Životní sloh a předhistorické stavitelství – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Životní sloh a předhistorické stavitelství

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

ŽIVOTNÍ SLOH

 • budovy výtvarného umění, oblečení jsou vždy v určité vývojové etapě příbuzné svými znaky, které vytvářejí určitý styl,
 • v moderní době má velký vliv rozvoj techniky a technologií,
 • činnost člověka převážně negativně ovlivňuje životní prostředí na což musí reagovat i architektura (řešení budov),
 • při architektonickém řešení se snažíme o komplexnost, co nejlepší soulad estetiky, techniky v uživatelské vstřícnosti, začlenění do okolní výstavby i přírody,

 

PŘEDHISTORICKÉ STAVITELSTVÍ

 • jedná se hlavně o mladší dobu Kamennou, dobu Bronzovou a Železnou,
 • jako konec prehistorické doby považujeme přibližně 3000 př. n. l. (v různých oblastech jsou tato období velmi odlišná),
 • příkladem je vznik písma,
  • 3200 př. n. l. – Mezopotámie a Egypt,
  • 1500 př. n. l. – Čína,
  • 1000 př. n. l. Indie a Řecko,
  • století n. l. České země,
 • výtvarné umění (kresby, plastiky) vznikaly už v období jeskyních pralidí (jeskyně ALTAMIRA – Španělsko),
 • s rozvojem zemědělství vznikly 1. stavby z přírodních materiálů) dřevo, kámen, traviny),
 • nejvýznamnější pravěké naleziště ČR v oblasti Pálavy na jižní Moravě (plastika – Věstonická Venuše),
 • megalitické stavby,
 • megalitické kultury v Evropě známe v období 4800–3000 př. n. l. a 3000–1200 př. n. l.,
 • hlavní centra jsou severozápadní Francie (Bretaň), jižní Anglie (Stongehenge) a Irsko,
 • jednotlivé menší megalitické stavby z období Keltského osídlení můžeme najít i ve středních Čechách.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!