Zvláštní slavnostní příležitosti, státní a vojenský pohřeb

filosofie

 

   Otázka: Zvláštní slavnostní příležitosti, státní a vojenský pohřeb

   Předmět: Právo, Mezinárodní vztahy

   Přidal(a): johny

 

 

PŘEDÁVÁNÍ OCENĚNÍ

 • řádně připraveno
 • října – nejčestnější ocenění
 • pozvánky 3-4 týdny předem, potvrzení účasti
 • zveme i rodinu
 • je přítomna politická elita, novináři

 

STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ

 • využívají se státní symboly
  • státní vlajka, státní hymna, vlajka prezidenta
 • Řády
  • vyšší forma vyznamenání
  • občanům ČR se propůjčují (doživotně), cizincům se udělují (doživotně)
 • Medaile
  • nižší forma vyznamenání
  • udělovány
 • upravuje:
  • zákon o státním vyznamenání
   • upravuje použití, vzhled, způsob nošení

ŘÁDY

 • Řád bílého lva
  • nejvyšší čestné státní vyznamenání
  • uděluje se lide, kteří se zvlášť vynikajícím způsobem zasloužili o ČR (záchrana dětí během války, hlavám státu,…)
  • každý český prezident se stává nositelem
  • 5 tříd – 1. třída je nejvyšší
   • uděluje se hlavám státu
   • patří k ní řádový řetěz – udělován pouze hlavám států
  • jestliže by řád propůjčen, vrací se fyzický řád a oceněnému zůstávají listiny, které byly součástí řádu
   • každý list je očíslován a vedou se záznamy
  • za trestný čin – vrácení řádu (jako forma trestu)
  • člení se na 2 skupiny
   • občanskou
   • vojenskou

 

 • Řád T. G. M.
  • = ocenění za vynikající způsob rozvoje demokracie, humanity a lidských práv
  • 5 tříd
  • u nejvíce slavnostních příležitostí – řádová stuha
  • u ostatních jen řádová stuha s řádem nebo řádová stužka, rozeta

 

MEDAILE

 1. Za hrdinství
  • uděluje prezident osobám za hrdinství v boji, nebo za záchranu významné majetkové hodnoty
  • medaile, medailová stuha
 2. Za zásluhy
  • nejnižší stupeň vyznamenání
  • za vědu, kulturu, sport, umění, výchova a školství, bezpečnost státu, obrana

 

OSLAVA STÁTNÍHO SVÁTKU

V ZAHRANIČÍ

 • legislativní proces
 • nejdůležitější, jak propagovat ČR v zahraničí
 • kulturní a sportovní akce
 • zajišťujeme:
  • pozvánky
   • obsahuje „při příležitosti oslavy svátku“
   • významné hosty zveme osobně
  • místo konání – česká restaurace, sál
  • občerstvení, výzdoba, šatna, program
  • personál
  • nesmí chybět nositelé řádu ČR
  • seznam hostů
  • večeře, oběd – (banket)
 • program:
  • česká hudba, taneční vystoupení
  • odborný personál
  • přijímání ostatních velvyslanců

 

VRCHOLNÉ NÁVŠTĚVY

 • = návštěva, která je organizována pro prezidenta, panovníka, předsedu vlády
 • parlamentní delegace
 • jednotlivý ministři
 • zaslán osobní dopis – doručován prostřednictvím zastupitelského úřadu ČR

 

STÁTNÍ POHŘEB

 • pro významné státní představitele
 • zastupitelský úřad zasílá úmrtní oznámení nebo tzv. „smuteční nótu“
  • obsahuje úmrtní oznámení a informace o organizaci smuteční obřadu
 • úřadem vymezené dny, místo a čas ke kondolencím
 • kondolenční kniha
  • veškeré kondolence, které dorazí a pak se najednou předají
 • jasně dané pořadí smutečního průvodu i zasedací pořádek
  • nejbližší rodina
  • hlava státu, vláda, jednotlivý ministři, představitelé parlamentu, zahraniční hosté, příslušní velvyslanci a ostatní členové
  • ostatní členové rodiny a přátelé
  • média
 • zvykem je posílat květinové dary – věnce
 • vyhlašován státní smutek
  • vlajka stažená na půl žerdi, anebo černá vlajka

 

ÚMRTÍ CIZÍHO TITULÁŘE NA ÚZEMÍ ČR

 • velvyslanci se nevypravuje pohřeb na území ČR, ale je třeba zajistit převoz ostatků
  • koná se smuteční rozloučení
 • je nastoupena čestná vojenská jednotka a hraje se hymna země zemřelého tituláře
 • účastní se ministr zahraničních věcí nebo jiný náš pověřený zástupce
 • proslov zástupce ČR a doyen – ten, kdo je v ČR nejdéle velvyslancem

 

VOJENSKÝ POHŘEB

 • slavnostní salva – kánon, zbraň
 • slavnostní průlet
 • hraje se vojenská večerka, státní hymna ČR
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!