Železobetonový ohýbaný prvek – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Železobetonový ohýbaný prvek

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

ŽELEZOBETONOVÝ OHÝBANÝ PRVEK

Postup při návrhu a posouzení na ohyb

 • stanovení rozměrů prvku,
  • z empirických vzorců,
   • výška závisí na rozpětí,
   • podle I. MS,
  • podle ohybové štíhlosti,
   • podle II. MS,
  • musíme určit,
   • třídu betonu → fcd,
   • druh oceli → fyd,
   • průměr výztuže → ds,
   • krytí → cnom,
 • výpočet zatížení a vnitřních sil,
 • návrh vyztužení,
  • určíme nutnou plochu výztuže As,req,
  • navrhneme pruty se stejnou nebo větší plochou,
  • posoudíme vzdálenost prutů a stupeň vyztužení,
 • posouzení,
  • poloha N.O. – x,
  • rameno vnitřních sil – z,
  • moment únosnosti – MRd,
  • ověříme platnost podmínky spolehlivosti,

 

Odlišnosti při dimenzování T-průřezu

 • ŽB deska musí být monoliticky spojena s trámem,
 • pouze v tlačené oblasti průřezu,
 • při namáhání kladným ohybovým momentem je namáhán nejen trám, ale i spolupůsobící část desky,
 • při řešení trámu uvažujeme vliv spolupůsobící desky na ohybovou únosnost trámu,
 • v oblasti záporných ohybových momentů je deska v tažené části průřezu a její spolupůsobení nelze uvažovat → řešíme jen obdélníkový průřez.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!