Vznik Baroka v Itálii, Caravaggio – dějiny umění

dějiny

 

   Otázka: Vznik Baroka v Itálii, Caravaggio

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Palma

 

 

 

 • Baroko je umělecký sloh 17. a 18. Století. Evropa byla nábožensky rozdělena na katolickou(Itálie, Španělsko, Portugalsko, Střední Evropa)a protestantskou(Nizozemí, Anglie, Francie).
 • Umělecký proud proto není jednotný. V katolické části se rozvíjí radikální, dramatická forma baroka útočící na city. Navíc katolická církev zdobila kostely, a tak se velmi dobře rozvíjí malířství monumentální zdobená architektura a sochařství aj.
 • V protestantské části je typický klasicizující proud v monumentální, ale jasné a přehledné architektuře a v harmonických vyvážených sochařských a malířských dílech.
 • Baroko se jako nový umělecký názor nejdřív projevil v obrazech MichelangelaMerisiho zvaného Caravaggio.

 

Caravaggio

 • Oprostil se od manýristických vzorů a vrátil se ke studiu reality. Je zakladatelem Barokního realismu.
 • Jeho otec byl dílenským mistrem, když zemřel, ujal se Caravaggia jeho starší bratr a nechal jej studovat u malíře Peterzana v Miláně.
 • Asi ve 20. letech přišel do Říma, kvůli potyčce v Miláně, kde pracoval v dílně GiusseppaCesarihoa namaloval zde obraz:
  Nemocný Bakchus
  Chlapec loupající ovoce
 • Později dostal samostatnou nabídku a namaloval:
  Věštkyni věštící z ruky
  Karetní podvodníci
 • Těchto děl si všimnul sběratel umění kardinál Francesco Maria del Monte a stal se jeho mecenášem.Caravaggio pro něj namaloval:
  Chlapec pokousaný ještěrkou
  Hudebníci, ale i náboženská témata:
  Magdaléna
  Odpočinek na útěku do Egypta
 • Později ho oslovil Francouzský kardinál,aby mu vyzdobil kapli v římském kostele San Luigi dei Francesi, kde Caravaggio vytvořil tato díla:
  Sv. Matouš s andělem
  Povolání Sv. Matouše
  Utrpení Sv. Matouše
 • Caravaggio zachycoval skutečnost osobitým způsobem až syrově realistickým. Modely si vybíral na ulici a oblékal je do kostýmů, i svatí měli bosé nohy.
 • Maloval stylem Tenebrismu, je to způsob malby, kdy je na obraze velký rozdíl mezi světlem a stínem.
 • Výjev obrazu je jakoby nasvícen silným reflektorem a vždy se v něm vyskytuje bílá drapérie.
 • V Janově, kam uprchl kvůli další potyčce, namaloval:
  Kladení do hrobu
  Smrt Panny Marie
  , Marie je oblečena do jednoduchých hrubých červených šatů a kolem ní jsou shromážděni Apoštolové.
 • Caravaggio se však stále často dostával do potyček, a nakonec se dopustil vraždy.
 • Utekl i do Neapole a na Maltu, odkud však také musel prchnout a nakonec zemřel na úžeh, když čekal na loď.
 • Namaloval tři obrazy s tématem uťaté hlavy:
  Judita a Holofernus
  David a Goliáš
  Stětí Jana Křtitele
 • Ale maloval i mytologická témata:
  Narcis
  Vítězný Amor
  , v pozadí je nádherné zátiší s hudebními nástroji.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy