Zdvihadla a jeřáby

informatika

 

Téma: Zdvihadla a jeřáby

Předmět: Stavba a provoz strojů

Přidal(a): Rubblu

 

K čemu slouží zvedáky a jeřáby?

 • Slouží k usnadnění práce, při zvedání těžkých břemen.

 

Základní typy zvedáků.

 • Šroubový zvedák, nůžkový zvedák, hřebenový zvedák, hydraulický zvedák

 

Popište šroubový zvedák a princip.

 • Základ zvedáku tvoří pohybový šroub (závit Tr, S, Rd – lichoběžníkový rovnoramenný, nerovnoramenný, oblé) uložený v matici. Šroub se otáčí hnací silou pomocí páky a současně se posouvá ve směru osy a zvedá břemeno.
 • Je jednoduchý, bezpečný, samosvorný, má malou účinnost.
 • Kontroluje se na tlak v závitech.

 

Popište nůžkový zvedák.

 • Je samosvorný, nízká účinnost, spolehlivý. Závit je jen do půlky šroubu.

 

Popište hřebenový zvedák.

 • Využívá převodu ozubenými koly, vysoká účinnost, nesamosvorný – nutná západka

 

Popište hydraulický zvedák

 • Využívá Pascalova zákona a dvojnásobného převodu (mechanického a hydraulického)
 • Vhodný pro velká zatížení, nevýhodou je citlivost oleje na teplotu a nečistoty.

 

Popište základní typy jeřábů.

 • Mostový (slévárny, výrobní haly), portálový (venkovní doprava), sloupový (u soustruhu na obrobky), věžový (u stavby), lanový, automobilový, přístavní

 

Popište princip kladkostroje.

 • Zařízení na nosné části jeřábu, které snižuje zvedací sílu. Pro výpočet kladkostrojového převodu je nutno provést rozbor silových poměrů pro každé uspořádání zvlášť

 

Popište typy lan.

 • Řetězy jsou odolnější a snesou hrubší zacházení mezi jejich nevýhodu patří velká hmotnost a malé obvodové rychlosti.
 • Lana jsou pružnější a ohebnější, mohou být ocelová nebo konopná. Konopná lana jsou citlivá k okolnímu prostředí a mají nižší pevnost, ale jsou šetrná k přepravovanému materiálu.
 • Textilní lano je spleteno z provázků do pramenců a pramence do pramenů.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!