Zatížení stavebních konstrukcí – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Zatížení stavebních konstrukcí

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Klasifikace zatížení

 • podle působení,
  • přímé,
  • nepřímé (vyvolané vnějšími vlivy → rozdílné sedání, vliv změny teploty),
 • podle proměnlivosti v čase,
  • stálé – G, g (vlastní tíha kce, pevné vybavení),
  • proměnné = užitné – Q, q,
  • dlouhodobé,
  • střednědobé (lidé na stropech),
  • krátkodobé (sníh, vítr, mimořádné),
 • podle proměnlivosti v prostoru,
  • pevné,
  • volné,
 • podle odezvy konstrukce,
  • statické (nedochází k pohybu kce),
  • dynamické (rozkmitání kce, účinek tekoucí vody),

 

Charakteristické zatížení

 • vychází z normových hodnot,
 • pro výpočet podle II. MS,

 

 

Stanovení zatížení

 • plošné,
  • stálé,
  • tloušťku vrstvy přenásobíme objemovou tíhou,
  • pokud známe rozměry a hmotnost → hmotnost dělíme půdorysnou plochou,
  • pokud známe plošnou hmotnost, pouze převedeme na plošnou tíhu,
  • proměnné,
  • užitné zatížení,
  • zatížení sněhem,
 • prutové,
  • převod z plošného → přenásobíme zatěžovací šířkou plošného prvku (desky),
  • vlastní tíha prutového prvku (trámu nebo průvlaku),
 • bodové,
  • převod z plošného → přenásobíme zatěžovací plochou plošného prvku (desky),
  • převod z prutového → přenásobíme zatěžovací šířkou prutového prvku (trámu nebo průvlaku).
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy