Vznik a vývoj opery, reformy, skladatelé či pěvecké osobnosti.

dějiny-hudby

 

Otázka: Vznik a vývoj opery, reformy, skladatelé či pěvecké osobnosti.

Předmět: Dějiny hudby

Přidal(a): Hana Netušilová

 

 

Vznik a vývoj opery – florentská camerata a barokní opera; operní reformy, slavné opery a jejich skladatelé, hlasové obory a pěvecké osobnosti.

 

Vývoj opery

 • První opera vznikla v 16. století (Baroko) – vytvořil Jacopo Peri (Daphne)
 • Vznik ve Florencii (Itálie)
 • Hrála se o karnevalu 1597 – 1598
 • Chudé nástroje
 • Florentská camerata – označení pro sdružení skladatelů, básníků, vědců a hudebních teoretiků
  • Chtěli vrátit antickou tragédii na výsluní
  • Opera v moderním slova smyslu se zrodila v této společnosti
 • Veškerý text zpíván sólisty za doprovodu malého souboru nástrojů – začalo se chodit na zpěváky
 • Další opera byla také od Periho – opera Euridice
  • Sám Peri zpíval hlavní roli Orfea a na této opeře je doloženo, že se při ní diváci nudili k smrti
 • S Perim ve stejné době skládal jeho rival Gulio Caccini – napsal stejnou operu jako Peri (Euridice), měl stejné libreto
  • Periho má větší dramatičnost a Cacciniho větší zpěvnost
 • Dalším známým skladatelem oper byl Claudio Monteverdi – opery Orfeus, Ariadna (árie Nářek Ariadny)
 • Italština jediný zpěvný jazyk
 • Okolo poloviny 17. století byly centrem oper Benátky
 • Roku 1637 bylo založeno první operní veřejné divadlo
 • Hlavním hrdinou opery se stává sólista a začíná zde kult kastrátů
 • Náměty z řecké historie a populárních literárních děl
 • Hodně benátským operám přispěl C. Monteverdi a Francesco Cavalli, který vytvořil 40 oper pro benátské jeviště
  • Opery Svatba Thetidy a Pélea
 • V 17. století se italská opera rozšířila do Německa
 • Velký význam pro rozvoj opery v Německu mělo první veřejné operní divadlo otevřené roku 1678
 • Nejvýznamnější skladatel této doby byl Reinhard Keiser – opery Octavia, Pyšný, svržený a znovu povznesený Kroisos
 • Italská opera se brzy dostala do Francie – důležitý italský skladatel Jean Baptista Lully
  • Pro odlišení francouzské opery od italské používá Lully pojmenování tragédie lyrique
  • První vážná francouzská opera byla Kadmos a Hermiona
 • Vznikl žánr oper-balet – převládá složka baletu nad dějem charakteristickým pro operu
 • V 18. století začal tvořit Antonio Vivaldi, který ve svých operách kladl důraz na dramatickou stavbu a úlohu recitativu
  • Opera Zuřivý Roland
 • Výhradně v Itálii působil český skladatel Josef Mysliveček – významný představitel barokní opery
 • Opery Tamerián, Olympiáda
 • Nejvýznamnějším a v současnosti nejhranějším barokním operním skladatelem je George Friedrich Händel – opera Rinaldo, Xerxés, Orlando
 • V polovině 18. století je první reforma opery a její tvůrce Christoph Willibald Gluck s jeho operou Orfeus, Euridice (jde hlavně o krásu jednoduchosti hudby)
 • V Neapoli vzniká samostatný nový žánr opera buffa (zásluhu měl Rosini)
  • Vznikla ze dvou pramenů
  • První byla zpravidla třítaktová opera komického obsahu a druhým bylo intermezzo – vkládá se mezi jednotlivé akty vážné opery
  • Typický byl buffolozní bas
  • Prvním géniem opery buffy byl Giovanni Battista Pergolesi – opery Zamilovaný bratr, Služka paní
 • V tomto období vznikla také comique a ballad opera – významným prvkem parodie vážné opery
  • První nejvýznamnější ballad operou je Žebrácká opera
 • V Německu se zase rozšířila tzv. singspiel – kombinace zpěvu s mluvenými dialogy
  • Prvním mistrem německého singspielu byl Johan Adam Hiller
 • A. Mozart je nejvýznamnějším operním skladatelem pozdního 18. století
  • Napsal dvě nejznámější opery žánrů vážných oper – Idomeneus a operu napsanou pro Prahu Titus
  • První italskou operou buffy napsal už ve 12 letech – Předstíraná prostoduchost
  • Jeho vrcholnými díly byly tři zralé komické opery – Figarova svatba, Don Giovanni, Takové jsou všechny
  • Figarova svatba – zhudebnění politicky kontroverzní komedie; poprvé uvedena ve Vídni
  • Don Giovanni – dokončil v Praze a dostalo se jí ve Stavovském divadle 29. října 1787 prvního provedení, kterému byl Mozart osobně přítomen
  • Jeho tehdejší triumf v Praze pomohl ke zmírnění jeho finančních problémů
  • Jeho poslední scénické dílo byla Kouzelná flétna – pohádkový děj založen na zednářské symbolice a filozofii; jedno z nejhranějších děl světového operního repertoáru
 • V 19. století dostává opera vedle dosavadní reprezentační a zábavné funkce také funkci společenskou, vzdělávací a politickou
 • Nastoupil romantismus a šíří se představa o opeře jako vrcholné a umělecké formě – narůstá význam dirigenta a vzniká též operní režie
 • V tomto období nastoupila skupina skladatelů tzv. Belcantové opery
  • V jejich dílech se střídá hudební komedie s vysoce romanticky koncipovanými operami
  • Hlavním představitelem je Gioacchino Rossini, který nejvíce proslul s operou Lazebník sevillský, což je jedna z nejlepších komických oper, další jeho díla – Popelka a Straka zlodějka
 • Guiseppe Verdi – umělecký vůdce, nejvýznamnějším italským operním skladatelem 19. století
  • Opery Nabucco, Ernani
  • Později přišla trojice výrazných lyrických děl – Rigoletto, Trubadúr, La Traviatta
  • Nejvýznamnější opera – Aida
 • Nová silná skladatelská generace – Mladá italská škola – nastoupila v 90. letech 19. století
  • Předmětem opery se stávají vášnivé a brutální scény ze života lidí
  • Nejslavnějším skladatelem byl Giocamo Puccini – jeho opery Manon Lescaut, Tosca, Madam Butterfly a Děvče ze západu patří k nejoblíbenějším operám mezi diváky a interprety
 • Nová generace romantiků začíná usilovat o vytvoření německé národní opery
  • Jako německá národní opera se prosadil Čarostřelec od Carla Maria von Webera
  • O něco později vzniká na podkladě domácího singspielutel, francouzské opery comique a italské opery buffy, německá komická opera
  • Richard Wagner – největší operní skladatel 19. století
   • Do vývoje opery zasáhl nejen svým praktickým dílem, ale i vlivnými teoretickými spisy
   • Nastupuje tzv. nekonečná melodie
   • Jeho prvním úspěchem bylo jeho 3. operní dílo Rienzi, poslední tribun
   • V následujících 3 operách – Bludný Holanďan, Tannhauser, Lohengrin – postupně rozvíjel model německé romantické opery ve smyslu svých zásad
   • Myšlenky zásadní reformy plně uskutečnil v sedmi dílech – např. Tristan a Isolda, Mistři pěvci norimberští, Prsten Nibelungův, Parsifal
 • V 19. století v Rusku byl označený za zakladatele ruské opery Michail Ivanovič Glinka – opery Život za cara, Rusian a Ludmila
  • Modest Petrovič Musorgskij – zanechal jen jednu operu – Boris Godunov
  • Tito skladatelé patřili do skupiny Mocná hrstka
  • Nejdéle z této skupiny působil Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov, který napsal řadu oper – Sněhurka, Carská nevěsta, Zlatý kohoutek
 • První českou operou 19. století byl Dráteník – František Škroup
  • Zakladatelem české národní opery však byl Bedřich Smetana
  • Dalšími českými operními skladateli byli A. Dvořák, Vilém Blodek, Karel Bendl, Karel Kovařovic
  • Moderní opera 20. století – souvisí s ní expresionismus
   • Využíval klasický tvar opery, ale vylepšil ho o nový psychologický i zvukový výraz
   • Hudba je bohatší a plná (moderní mnohozvuk)
   • Georges Bizet – Carmen – toreadoři – habanéra

 

Operní pěvci

 • Na začátku oper zpívali kastráti
  • Nejznámějším, králem kastrátů byl Farinelli – říká se, že na jeden dech zazpíval 250 not a tón dokázal držet celou minutu
 • Operních pěvců v současnosti je v Česku mnoho – např. Jakub Pustina (pravidelně vystupuje v Národním divadle Praha a ve Slovenském Národním divadle Bratislava, zpíval v opeře Carmen, Trubadúr, La Traviatta), Jana Doležalová (vystupovala v známých operách Manon Lescaut, Rusalka, Aida), Dana Dubová, Tomáš Černý, Dana Burešová a Pavla Vykopalová
 • V současnosti ve světě jsou velice slavní Carlo Bergonzi (zemřel, italský tenorista, účinkoval ve světových operních divadlech) a Luciano Pavarotti (světoznámý operní zpěvák, přezdívaný „král vysokého C“, procestoval celý svět)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!