjišťuje, že léčba nezabírá, začíná propadat beznaději
         • fáze smíření
          • smíření se s nemocí, přijetí nemoci, člověk se v případě smrti snaží plnit si přání, vyrovnávat si vztahy v rodině à jen v případě, že následuje smrt
         • è člověk nemusí vždy projít všemi fázemi
        • dospívající
         • od 10 do 21
         • snažit se splnit přání
         • nelitovat
         • komunikace s rodinou a přáteli, aby chodili za ním
         • v domácím prostředí, nebo zpříjemnit pokoj
         • smrt si uvědomuje, velmi se bojí, má strach sám o sebe
        • přístupy k seniorům
         • v rodině, doma, pokud nelze, tak v prostředí, které je mu alespoň trochu příjemné a dochází za ním rodina
         • přijetí smrti je přirozenější, ale pořád přijímá smrt se zaskočením, pořád se bojí smrti, pokud trpí, je sám, má bolesti, bere to jako úlevu
         • snaží se zajistit důstojný odchod
         • nejlepší doma nebo v hospici
        • dospělí
         • základní životní potřeby
         • nejlepší v domácím prostředí, podpora rodiny a přátel
         • komunikovat jako normálně, dávat najevo, že toho dotyčného pořád potřebuje
         • snažit se je zapojit do svého života
         • pomoci zajistit jeho rodinu
        • děti
         • od 2 do 5 let – moc neřešit
         • od 5 do 10
          • zpříjemnit
          • mít u sebe rodinu
          • bez bolesti
          • aby se nebálo
         • hospic
          • hospicové hnutí vzniklo v Anglii
          • za předchůdce se považují domy pro umírající v Irsku v 19. stol.
          • moderní hospicové zařízení vzniklo až roku 1967, založeno dr. Cecilií Saundersovou v Londýně pod jménem Hospic sv. Kryštofa è po této době začali vznikat hospici po celém světě
          • hospic = zdravotnicko-sociální zařízení, které slouží k péči o nevyléčitelné a těžce nemocné osoby à tedy k tzv. paliativní péči
          • paliativní péče = komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terciálním (konečné) stádiu onemocnění
          • formy hospicové péče
           • domácí hospic – poskytování péče v jejich bydlišti, tj. v domácím prostředí
           • lůžkový hospic – poskytování ubytování i vlastní péče
           • denní stacionář – hospicová péče je poskytována během dne, přes noc zůstávají pacienti doma (denní stacionář bývá zřizován v lůžkovém hospici)
          • skupiny klientů
          • specifický režim
          • hospice v ČR
           • Ústecký kraj
            • Hospic sv. Štěpána, z. s. – Litoměřice
            • Hospic v Mostě, o. p. s. – Most
           • celkový počet hospiců v ČR – 19
          • syndrom vyhoření
           • typický pro určité skupiny lidí, jsou to: lidé, kteří pracují s lidmi, pomáhající profese, workoholici, obětavý, moc nadšení, přehnaně empatičtí, neoddělují práci a soukromí, neumí říci ne (nemusí být pouze v pomáhajících profesích)
           • projevy/příznaky vyhoření
            • psychické
             • dělá schválnosti, nechuť něco dělat, ztráta nadšení, slovná napadání, ztráta soustředěnosti, nevnímá, ignoruje, pak dělá chyby, úniky do fantazie, negativní postoj (ke všemu co se týká práce)
            • fyzické
             • agrese (vůči okolí), únava, bolesti hlavy, žaludku, nevolnost, vysoký tlak, kolapsy
            • vztahy k lidem
             • nepříjemnost, nevstřícnost, nekomunikovat, ironie, cynismus, vulgárnost, konfliktovost
            • řešení
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!