Zesilovače – maturitní otázka

elektronika

 

Téma: Zesilovače

Předmět: Elektronika

Přidal(a): David Veselík

 

 

Jedná se o elektronická zařízení, která zesilují el. signál. Má vstup a výstup tzn. Je to čtyřpól, na jehož vstupní svorky přivádíme signál, který chceme zesílit. Zesilovače nejsou zdrojem energie, ale ke své práci potřebují zdroj, který doplňuje vstupní energii na výstupní. Druhá část je napájecí energie zesilovače mění ve ztrátové teplo. Zesilovač zesiluje vstupní el. signál.

Zesilovače lze také kategorizovat podle jejich fyzického umístění v signálním řetězci; předzesilovač může předcházet další fáze zpracování signálu, např. Prvním praktickým elektrickým zařízením, které mohlo zesílit, byla triodová vakuová trubice, vynalezená v roce 1906 Lee De Forestem , která vedla k prvním zesilovačům kolem roku 1912. Dnes většina zesilovačů používá tranzistory.

 

Podle použitého zesilovacího prvku se dělí na zesilovače:

 • Tranzistorové, elektronkové, magnetické, parametrické apod.

 

Parametry:

 • Zesílení, nelineární zkreslení, stabilita – odolnost proti rozkmitání, šířka pásma – kmitočtový rozsah, který je zesilovač schopen zesílit.
 • Zesílení zesilovače je bezrozměrná jednotka, udává, kolikrát se změní příslušný parametr (napětí, proud, výkon).

 

Podle zapojení zesilovacího prvku – rozeznáváme zesilovače

 • a) se společným emitorem (SE)
 • b) společným kolektorem (SC)
 • c) společnou bází (SB)

 

Podobné zapojení mají i zesilovače s unipolárními tranzistory nebo elektronkami.

 

Podle způsobu činnosti dělíme zesilovače na

 • a) jednočinné
 • b) dvojčinné

 

Podle velikosti budícího signálu dělíme zesilovače na:

 • zesilovače velkých signálů, zesilovače malých signálů, zesilovače velmi malých signálů

 

Podle vazby mezi stupni dělíme zesilovače na zesilovače s

 • a) kapacitní vazbou
 • b) přímou (galvanickou) vazbou
 • c) transformátorovou vazbou.

 

Tranzistorové zesilovače (nebo polovodičové zesilovače) jsou dnes nejběžnějším typem zesilovačů.

 • Jako aktivní prvek se používá tranzistor.
 • Zisk zesilovače je určen vlastnostmi samotného tranzistoru i obvodu, který je uvnitř obsažen.

 

Nízkofrekvenční zesilovače:

 • Rozdělují se podle tříd: A, B, AB, C, D, E, F, G, H

 

Podle počtu stupňů rozdělujeme na:

 • jednostupňové, vícestupňové

 

Použití zesilovačů:

 • Obvykle zesilovač slouží především k zesílení amplitudy signálu, nebo jeho úrovně (u stejnosměrných zesilovačů), na požadovanou hodnotu.
 • Používá se ale i v zapojeních, kde je potřeba změnit tvar signálu a jiných.
 • Přístrojové zesilovače jsou řada audio výkonových zesilovačů používaných ke zvýšení hladiny zvuku hudebních nástrojů, například kytar, během představení.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy