Železobeton – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Železobeton

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

ŽELEZOBETON

 • ŽB je trvalé spojení betonu a ocelových výztužných prutů,

 

 • Statické působení (princip):
  • Beton přenáší pouze tlaková namáhání, v tahu nepůsobí,
  • přenáší veškerá tahová namáhání a některá tlaková výztuž,
   • Tahová výztuž – vkládá se do tažené části průřezu – typicky ohýbané prvky (stropní desky, trámy, průvlaky), prvky namáhané mimostředným tlakem s velkou výstředností (sloupy),
   • Tlaková výztuž – vkládá se do tlačené části průřezu, zesiluje průřez a pomáhá tlačenému betonu – typicky tlačené prvky s malou výstředností (sloup),

 

 • Základní podmínky spolupůsobení betonu a oceli:
  • Beton a ocel mají prakticky stejnou teplotní roztažnost,
  • Zajištění soudržnosti betonu a oceli,
   • V základu je zajištěná tím, že hydratující cement (jako složka betonu) proniká do nerovností na povrchu výztuže, zvyšuje ji i smršťování betonu při tuhnutí cementu,
   • Pro zajištění lepší soudržnosti se používá žebříková výztuž,
   • Soudržnost betonu a výztuže lze dále zvýšit koncovou úpravou prutů (háky na konci prutu),
   • Používaná výztuž musí být čistá (neznečistěná od hlíny z důvodu nevhodného skladování),
   • Mírná koroze nevadí, naopak přispívá ke zvýšení soudržnosti (koroze typu špinící rezavá výztuž ani, v žádném případě se nesmí loupat),

 

 • Ochrana výztuže proti korozi:
  • Dostatečná krycí vrstva betonu – základní podmínka pro ŽB konstrukce, výrazně ovlivňuje její životnost,
  • Tloušťka krycí vrstvy závisí na stupni vlivu prostředí (určen dle normy ČSN EN 206 – XC0, XC1, XF, …),
  • Další podmínkou je hutný beton s minimem pórů, malá propustnost betonu, dostatečné množství cementu v betonu (minimum opět dáno normou),
  • Provedení povrchové úpravy výztuže – např. antikorozní nátěry a nástřiky,
  • Mají však podstatnou nevýhodu, neboť zhoršují soudržnost výztuže s betonem,
  • Použití nerezové výztuže – to se jeví jako dobrý nápad, ale má dvě ale, nerez výztuž je drahá a má horší soudržnost s betonem.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!