Záchrana tonoucího – seminární práce

 

Téma: Záchrana tonoucího

Předmět: Pedagogika, Teorie sportovní přípravy

Přidal(a): Tee

 

Obsah

 

Úvod

Záchrana tonoucího je věc, kterou by měl znát každý. Je to podstatná část plaveckého výcviku. Jedná se o krizovou situaci, při které jde o život daného člověka. Proto je nutné tuto činnost nepodcenit. V této práci se budu snažit objasnit veškerý proces tonutí i záchrany.

 

Česká legislativa a záchrana tonoucího

Zákon o péči o zdraví lidu – č. 20/1966 Sb., §9, odstavec 4, písmeno b

V zájmu svého zdraví a všech ostatních je každý povinný poskytnout, nebo být nápomocen k zprostředkování pomoci osobě, která je v nebezpečí smrti nebo je vážně ohrožena na životě.

 

Trestní zákon – č. 140/1961 Sb., § 207 a § 208

Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, neposkytne potřebnou pomoc, i když může bez toho, aby ublížil sobě nebo ostatním, je potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Pokud je pak přítomna taková osoba, která je podle povahy svého zaměstnání povinna poskytnout takovou pomoc, bude potrestán odnětím svobody až na 2 roky nebo zákazem činnosti.

U řidiče dopravního prostředku, který je u dopravní nehody, a měl na ni účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla zranění, potřebnou pomoc, může učinit bez nebezpečí sobě nebo někoho jiného, bude potrestán odnětím svobody až na 3 roky nebo zákazem činnosti.

 

Utonutí a Tonutí

Utonutí

je udušení po ponoření do tekutiny. Tento termín se uvádí pro úmrtí do 24 hodin od ponoření. Projevuje se nedostatkem kyslíku, zástavou dechu, kvůli tomuto pak nastává ztráta vědomí a zástavě krevního oběhu, při tomto ději se pak také křečovitě stahují svaly hrtanu a dochází tak k bodu, kdy se dostane voda do plic a plicního prostoru.

 

Příčiny utonutí

Jedním z hlavních příčin utopení je konzumace alkoholu, nedodržování zásad bezpečnosti nebo podcenění nebezpečí. Velké riziko je také alkohol v krvi, ten nám obvykle snižuje smysli atak nedokážeme pořádně odhadnout, co zvládneme a co ne. Opilý člověk pak také rychleji prochladne.

Důležité je také nepodceňovat dodržování zásad bezpečnosti např.: na člunu mít na sobě záchrannou vestu, nepřetěžovat člun apod.

Zmíněné podcenění vlastních schopností je také jedno z velkých faktorů utonutí. U plavců je to špatné odhadnutí fyzických sil

 

První pomoc

Při první pomoci je důležité dodržet několik pravidel:

  • Neriskovat vlastní život při zachraňování cizího
  • V nutném případě očistit dutiny ústní od cizích předmětů
  • Podle stavu vědomí a dýchání začít resuscitovat
  • Nejprve provést 5× umělé vdechy z úst do úst, pokračovat srdeční masáží v poměru 30 stlačení a 2 vdechy
  • Zavoláme záchrannou službua uložíme do zotavovací polohy, v případě že by daný člověk začal zvracet ho musíme umístit do zotavovací polohy

 

Jsem v situaci sám, nebo je tam více lidí

Pokud jsem v situaci sama musím myslet na to, že si musím udělat všechno sám. To znamená, že pokud se začne někdo topit tak mi nemá, kdo pomoct. Tonoucímu tak musím dostat z vody ven ve správné poloze, poté mu dát umělé dýchání, pokud nedýchá a nereaguje. Musím pak ještě zajistit příjezd záchranné služby. V kolektivu se snižuje riziko únavy zachránce, protože při resuscitace se můžete střídat.

 

Záchrana tonoucího z vody

Jako první se musí tonoucí dostat z vody v tažební poloze. V této poloze zachránce plave nohama prsa, ruce má podél těla a drží tonoucího. Po vytažení z vody by měla přijít na řadu resuscitace.


Rozdíl mezi tonoucími osobami

Vyčerpaný plavec

Je takový plavec, který je vyčerpaný může dýchat a při tom volat o pomoc. Pohyby končetin se ještě zvládne udržet na hladině. Poloha těla je tak horizontální či vertikální.  Pohyb je velmi pomalý až postupně zmizí.

 

Aktivní tonoucí

Dýchání je zřetelně zkrácené, tonoucí obtížně volá o pomoc, nebo vůbec. Nohy bez pohybu, ruce pak na hladině s malými pohyby, poloha je vertikální. Tělo se nepohybuje jen plave na místě. V této fázi je pak tonutí nejnebezpečnější i pro zachránce – tonoucí se může snažit se zachránit trhanými pohyby, kterými může stáhnout zachránce pod hladinu. K takovému tonoucímu se přistupuje s největší opatrností, nejlépe s nějakou pomůckou.

 

Pasivní tonoucí

Tento plavec nedýchá s hlavou ponořenou do vody či pod hladinou, záchrana se nám tak komplikuje. Tonoucí je jen na jednom místě, vznáší se na vodě a nereaguje vůbec.

 

Závěr

V této práci jsem se Vám snažila objasnit, jak se zachovat při záchraně tonoucího. Jak rozeznat o jaký typ tonoucího se jedná a jak mu pak pomoci. V práci je uvedeno, jak se na toto téma dívá, čeká legislativa.

 

Zdroje

  • https://is.muni.cz/th/rlnl2/Bakalarska_prace_Hnatovicova.pdf?fbclid=IwAR3hVf3fESPYWunodlrF0Wyu3VdfRuaaKJNJQMU0KA-mI5DOkwTNm5_9OQQ
  • https://www.wikiskripta.eu/w/Tonut%C3%AD
  • https://cs.wikipedia.org/wiki/Tonut%C3%AD
  • https://eforms.zpmvcr.cz/jforum/posts/list/85.page
  • https://www.pdf.upol.cz/fileadmin/userdata/PdF/VaV/2017/odborne_seminare/FTK_Zachrana_tonouciho.pdf
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!