Anna Karenina – rozbor díla k maturitě

rozbor-díla

 

Kniha: Anna Karenina

Autor: Lev Nikolajevič Tolstoj

Přidal(a): Zuzina

 

 

Autor: Lev Nikolajevič Tolstoj:

Narodil se 1828 ve vesnici Jasna Poljana do staré šlechtické rodiny.  Jeho matka zemřela, když byly Tolstému jen dva roky, o sedm let později zemřel i otec. Studoval orientální jazyky na Kazaňské univerzitě, uprostřed studií se ale vrátil do Jasne Poljany a hodně času strávil v Moskvě a Petrohradě. Roku 1851 vstoupil do ruské armády a odjel na Kavkaz. V této době začal psát. Po svém návratu se oženil a otevřel školu pro vesnické děti, ve které sám vyučoval. Car ho pokládal za revolucionáře a byl vyloučen z církve jako kacíř. V roce 1910 po neshodách s rodinou tajně odjel vlakem, cestou ho však zachvátil zápal plic a zemřel. Zajímavostí je, že si dopisoval s T. G. Masarykem – oba měli podobné životní postoje.

Kromě Anny Kareniny napsal ještě rozsáhlý román Vojna a mír, Sevastopolské povídky, román Vzkříšení nebo novelu Hadži Murat.

 

Rozbor díla: ANNA KARENINA

Děj se odehrává v Rusku v druhé polovině 19. století. Anna odjíždí k bratrovi Štěpánu Oblonskému do Moskvy, aby mu pomohla urovnat spory s jeho ženou Dolly, jíž byl nevěrný. Dolly seznámí Annu se svou mladší sestrou Kitty, která ji pozve na ples. O Kitty se zajímají dva nápadníci – mladý důstojník Alexej Vronskij a rodinný přítel Konstantin Dmitrič Levin. Kitty, zamilovaná do Vronského, odmítá Levinovu žádost o ruku. Ten odjíždí zklamaný na svou venkovskou usedlost, ale nepřestává ji milovat.
Na plese se Vronský seznámí s Annou Kareninou a bezhlavě se do ní zamiluje. Anna se vrací zpátky do Petrohradu za svým mužem a synem Serjožou. Vronskij ji následuje a vyznává jí lásku. Anna ho zpočátku odmítá, ale nakonec i ona svým citům podlehne. Potkávají se v petrohradské společnosti, která si postupně začne všímat jejich vztahu. Anna nijak svůj milostný poměr neskrývá a přizná se svému manželovi.
Alexej Alexandrovič Karenin se cítí ponížen, ale odmítá souboj muže proti muži a pouze žádá Annu, aby se s milencem přestala stýkat. Anna to odmítá, navíc s Vronským čeká dítě. Po porodu spolu odjíždí na rok do Itálie.
Kitty, která se mezitím v lázních zotavila z nešťastné lásky, se opět potkává s Levinem, který ji podruhé požádá o ruku. Kitty tentokrát souhlasí, po svatbě odjíždí na Levinovo venkovské sídlo a brzy se jim narodí syn.
Anna se s Vronským vrací do Ruska, kde jí celá společnost opovrhuje. Alexej Alexandrovič nesouhlasí s rozvodem, Anna se nemůže vyrovnat se ztrátou milovaného syna Serjoži a Vronskij tráví čím dál méně času doma. Anna trpí depresemi, podezírá Vronského z nevěry. Po poslední hádce se Anna vydá na nádraží, kde čeká na vlak. Uvědomuje si, že už nemá pro co žít a skočí pod nákladní vlak. Vronskij po její sebevraždě odjíždí na frontu, do války proti Turkům.

 

Hlavní postavy

 • Anna Karenina – okouzlující a elegantní žena a milující matka, ze začátku energická a plná vášně, postupně se jí zprotiví její manželství, touží po opravdovém citu; poté co ji společnost zavrhne, se jí zhroutí svět, stává se z ní zklamaná žena
 • Alexandr Vronskij – mladý, přitažlivý důstojník; řídí se společenskými morálními předpisy
 • Alexej Alexandrovič Karenin – Annin manžel, carský hodnostář, lpěl na kariéře, udělal by cokoliv pro dobré jméno, chladný člověk, nedával najevo své city
 • Štěpán Oblonský – Annin bratr, veselý, oblíbený
 • Dolly Oblonská – manželka Štěpána O., staví na první místo rodinu, po manželově nevěře zůstává hlavně kvůli dětem, klidná a mírná žena
 • Konstantin Levin – nesmělý, poctivý a upřímný, snaží se být stejně pracovitý jako rolníci i když patří do vyšší vrstvy, neustále hledá smysl života, obsahuje autobiografické prvky – prezentuje Tolstého názory, zkušenosti a myšlenky, popisuje život na venkově
 • Kitty Ščerbacká – mladá, krásná a citlivá, touží po lásce

 

Forma

 • chronologický postup, více dějových linií – hlavní linie, týkající se Anny, se prolíná s vedlejšími – důležitá je hlavně ta, která se týká Levina
 • 8 částí, dále děleno na kapitoly
 • Hodně popisných, charakterizačních i úvahových pasáží – podrobně popisuje ruskou vyšší společnost i život na venkově, lidské vztahy, objevují se tam úvahy nad životem, vírou v boha (především prostřednictvím Levina), postavení ve společnosti, problematika nevěry (když je žena nevěrná muži, je to něco neodpustitelného, ale naopak když muži podvádí ženu, považuje se to za omyl nebo dokonce za chybu ženy, že ho svedla)
 • Spisovný jazyk

Další podobné materiály na webu: