Alkohol jako tolerovaná droga v naší společnosti

informatika

 

Téma: Alkohol jako tolerovaná droga v naší společnosti

Předmět: Udržitelný rozvoj

Přidal(a): x

 

Alkohol je nedílnou součástí společnosti, a u nás v České republice hlavně i kultury. Patříme mezi největší poživatele alkoholu na světě, a zároveň máme největší konzumaci alkoholu u mladých v rámci EU. Alkohol je v podstatě legalizovaná droga s mnoha vedlejšími účinky, která ničí zdraví, rodiny a má negativní dopady na celou společnost.

Alkohol a jeho účinky známe již od starověku, kde se používal pro uvolnění bolestí pro nemocné. Avšak tvorba alkoholu a obecně lihu patřila pouze lékařům, kteří ho prodávali jako lék. Poptávka po alkoholu neustále rostla a následně přišel do rukou hostinských. Problémy s nadměrným pitím chtěla Amerika a Evropa vyřešit zvýšením daní na alkohol a omezení jeho prodeje. V některých zemích lze 20% úmrtí připsat alkoholu, jelikož na nadužívání  alkoholu  umírá více lidí než v důsledku užívání ilegálních drog a lidé jsou schopni pod vlivem většího násilí. Drogy se užívají, aby změnili stav vnímání, uvolnili nebo naopak nabudili, nebezpečná je ale závislost na nich (několik tisíc lidí závislých na alkoholu). Abstinence je základní podmínkou léčby závislosti na alkoholu, pro závislé je to samozřejmě velmi těžké až nemožné, jelikož po prvním snažení většinou alkoholu znovu podlehnou. Doživotní abstinence dosáhne jen malý počet závislých. Nadměrné užívání vede k ničení našich orgánů: játra, mozek, žaludek atd., ale také vede u mužů k impotenci a u těhotných žen k poškození plodu. Jednou z rizikových skupin u užívání nejen alkoholu, ale i jiných návykových látek jsou děti a dospívající, bohužel v České republice je konzumace alkoholu u mladistvých velmi rozšířený fenomén, jelikož je jednoduše dostupný. Závislost u mladistvých se vytváří podstatně rychleji. Existuje zde riziko otrav, kvůli riskování, které k dospívání patří a také tendence užívat širší spektrum návykových látek. Alkoholismus nepostihuje pouze jednotlivce, ale celé rodiny. Konzumace alkoholu, jelikož je společností do značné míry tolerována, patří mezi nejrozšířenější formu návyku. Podle doporučení Světové zdravotnické organizace bychom měli snížit dostupnost alkoholu, to znamená omezit jeho prodej, zpřísnit pravidla pro reklamu a zvýšit cenu alkoholu, která je u nás v poměru k příjmům relativně nižší než v západních zemích.

Pití alkoholu patří k naší české kultuře, k několika společenským akcím a obecně ke společnosti, ale jeho konzumace je spojena s několika negativními faktory. Obávám se, že se v nejbližší době s pitím alkoholu nic nezmění.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!