Mezníky poválečného vývoje v Evropě i ve světě

dějiny

 

   Otázka: Mezníky poválečného vývoje v Evropě i ve světě

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): kukinek

 

 

Založení OSN 26. 6. 1945 (oficiálně 24. 10. 1945)

 • v San Francisku na základě Charty Organizace Spojených Národů

 

Studená válka v 50. a 60. Letech (26.m.o.)

 • Boj dvou nejsilnějších velmocí: USA a SSSR a jejich satelitů (bloků)
  • SSSR – postupně Polsko, ČSR, NDR, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Albánie, do 1948 Jugoslávie
  • USA – většina Z států Evropy (SRN, Francie, VB), Kanada, USA

 

Východní blok

 • Lidově demokratické státy: postupně sem patřilo Polsko, ČSR, NDR, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Albánie, do r. 1948 i Jugoslávie – VARŠAVSKÁ SMLOUVA, RADA VZÁJEMNÉ HOSPODÁŘSKÉ POMOCI
 • SSSR – Stalin – zemřel v r. 1953 -> první projevy nespokojenosti v bloku
 • Nikita Sergejevič Chruščov (1953/64) – období destalinizace, na XX. sjezdu KSSS r. 1956 odsoudil kult Stalina, kolektivní vedení SSSR hrstkou vyvolených komunistů, zásah do mezinárodních konfliktů (karibská krize, suezská krize), pronikání do vesmíru – r. 1961 první člověk ve vesmíru Jurij Gagarin
 • Leonid Iljič Brežněv (1964/82) – období neostalinismu (kult osobnosti, centralizované plánování, řízení výroby, pronásledování odpůrců režimu), masivní zbrojení a zasahování do mezinárodních konfliktů – invaze do ČSSR r. 1968

 

USA v 50. – 60. letech

 • Marshallův plán; prezidenti:
 • Harry Truman – Trumanova doktrína – vyhlášená v březnu 1947, nutnost čelit kom. hrozbě i pomocí  zbraní všude na světě / zadržování komunismu (ale hlavně v Turecku a Řecku, kvůli jejich blízkosti k SSSR), doba velkého napětí a hledání vnitřních nepřátel státu, budování protiraketové obrany
 • Dwight Eisenhower – černošské hnutí (boj za občanská a politická práva a odstranění rasové segregace) vedené Martinem Lutherem Kingem, koncepce zatlačování komunismu – účast v mezinárodních konfliktech, zbrojení
 • John Fitzgerald Kenndy – pokus řešit černošskou otázku i snížit mezinárodní napětí – jednání se SSSR, omezení jaderného zbrojení, vznikl vesmírný program
  • Společenská hnutí v 60. letech – protiválečná hnutí, hippies (proti válce ve Vietnamu)
  • Integrace na základě NATO

 

1. Berlínská krize -> rozdělení Evropy, „železná opona“

 • 7. 9. 1949 SRN („západní Německo“) – demokracie – kancléř: Konrád Adenauer, hlavní město: Bonn
 • 7. 10. 1949 vznikla Německá demokratická republika (NDR, „východní Německo) – komunismus

2. Berlínská krize r. 1958/61

 • Berlín v sovětské zóně, ale rozdělen na Z (dem.) a V (kom.) – umožněna úniková cesta „západního světa“ pro nespokojené občany (odchod hlavně inteligence a odborníků) – to by vedlo k destabilizaci NDR -> stavba Berlínské zdi mezi V a Z Berlín v srpnu 1961 – nejhlídanější místo ve střední Evropě – prolomena 11. 1989

 

Korejská válka, Polské léto 1956, Maďarsko (26.m.o)

 

KARIBSKÁ KRIZE (1962)

 • V r. 1959 se moci na Kubě chopil vůdce národně osvobozeneckého boje Fidel Castro a zahájil komunistický režim s orientací na SSSR – USA vyhlásily Kubě hospodářskou blokádu a podporovaly kubánské emigranty při pokusech o svržení Castra (např. v roce 1961 při vylodění protikomunistických povstalců v Zátoce Sviní – poraženi) -> jako reakci na to Castro buduje obranu Kuby za pomoci SSSR – v r. 1962 začal SSSR na Kubě rozmisťovat rakety – obava USA z případného vojenského konfliktu (svět na pokraji války) – diplomatická jednání mezi USA (J. F. Kennedy) a SSSR (N. S. Chruščov) -> slib SSSR odvést rakety, když USA „nechá Kubu na pokoji“
 • *kritika Kennedyho – atentát v Dallasu, odstoupení Chruščova

 

Soupeření o dobývání vesmíru mezi USA a SSSR:

 • SSSR – 1957: Sputnik I – první umělá družice vyslaná na oběžnou dráhu Země; Sputnik II – umělá družice – na palubě nesla psa Lajku, prvního živého tvora na oběžné dráze Země; 1961: první člověk ve vesmíru Jurij Gagarin
 • USA – NASA (Národní úřad pro letectví a kosmonautiku), 1969Apollo 11 (Neil Armstrong, Edwin „Buzz“ Aldrin, Michael Collins) přistálo na měsíci – první člověk na měsíci byl Armstrong

 

Západní Evropa – začátek sjednocovacího procesu: ESUO, EUROATOM, EHS, Evropský měnový fond

 

Studená válka v 70. – 80. letech

USA

 • Richard Nixon – republikán, nutnost jednat pro zachování míru, navázány diplomatické vztahy s Čínou, omezování systémů protiraketové obrany (SALT I), aféra Watergate (odposlech politických protivníků)
 • James Carter – demokrat, smlouva o omezení strategických zbraní (SALT II), usmiřování se SSSR
 • Ronald Reagan – republikán – neokonzervatismus, rozsáhlé zbrojení (program „hvězdné války“) a opětný boj proti komunismu, vysoké zadlužení státu, rozhovory s Michailem Gorbačovem, podíl na rozpadu komunistického bloku

 

SSSR

 • Leonid Iljič Brežněv – období neostalinismu (kult osobnosti, centralizované plánování, řízení výroby, pronásledování odpůrců režimu), masivní zbrojení a zasahování do mezinárodních konfliktů (invaze do ČSSR 1968)
 • Michail Gorbačov – reforma totalitního systému (období přestavby = perestrojky) – glasnosť = politiku maximální otevřenosti, zapojení se do války v Afghánistánu, vznik disidentské opozice (Alexandr Solženicyn v USA) rozpad sovětského bloku, pokus informovat společnost o státních problémech (o společenské problematice, nepořádcích, korupci, výzva k odpovědné práci), kritika dosavadních poměrů, mírová zahraniční politika, omezování zbrojení, Černobylská havárie (Ukrajina) r. 1986 – jedna z nejhorších jaderných havárií – nezdařilý pokus vedl k přehřátí reaktoru – zasáhlo hlavně města Pripjať a celou Evropu

 

Evropa – Evropské společenství = ES (vznik na základě Maastrichtské smlouvy z EHS)

 • Nové státy: Dánsko, VB, Irsko, Řecko, po konci totalit Španělsko (obnova monarchie – Juan Carlos), Portugalsko
 • François Mitterand – levicový politik a prezident Francie, podílel se na pádu komunismu ve středo-východní Evropě, první fr. prezident, který navštívil ČSR od jejího založení r. 1918 – setkal se s Novotným a se signatáři Charty 77
 • Helmut Kohl – německý politik, spolkový kancléř SRN, podílel se na sjednocení Německa a na integraci Evropy Maastrichtskou smlouvou
 • Margaret Thatcherová – „železná lady“, předsedkyně konzervativní strany a ministerská předsedkyně
  • V r. 1982 proběhla válka o Falklandské ostrovy mezi Argentinou a VB, která se nechtěla vzdát posledních zbytků svého impéria (ostrov osídlen Brity, ale Argentina vznesla nárok na ostrovy) – v dubnu Argentina obsadila Falklandy – reakce OSN a VB (premiérka Margaret Thatcherová), které vyslaly jednotky na obranu ostrovů -> v červnu Argentina kapitulovala, ale nároků se nevzdala

 

První vážná krize sovětského bloku se projevila v POLSKU:

 • Zde významné postavení katolické církve (sjednocující prvek, program ochrany lidských práv apod.) – 1978 papežem zvolen Karol Wojtyla – jeho návštěva v následujících letech vedla k významným politickým změnám
 • V létě 1980 vypukly dělnické demonstrace a stávky (např. v Gdaňsku) -> vytvoření nového nezávislého odborového hnutí = tzv. SOLIDARITA (v čele dělník z gdaňských loděnic Lech Walesa, postupně až 10 mil členů) – převzala vedení stávek a vyhlásila ekonomické požadavky a boj za demokratická občanská práva
 • Znepokojení v SSSR a nutnost situaci vyřešit -> 1981 vyhlásila polská vojenská rada (gen. Wojciech Jaruzelski) tzv. výjimečný stav (vojenský převrat, pokus zachránit komunismus, až do 1983) a zakázala Solidaritu
 • Společenské a ekonomické problémy trvají + nespokojenost obyvatel – od 1985 počátek jednání Jaruzelského a Solidarity o řešení celopolské krize – cesta k ukončení monopolu komunistů v Polsku -> 1989 ve volbách vítězství Solidarity (prezident Lech Walesa) – cesta k demokratickému vývoji

 

G7

 • skupina 7 hospodářsky nejrozvinutějších a finančně nejsilnějších států světa – Francie, Západní Německo, Itálie, Japonsko, Spojené království, Kanada a USA

 

Svět v 50. – 80. letech

 • Dekolonizace Afriky a Asie (26.m.o.)
 • Zánik koloniálních říší a vznik národních států, problémy nových států, tzv. Hnutí nezúčastněných
 • Čína (26.m.o.)

 

VÁLKA VE VIETNAMU (1964-1975)

 • Vietnam francouzskou kolonií (francouzská Indočína)
 • Od r. 1945 národně osvobozenecké boje Vietnamců (v čele komunisté) – povstalci vyhlášena Vietnamská demokratická republika (v čele Ho Či Min) – proti tomu francouzská intervence
 • Po dlouhých a krvavých bojích poraženi Francouzi v bitvě u Dien Bien Phu v r. 1954 a uzavřeno příměří
 • Francouzi se vzdali Vietnamu a ten rozdělen rovnoběžkou na Severní Vietnam (komunismus, vůdce Ho Či Min) a Jižní Vietnam (katolický diktátorský režim – prezident Ngo Dinh Diem, vliv USA)
 • V r. 1964 válka mezi jihem a severem – na J vytvořena komunistická Národní fronta za osvobození Jižního Vietnamu a zahájila partyzánské boje za podpory S – obava USA ze šíření komunismu na J – zahájení válečných operací na J a bombardování severu -> dlouhodobá brutální a zákeřná válka
 • I přes technickou vyspělost USA neuspěly (v USA protestní akce občanů proti zasahování do Vietnamské války)
 • 1969 stahování amerických vojáků z Vietnamu (americký prezident Richard Nixon)
 • 1973 pařížské dohody – Američané staženi definitivně, boje už jen mezi Vietnamci (vietnamizace války, občanská válka 1973/75) – 1975 Jižní Vietnam poražen
 • 1976 Vietnam sjednocen pod komunistickým vedením

 

Kambodža

 • 1975 se k moci dostali stoupenci učení Mao Ce-tunga, tzv. Rudí Khmerové – vůdce Pol Pot, kteří zahájili likvidaci civilizace a genocidu obyvatelstva – v r. 1978 poraženi komunistickou Kambodžskou jednotnou frontou národní spásy

 

Indie X Pákistán – náboženský konflikt, vleklý spor o himálajský region Kašmír (diamanty, 1945/47)

 • V Pákistán obydlen Bengálci (hinduisté) – vražděni -> emigrace do Indie
 • Tlak organizací na Pákistán -> r. 1972 vznikl Bangladéš (z V Pákistánu)

 

ARABSKO-IZRAELSKÝ KONFLIKT (1948/9, 1956/57, 1967,1967/70, 1973)

 • 5 válek o Palestinu; po válce snaha vyřešit židovskou otázku (Židé bez vlastního státu)
 • myšlenka OSN vrátit Židy do jejich pravlasti v Palestině, tzn. rozdělit Palestinu mezi Araby a Židy (do té doby území ovládané Araby)
 • V květnu 1948 vytvořen stát Izrael (prezident David Ben Gurion) – útěk arabského obyvatelstva (Palestinců) do okolních států (vznik uprchlických táborů) X odpor arabských států (hl. Egypta, Iráku, Sýrie, Libanonu, Zajordánska) -> nenávist a vzájemné boje

V následných válkách na straně Izraele USA:

 • 1. válka tzv. palestinská – proti vytvoření sátu Izrael -> vedla k zisku nového území pro Izrael (Z Jeruzalém)
 • 2. válka tzv. sinajská – vedla k okupaci pásma Gazy Izraelem
 • SUEZSKÁ KRIZE (1956) – touha Egypta (prezident Násir) zbavit se vlivu evropských států, zavést sociální a hospodářské reformy, mj. vybudovat Asuánskou přehradu na Nilu -> znárodněna anglofrancouzská Společnost Suezského průplavu (zisk financí na stavbu Asuánu) – reakce Fr., VB a USA: hospodářská blokáda Egypta X SSSR podpořil Egypt zbraněmi z ČSSR – Fr., V.B. a Izrael začaly bombardovat Egypt + snaha sesadit Násira -> považováni za agresora – výzva OSN k zastavení bojů -> uzavřeno příměří
 • 3. válka tzv. šestidenní – vedla k obsazení celé Palestiny a Sinaje (Sinaj, Golanské výšiny, Z břeh Jordánu)
 • 4. válka tzv. opotřebovací válka – Egypt X Jordánsko – egyptské raketové čluny potopily izraelský torpédoborec – série příhraničních konfliktů
 • 5. válka tzv. Jomkippurská (válka na židovský svátek Den smíření) – arabské státy využily ekonomickou zbraň – omezily těžbu ropy a zvýšily její cenu -> ropná krize vedla k mezinárodním jednáním za uklidnění situace; v roce 1979 uzavřen mír ve Washingtonu mezi Izraelem a Egyptem (egypt. prezident Anvar Sadat uznal Izrael, 1981 zavražděn jako „zrádce Arabů“)

 

 • 1964 založena Organizace pro osvobození Palestiny (OOP, Jásir Arafat) sjednocující různé skupiny palestinských Arabů s cílem vytvořit Palestinský stát
 • Od r. 1974 uznána za jediného mluvčího Palestinců; v r. 1993 jednání mezi OOP a Izraelem za vzájemné uznání a vyřešení sporných oblastí, ale dodnes nevyřešeno – proti mírovým jednáním řada organizovaných teroristických skupin (např. HAMAS) s cílem zničit Izrael
 • V r. 1988 vyhlášen nezávislý Palestinský stát (prezident Jásir Arafat, oficiálně ale neuznán) – spory v oblasti dodnes o pásmo Gazy

 

Islámská revoluce v Íránu

 • Ohniskem napětí také oblast Perského zálivu – 1979 proběhla islámská revoluce v Íránu (svrhla režim šáha Rézy Pahlavího, namířená proti americkému vlivu) a do čela postaven duchovní vůdce, tzv. ajatolláh Chomejní, který vyhlásil islámskou republiku -> likvidace nepřátel – šíření islámského fundamentalismu (= nesnášenlivost k jiným náboženstvím, nekritický přístup k náboženské literatuře, prosazování náboženství násilím) a terorismu – proto Írán v mezinárodní izolaci -> hospodářský chaos v zemi – vypukla Íránsko-irácká válka (1980 – 1988, 1990 – 1991):
  • 1. válka v Perském zálivu – snaha jeho vůdce Sadáma Husajna (Irák) o zisk pohraničních území, kontrolu Perského zálivu a svržení Chomejního -> válka ukončena 1988 po vzájemném vyčerpání
  • 2. válka v Perském zálivu v srpnu 1990 – iráckými vojsky obsazen Kuvajt (snaha připojit bohatý Kuvajt jako svou provincii + spory o pouštní území) -> výzva rady bezpečnosti OSN ke stažení jednotek z Kuvajtu + hrozba ozbrojené intervence ze strany USA a dalších států – výzva Irákem ignorována -> v lednu 1991 zahájena operace Pouštní bouře – bombardování strategických cílů Iráku -> snaha Iráku zaútočit na hlavní město Kuvajtu a ropná pole – neúspěšný – na konci února 1991 válka skončena, Kuvajt osvobozen

 

Afghánistán – komunistický převrat – vpád sovětských vojsk – neúspěch na území -> stažení sovětských jednotek na základě Ženevské smlouvy

 

Japonsko – budování demokracie po 2.s.v. – spojenec Západu, ekonomický rozvoj – automobilový a elektrotechnický průmysl -> druhá největší ekonomika světa

 

Jihoafrická republika – od r. 1961 britské dominium, poté nezávislým státem – vláda bílé menšiny a politika tzv. apartheidu (diskriminace barevného obyvatelstva) – změna až v 90. letech díky aktivitě černošského vůdce Afrického národního kongresu Nelsona Mandely

 • V současnosti problémy s kriminalitou a emigrací
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!