Vývojová psychologie – maturitní otázka ZSV (4)

 

   Otázka:  Vývojová psychologie

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Eva

 

Vývojová psychologie

 • Oblast,která zkoumá činitele ovlivňující vývoj od prenatálního období po smrt.věnuje se charakteristikám vývojových období
 • 3 typy schémat


Sigmund Freud

 • Zabýval se nevědomím,traumatem a vývojem jedince=různé stádia získání rozkoše
 • Orální…..do 18.měsíců,vše strká do úst
 • Anální…..do 2 let, naučí se chodit na záchod
 • Falické…..do 5 let, oidipovský komplex,uvědomění různých pohlaví
 • Latence….do 11 let,období stability
 • Genitální…puberta,intimní vztah nad rámec rodiny
 • Vývoj ukončen=zralá osobnost

 

Erik Erikson

 • V každém období určitý psychosociální konflikt
 1. Kojenec…základní důvěra v život
 2. Batole……samostatnost-stud a nejistota
 3. Předškolák….Iniciativa-vina
 4. Školák….činorodost-pasivita
 5. Mladiství…sebeuvědomění-zmatení rolí
 6. Mladý dospělý…Intimita-izolace
 7. Střední věk….rozvoj-stagnace
 8. Stáří….vyrovnanost-zoufalství

 

Langmajer

 1. Prenatální vývoj…..9 měsíců
 • Pouze jednoduché pohyby
 • Špatné chování matky-fatální následky

 

 1. Novorozenecké období….do 1 měsíce
 • Veliká hlava,dlouho spí
 • Reflexy-sací dýchací,adaptace na nové prostředí
 • Někdy u matky laktační psychóza

 

 1. Kojenecké….do 1 roku
 • Vnímání očima,rozvoj motoriky
 • Sedí,chodí,žvatlá
 • Rychlý růst 52cm-75cm

 

 1. Batolecí….do 3 let
 • Řeč,poznání,rozvoj osobnosti
 • Ohmatání věcí,strava pestrá,některé zuby
 • Konec 1. období vzdoru

 

 1. Předškolní….do 6 let
 • Rychllý růst,dokonalejší pohyb,koordinace pohybu
 • Aktivita,hra,kamarádi
 • Jemná motorika,fantazie

 

 1. Mladší školní věk….do 10 let
 • Tělesný vývoj se zpomaluje,lepší koordinace
 • Hlavní činnost učení,poznávací proces
 • Rozvoj myšlení,citů,vůle,učení čísel

 

 1. Starší školní věk….do 15 let
 • Rozdíly mezi dětmi,změna postavy,sexuální hn
 • Sebevědomí-vzdor,vlastní názory
 • Vývoj psychiky,paměti,vrchol inteligence

 

 1. Dorostové období…do 18-21 let
 • Fyzický vývoj dohnán psychickým
 • Vyhodnocení situace,vysoká inteligence
 • Konec tělesného vývoje
 • Vztahy,láska,práce

 

 1. Dospělost…..do 31 let
 • Seberealizace,založení rodiny

 

 1. Střední dospělost…do 45 let
 • Spolehlivý,pevný,výborný v práci,
 • Tělesné problémy,menopauza
 • Vrchol výkonnosti

 

 1. Starší dospělost….do 60 let
 • Menší výkonost,zdravotní problémy
 • Tuky,častá únava
 • Krize středního věku-opuštěné hnízdo (žena),vše musí dohnat(muž)

 

 1. Stáří….do 85 let
 • Zmenšení,reakce a fyzická činnost horší
 • Zhoršení smyslů,problém přizpůsobení

 

 1. Pozdní stáří….85+ let
 • Potřeba okolní péče
 • Pomalé reakce,špatný pohyb

 

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!