Vznik ČSR – První republika – maturitní otázka z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Vznik ČSR – První republika

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): ivjur

 

Předvečer vzniku:

 • Exil během 1. Sv. války, T.G.M. (*7.3. 1850), Milan Rastislav Štefánik (Ɨ na konci v.), E. Beneš, ČSR legie
 • ČSR legie, 1915 – ČSR Národní rada – Masaryk, Paříž
 • Krajské spolky – sdružení Čechů v ….?? …. a v Americe – finanční podpora Masaryka

 

1918 – říjen – listopad:

 • 10. T.G.M. posílá dopis Wilsonovi- Prohlášení Nezávislosti čs. Národa – Washingtonská deklarace
 • 10. „Muži října“ – Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vávro Šrobár, František Soukup
  • Vyhlásili republiku z balkonu Obecního domu
  • V Praze je spontánně vyhlašována republika
  • Karel Kramář – 1. Předseda vlády
 • 10. – 4 provincie: Deutschböhmem (Liberec), Sudetenland (Opava, Špk), Deutsch-Südmähren, Böhmerwaldau
  • Němci v pohraničí odmítali republiku, chtěli k Rakousku
  • Provincie se do dvou měsíců připojují k ČSR
 • 10. Martinská deklarace – Slováci se chtějí přidat k nám

 

Maďarsko-československá válka – 1918-19

 • Maďaři odmítli Slovensko opustit, Francie donutila Maďary odstoupit
 • Maďarská republika – stát bolševického typu

 

Sedmidenní válka – 1919

 • ČSR + Polsko – spor o Těšínsko
 • Snaha o zachování Těšínského knížectví
 • Francie rozhodla o rozdělení – řeka Olše

 

Území

 • Od Rakouska – Vitoransko, České Velenice, Valticko
 • Od Německa – Těšínsko
 • Od Polska – Orava, Kysaca, Spiš
 • Řešeno mezinárodní arbitráží

 

Odboj

 • Zahraničí: – Masaryk (z Fr.), M.R. Štěfánik, E. Beneš,…
  • 1915 – Česká národní rada – v Paříži
  • 1916 – Československá národní rada
  • 2 pilíře: Krajanské spolky – spolky Čechů a Slováků v Americe – Clevelandská, Pittsburská
   a Washingtonská dohoda – Masaryk se zavázal k vytvoření autonomii  Slovenska
   Vojenské jednotky – české a slovenské legie, Rota Nazdar ve Francii

   • V Rusku 50 – 70 000 vojáků – na východní frontě přešli do zajetí → legie
   • Bitva u Sborova – 1917 – v rámci Kerenského ofenzívy; B. u Bachmače
   • Při odstoupení Ruska z války – využití na Záp. Frontě – přes Sibiř
   • Do Evropy se se dostali 1919/20 – Masaryk odmítal zapojení legií proti bolševikům → legie do Vladivostoku
   • Po Čeljabinsku si legie obsadili Transsibiřskou magistrálu → ovládli Sibiř
   • Admirál Kolčak = odpůrce bolševiků
   • Legie odváželi poklad, nakonec se vrátily
   • Získali jsme prestiž → pomohlo k samostatnosti ČSR
  • Domácí: Karel Kramář, Alois Rašín,…
   • Myšlenka „Českého carství“ – po válce příklon k Rusku
   • Po r. 1915 neaktivní, myšlenka padla (bitva u Gorlitze)
   • V pol. Války potlačen Kramář a Rašín odsouzeni k smrti (po nástupu Karla – osvobozeni)
  • František Josef II. umírá → Karel I. Vyhlásil amnestii, obnovil parlament → snaha ukončit válku
  • MAFIE – tajná organizace, napojení na zahraniční odboj –T.G.M., předávali informace

 

Manifest Českých spisovatelů – 1917

 • Kvapil – dramaturg Národního divadla, člen Mafie
 • Podepsalo 220 českých spisovatelů → vyzvání č. poslanců o důsledné hájení č. zájmů – strach z vývozu potravin ze země

 

Události 1918

*       Tříkrálová deklarace – 6.1. 1918

 • Požadována autonomie českého státu
 • Vojenské vzpoury – jaro – 1918
 • Východní fronta ukončena
 • V Rumburku a v Boce Katorské – končili špatně
 • 10. Generální stávka
 • Vyhlášena generální stávka – potraviny docházely → protesty
 • Někde vyhlašována samostatnost
 • 10. Andrassyho nóta
  • R-U se hlásilo k mírovým podmínkám
  • Praha pochopila jako konec války – konec R-U
  • Vyhlášena republika – nekoordinována – přijat první zákon
  • Další ve Švýcarsku – jednání s Masarykem
 • 10 Martinská deklarace
  • Přidání Slováků k nám
 • Konference v Paříži
  • ČSR chápáno jako vítězný stát – přesto reparace za R-U – zaplacení legií
  • Řešeny hranice
 • Připojení Slovenska
  • Pod kontrolou maďarského vojska – nechtěli předat → vojenské obsazení Slovenska – mezinárodní smlouvou donuceno Maďarsko vzdát se
  • Ministerstvo pro Slovensko – Šrobár
  • Březen 1919 – vznikla Maďarská republika, RAD– revoluce bolševického typu
  • → Vliv i na Slovensku  → Slovenská republika RAD – na východě
 • Těšínsko
  • 6ti denní ozbrojený konflikt → rozdělen na dvě části
  • Karvinsko a železnice na Slovensku pro nás
 • Hranice v Čechách a na Moravě
  • Hranice zachovány – historické, někde ale spory s Rakouskem kvůli železnici
  • Vitovazsko: Dmint X České Velenice – železniční uzel → pro ČSR
  • Valtice – kvůli železnici – dříve mezi Lednicemi a Valticemi – Hraniční zámeček
 • Slovenské hranice
  • Jižní hranice vytvořena uměle na Versaillské konferenci, Sever – historické
  • Snaha posunout hodně na jih, chtěli jsme přístup k Dunaji → přístup mnoha Maďarů do ČSR
  • Orava, Kysuca, Spiš – Sporné území – rozhodovala mezinárodní arbitráž
 • Podkarpatská Rus
  • Dříve patřilo Uhersku – Mohlo připadnout Polsku x Maďarsku x ČSR
 • Hospodářské a sociální důsledky
  • U nás 2/3 průmyslu R-U, byli jsme zemědělsky a hosp. soběstační, ztratili jsme tradiční trhy
  • Na Slovensku zaostalé zemědělství, průmysl, špatná infrastruktura – proto útěky Slováků do Am.
  • Ztráta 400 000 vojáků během války, 250 000 vojenských invalidů, španělská chřipka

 

První republika

Politika prvních vlád:

 • Vláda: Vláda všenárodní koalice: všechny české strany – Agrární, Soc. Demokrat., Lidová, Nár. demokraté, Národní socialisté
 • Premiér – Karel Kramář
 • Bez voleb – vycházelo se z předválečných voleb
 • Pouze půl roku – do června 1919 → Komunální volby
  • Vláda: Rudozelená koalice – rudá Soc. Demokraté, zelená – Agrární
 • Měnová odluka – během 3 dnů bankovky okolkovány, některé staženy → díky tomu u
  nás nenastala inflace
 • Pozemková reforma – velkostatky přes 250 hektarů zrušeny – půda rozdělena
 • Sociální politika – 8mi hodinová pracovní doba, podpora v nezaměstnanosti, v nemoci, …

 

Národní struktura:

 • Masarykova Idea Čechoslovakismu – Češi + Slováci – národ Čechoslováků
 • >50% Čechů; 14,5% Slováků;  23,5% Němců;  5% Maďarů
 • Oficiálním jazykem – čeština, slovenština

 

Politická struktura:

 • Skupina Hradu – okolo Masaryka, součástí i Beneš – ministr zahraničí
 • Pětka – 5 nejvýznamnějších zástupců politických stran
 • Skupina okolo Živnostenské banky – Jaroslav Reis; ovládali hospodářskou politiku

 

Volební systém:

 • Všeobecné a rovné volební právo – poprvé i ženy, od 21. Let
 • Od r. 1927 nemohli volit – policie, armáda – proti zneužití

 

Německé strany:

 • DNSAP – Německá národně socialistická strana dělnická
  – 1933 zakázána – měla otevřené nacionální názory, až fašistické
 • Sudetoněmecká strana – jen jiný název

 

Vznik KSČ:

 • Na konci roku 1920 – rozkol soc. demokracie – radikálové chtěli převzít moc – generální stávka, rudé gardy – zabírají nádraží
 • Pokus o komunistickou revoluci → neúspěch, vláda vyřešila
 • Komunistická strana, parlamentní demokracie, inspirace v Moskvě

 

Zahraniční orientace:

 • Na západní státy, nejvíce na Francii, aktivita ve Společnosti Národů
 • Malá dohoda: Rumunsko, Jugoslávie, ČSR – snaha zabránit dosazení Habsburků na trůn + zisk území

 

Švehlovi vládní kabinety

 • Předseda Agrárníků, vlivný politik
 • Ve 20. Letech premiérem na několik vlád
 • 1922 – Všenárodní koalice – překonala předválečnou krizi → vláda konjuktury
  • Atentát na ministra financí Aloise Rašína Ɨ
  • ČSR přijalo zákon na ochranu republiky – přísné tresty proti ohrožení demokracie
  • Pokusy o fašistické puče (It. – úspěch, Něm. – neúspěch)
  • Slovenská Ľudová strana – Andrej Hlinka – chtěl autonomii
  • Později Strana nacionalistická – s fašistickými prvky
 • 1925 – parlamentní volby – vláda Panské koalice – Něm. + Slov. pravicové strany
  • Premiérem Antonín Švehla

 

Daňová reforma Ÿ – Zemské zřízení

 

Bolševizace KSČ:

 • 1929; radikální vedení K. Gottwalda
 • Jednoznačné přihlášení ke komunistické internacionále – Usilovali o rozbití státu
 • Centrem je údajně Moskva, nebrali ohledy na stát – snaha o zrušení demokracie

 

Hospodářská konjuktura: 1924 – 29

 • Vyřešení poválečné krize, prudká elektrifikace – 80% domácností, veškerý průmysl,..
 • Rozmach v Čechách a na Moravě, na Slovensku málo průmyslu, Podkarpatská Rus – žádný průmysl
 • Tradiční výrobky – sklářství, textilní, těžební těžký, cukrovarnictví
 • Baťa, Škoda Plzeň, …
 • Nezaměstnanost na nejnižší úrovni, asi 10. místo na světě v životní úrovni obyvatel
 • Končí hospodářskou krizí

 

Světová hospodářské krize

 • 10. – čtvrtek – Pád burzy v USA
 • Velice nás ovlivnila – kvůli vysokému vývozu, růst nezaměstnanosti – až 1 milión
 • Stávky – rozehrány policií – např. v Duchcově, Frýdlantu (= Jeseník), …
 • Vláda – státní zásahy do hospodářství – regulování vývozu a dovozu, podpora agrární strany, příspěvky v nezaměstnanosti, …
  • nezasahovala do demokratických principů (ve velké části Evropy vedli Fašisté autoritativní nedemokratické režimy)

 

Radikální strany u nás:

 • Národní obec fašistická
 • Hlinkova strana – základ Slovenské nacionalistické strany (chtěli autonomii)
 • Komunisté – „Ne Masaryk ale Lenin“

 

Parlamentní volby – 1935

 • Přeskupení moci – vyhrává Sudetoněm. strana – nej hlasů – styky s NSDP, Konrád Henlein – 2/3 Němců se přihlašují ke straně
 • Nej poslanců ale Agrární strana

 

Prezidentské volby – 1934

 • Zvolen Masaryk – zdravotní problémy → 1935 abdikace – doporučil ministra zahraničí Beneše
 • 1935 – Edward Beneš
 • ČSR – ostrov demokracie v Evropě, spřátelený stát – Rumunsko
  • přicházejí imigranti z Německa a jiných států – např. Bratři Manové

 

Budování opevnění:

 • Strategie pasivní obrany, po vzoru Fr. Maginotovy linie – pohraniční opevnění
 • Lehké opevnění: Žopík – bunkry, používali boční palbu
 • Těžké opevnění: oblast Králíků (- možnost útoku), podzemní patra, vodní zdroj, …
  • Tvrze – několik nadzemních objektů, dělostřelecká otočná věž
  • Muniční sklady, nemocnice, elektrocentrála, vzduchotechniky,…
  • Bouda, Hanička, Adam, Mišina, Náchodsko,…
 • Mělo se stavět do 40. Let, narychlo ale kvalitně, na rozdíl od Fr. měli splachovací záchody
 • Po válce zničeny – bralo se železo

 

Anšlus Rakouska – březen 1938

 

Karlovarský program – duben 1938

 • Program Sudetoněmecké strany – Konrád Henlein
 • Nesplnitelné požadavky: Ÿ autonomie pohraničních částí Ÿ Zrovnoprávnění Čechů a Němců Ÿ Přihlášení se k nacistické ideologii

 

Mnichov 1938

 • Částečná mobilizace – květen, zmobilizování čísti záložních ročníků
 • 4. Plán Fall Grün – Hitler oznamuje plán obsazení ČSR, překvapivé napadení
 • 8. Runcimanova mise – myšlenka VB že soužití Čechů a Němců je nemožné
  • Měl zajistit klidný průběh odevzdání pohraničí
 • 9. Němci v pohraničí napadají celnice, politické stanice, … → radikalizace
  → vyhlášeno stanné právo – omezení volného pohybu
 • 9. Schůzka Hitlera s Chamberlainem – schůzka v Berghofu – Obersalzberg – o odstoupení pohraničí Něm.
 • 9. Bad Godesberg – Něm. opět udává požadavky
 • 9. ČSR plná mobilizace – Generál Syrov; padla Hodžova vláda → Syrového úřednická vláda
 • -30. 9. Mnichovská konference – Daladier + Chamberlain + Hitler + Mussolini
  • Území s více než 50% Němci bude předáno, jinde – plebiscit (neužit)
  • Předáno nezničené – vojenská technika, průmysl, infrastruktura,…
  • Polsko – Těšínsko, Orava, Spiš, …
   Maďarsko – jih Slovenska
 • 9. Beneš a vláda pod donucením přijali
 • 10. První obsazování sude Německými vojsky
 • KONEC 1. REPUBLIKY → 2. Republika
 • Důsledky: přišli jsme o 5 mil. lidí; ztráta průmyslu, železnic, …
  • Zbytek území vojensky neubránitelné
  • Do vnitrozemí se stahovali Češi (i Něm. antifašisté), židé …→ problémy s ubytováním, prací…
 • VB + Fr – vrchol politiky appeasementu
 • Chamberlain uzavřel dohodu s Něm. o neútočení
 • 10. Demise Beneše → exil ve VB
 • 10 Autonomie Slovenska → autonomie Podkarpatské Rusi
 • 11. Emil Hácha prezidentem, i nejvyššího soudu
 • 12. Jmenována Beranova vláda
 • Z ČSR nedemokratický stát
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!