Železobetonové překlady a převislé konstrukce

stavitelství

 

   Otázka: Železobetonové překlady a převislé konstrukce – maturitní otázka

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

ŽELEZOBETONOVÉ PŘEKLADY A PŘEVISLÉ KONSTRUKCE

Tvar průřezu

Překlady

 • obvykle trám obdélníkového průřezu,
 • může být zároveň i ztužujícím věncem (stropním),

Převislé kce

 • obvykle konzolová deska obdélníkového průřezu se stálou nebo proměnnou výškou,
 • konzolové trámy obdélníkového průřezu, které nesou desku,

 

Statická funkce a zatížení

Překlady

 • prostý nebo spojitý nosník,
 • zatížení vlastní tíha + tíha kcí nad překladem → musí přenést do podpor,

Převislé kce

 • konzolová deska (samostatná konzola nebo deska s převislým koncem),
 • konzolové trámy nesoucí desku,
 • zatížení desky – vlastní tíha, tíha vrstev na desce, u balkonu zábradlí, užitné zatížení,
 • zatížení trámů – vlastní tíha, tíha desky, tíha vrstev na desce, zábradlí, užitné zatížení,

 

Postup výpočtu

Překlad

 • stejný jako u trámu (prostý nebo spojitý),
 • stanovíme rozměry,
 • výpočet vnitřních sil,
 • návrh výztuže na největší momenty v poli a v podpoře,
 • posouzení kčních zásad,
 • posouzení na smyk a průhyb,
 • posouzení – ověření platnosti podmínky spolehlivosti,

Převislá kce

 • stejné jako konzolová deska,
 • stanovíme rozměry,
 • výpočet vnitřních sil,
 • návrh výztuže na největší moment,
 • posouzení kčních zásad,

 

Vyztužování

 • Prostý trám,

Konzolová deska

Konzolový trám

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!