Architektura počítače – maturitní otázka

 

Otázka: Architektura počítače

Předmět: Informatika

Přidal(a): Karel Ztracený

 

 

Definice:

 • hardware = technické vybavení počítače
 • software = programové vybavení počítače
 • základem fungování počítačů do dnešní doby je stále schéma samočinného počítače od amerického matematika Johna von Neumanna z roku 1945

 

schéma Johna von Neumanna

 • udělej tohle a dej vědět, jak to dopadlo“ – řadič posílá všem komponentám řídící signály (pomocí nich dohlíží na všechny ostatní části počítače) a od nich putují zpět stavová (kontrolní) hlášení
 • ALU = aritmeticko-logická jednotka provádí potřebné aritmetické výpočty a logické operace, obsahuje sčítačky a násobičky pro výpočty a komparátory pro porovnávání dat
 • operační paměť (RAM) je místo, kde jsou uložena data a instrukce potřebné k fungování počítače. Zde je uchováván právě zpracovávaný program / data a výsledky výpočtů
 • vstupní zařízení přijímají data a instrukce od okolí (klávesnice, myš, skener…)
 • výstupní zařízení předávají informace a výsledky ven z počítače (monitor, tiskárna…)
 • ALU a řadič tvoří dohromady procesor (CPU)

 

  • [záznam dat probíhá elektrickým proudem, PC má dostupné 2 stavy / impulsy (např. prochází / neprochází proud; kladný / záporný náboj apod.) – zápis dat tzv. binární číselnou soustavou (2 stavy popisují čísla „1“ a „0“)]
  • [základní stavební jednotka procesoru = tranzistory]

 

procesor CPU

 • CPU = Central Processing Unit = hlavní řídící ( obsahuje řadič, načítá storojové instrukce a třídí je mezi další moduly) a výkonová ( obsahuje ALU, probíhají zde všechny aritmetické výpočty) jednotka počítače
 • výrazným způsobem určuje celkový výkon PC

funkce CPU:

 • do operační paměti se pomocí vstupních zařízení přes ALU umístí program, který bude provádět výpočet
 • do operační paměti se pomocí vstupních zařízení přes ALU umístí data, která bude program zpracovávat
 • proběhne vlastní výpočet, jehož jednotlivé kroky provádí ALU. Tato jednotka je v průběhu výpočtu (spolu s ostatními moduly) řízena řadičem. Mezivýsledky výpočtu jsou ukládány do operační paměti.
 • Po skončení výpočtu jsou výsledky poslány přes ALU výstupnímu zařízení.
 • procesor patří mezi tzv. integrované obvody. To jsou obvody, které jsou uvnitř jednoho pouzdra tvořené velkým počtem navzájem propojených součástek (v případě současných procesorů používaných v počítačích se jedná většinou o více než jednu miliardu tranzistorů)
 • systémová sběrnice (FSB – Front Side Bus) zajišťuje obousměrný tok dat mezi procesorem a ostatními komponentami
 • nejznámější výrobci jsou Intel a AMD

modely procesorů se liší parametry:

 • a) počet jader: v dnešní době už více než 1 jádro (počet mezi 2 až 12 jádry)
  • při porovnávání 2 a 4 jádrového procesoru – nelze říci, že rozdíl výkonu je dvojnásobný
 • b) pracovní (taktovací) frekvence: pohybuje se v rozmezí 1 – 5 GHz (1GHz znamená 1 miliarda operací za vteřinu)
  • u některých CPU se frekvence mění podle zatížení (větší zátěž – nastavení vyššího výkonu frekvence)
 • c) vyrovnávací paměť cache: paměť, která je přímo součástí procesoru (L1, L2, L3)
  • velmi rychlé čtení a zápis
  • dočasně ukládá aktuálně zpracovávaná data
  • drahá – kapacitně větší cache se tak objevuje jen u dražších modelů CPU 
  • kapacita se pohybuje v rozmezí 1 – 24 MB
  • eliminuje čekání procesoru na data od ostatních, pomalejších komponent (protože paměť je integrována v procesoru)
 • d) typ socketu, kterým se zapojuje do základní desky

 

operační paměť RAM

 • [ notebooky mají poloviční velikost standardní RAM ]
 • operační paměť RAM (= Random Access Memory = paměť s náhodným / libovolným přístupem) = obsahuje data a instrukce k bezprostřednímu chodu PC
 • dočasné uchování informací
 • po odpojení napájení se okamžitě vymaže
 • takt – rychlost, jakou lze data měnit (dnes okolo 1600MHz)
  • 32bitová umí pracovat pouze s maximálně 4 GB (od 1 až 232 = přesně 4 GB), tudíž nemá cenu snažit se zvýšit počet GB
  • 64bitová zvládne 4 a více GB)
 • může ovlivnit celkový výkon PC, především svou kapacitou (4 a více GB – méně paměti může, vzhledem k dnešním Windows a aplikacím, limitovat výkon)
 • existují různé typy lišící se výší rychlosti a kapacity (dnes nejčastěji DDR4, dříve DDR3/2..)
 • pracovní frekvence se pohybuje v rozmezí 2 – 3 GHz
 • nejznámější výrobci jsou Corsair a Kingston

 

DIMM (RAM slot)

 • Dual In-line Memory Module
 • předchůdcem byly Single In-line Memory Modules
 • podle normy ISO se jedná o zařízení pro čtení a zápis, kde se přístupová doba pro čtení a zápis pohybuje v řádu stovek nanosekund, na rozdíl od harddisku
 • SRAM (statická RAM) má minimální příkon a velmi krátkou přístupovou dobu, ale cena je vysoká a má velkou spotřebu a pro vytvoření jedné buňky paměti (bitu) jsou potřeba 2 tranzistory, proto se používá jako mezipaměť uložená mezi procesorem a dynamickou RAM (cache)
 • DRAM (dynamická RAM) je levnější a jednodušší na výrobu – uchovávání dat probíhá pomocí nabíjení kondenzátoru a bity jsou vytvářeny jenom jedním tranzistorem, nevýhodou je, že se musí obsah každé buňky refreshovat
 • nejčastější pamětí je právě DIMM, která se dělí na podtypy: SDR (Single Data Rate – 133MHz), DDR 1, 2, 3, 4 (Double Data Rate, dvojitá frekvence 266MHz), SO-DIMM (zmenšená velikost pro notebooky)

 

základní deska

 • mainboard / motherboard
 • propojuje jednotlivé komponenty a poskytuje jim elektrický proud
 • deska s plošnými spoji – socket pro procesor, sloty pro rozšiřující karty (grafická / zvuková / síťová…)

 

patice procesoru (socket)

 • konektor sloužící k připojení procesoru (musí být kompatibilní se základní deskou)
 • starší verze PGA (Pin Grid Array – krátké piny procesoru jsou uspořádány do čtvercového pole tak, aby souhlasily s otvory v socketu) je založena na principu procesor male – socket female. V dnešní době je nejčastější LGA (Land Grid Array) verze, která má princip opačný – v socketu jsou male piny a na procesoru jsou kontaktní plošky. Tato změna byla zavedena zejména kvůli častému poškození procesoru během manipulace.
 • označení socketů – kdysi Socket 1, 2, 3…7, v dnešní době Socket 478, Socket T neboli LGA 775, Socket H2 neboli LGA 1555 a nejmodernější Socket H3 neboli LGA 1550 (pro Intel)
  • pro AMD – Socket 754, Socket AM2+, Socket AM3

 

sběrnice (bus) = skupina vodičů zajišťující přenost dat a řídících povelů mezi zařízeními:

PATA slot (IDE)

 • Paralell Advanced Technology Attachment
 • jedná se o řadič – stará se o přenos dat mezi pevnými disky + mechanikami a ostatními částmi PC (především CPU a RAM)
 • předchůdcem je ATA, dnes už málo používaná sběrnice sloužící pro připojování zařízení a uchování dat jako jsou pevné disky.
 • ATAPI je rozšíření tohoto protokolu umožňující přenášet příkazy SCSI pro CD-ROM mechaniky.
 • kabel má 40 pinů a jeho poslední verze umožňuje přenosovou rychlost až 133MB/s.

 

SATA slot

 • Serial ATA
 • jedná se o řadič
 • sběrnice pro připojení velkokapacitních paměťových zařízení. Dosahuje vyšších rychlostí než ATA, protože přenos probíhá sériově na vysoké frekvenci až 6000MHz.
 • podporuje také na rozdíl od předchůdce Hot Plug připojování a odpojování zařízení za chodu počítače 
 • rozhraní eSATA je používáno pro připojení vnějších datových zařízení (vyšší rychlost než USB)

 

JUSB

 • soubor 9 pinů, na které se může připojit externí výstup USB nejčastěji pro přední panel

 

JFP1 a JFP2

 • JFP1 je soubor 9 pinů sloužící k připojení tlačítka na zapnutí / vypnutí počítače, LED kontrolky zapnutí, tlačítka na reset a LED kontrolky pro práci HDD
 • JFP2 má pouze 7 pinů, 4 v řadě k zapojení malého reproduktoru

 

FDD slot

 • sloužil pro připojení disketové mechaniky, dříve pro nabootování operačního systému nebo jeho opravy z tzv. záchranných disket
 • 34 pinů
 • dnes bez využití (diskety mají malou kapacitu)

 

JSP1

 • speciální port pro připojení S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) – digitální audio přenos
 • využívá se zejména pokud je grafická karta bez konektoru HDMI a chceme používat kabel DVI místo něj se zvukem (např. spojení PC s televizí) – DVI se bude chovat jako HDMI, pokud se spojí konektor S/PDIF na grafické kartě s konektorem na základní desce

 

PCI sběrnice

 • PCI slouží pro připojení periferií k základní desce
 • PCI-Express nahradil PCI (dnes nejvyužívanější sběrnice)
 • jeho nejčastější typy jsou x1 a x16 používané pro grafické karty

 

AGP – grafický slot

 • nejstarším je sběrnice ISA (a její rozšířená verze EISA, VESA) používaná pro počítače IBM v době 2D akcelerátorů 
 • dále se používalo PCI, avšak nestačilo požadavkům grafických karet
 • jeho nástupce byl AGP, navržen speciálně pro grafické karty, díky jeho rychlosti, na trhu se však neudržel dlouho
 • byl nahrazen PCI-Express x16 slotem, jenž měl v první verzi propustnost 4GB/s jednosměrně a 8GB/s obousměrně a každou další verzí se jeho propustnost dvakrát zvětšovala, až do verze x32 3.0

 

Chipset

 • jeden nebo více integrovaných obvodů (chipů), které jsou navrženy ke vzájemné spolupráci
 • po načtení OS zprostředkovává komunikaci jednotlivých součástek
 • u počítačů typu PC tento termín označuje 2 chipy – severní a jižní můstek (občas jsou spojeny v jeden chip)

 

Severní můstek

 • zajišťuje přímou komunikaci mezi CPU, RAM, AGP/PCI-E sběrnicí a spojení s jižním můstkem
 • některé typy obsahují integrovanou grafickou kartu

 

Jižní můstek

 • známý také jako vstupně-výstupní řadič, který realizuje pomalejší funkce základní desky. Není přímo spojen s procesorem, na rozdíl od severního. Spojuje PCI sloty, IDE, SATA, USB, CMOS paměť, ethernet chip a audio chip
 • zprostředkovává komunikaci s pamětí a přídavnými karty
 • bývá propojen také se Super I/O chipem, jenž má na starost sériový port, paralelní port, disketovou mechaniku, klávesnici a myš
 • pokračuje propojením s BIOSem

 

Externí vstupy a výstupy základní desky

USB 

 • Universal Serial Bus
 • nejrozšířenější sériová sběrnice, která nahradila sériový port, paralelní port, gameport a PS/2 port (tiskárny, myši, klávesnice, fotoaparáty…)
 • jeho první verze byla bohužel velmi pomalá s přenosovou rychlostí 0,2MB/s a 1,5MB/s a nebyla tak schopna konkurovat rozhraní Firewire (400MB/s) od Applu
 • druhá generace nabídla 60MB/s
 • na konci roku 2008 byla vydána USB 3.0 – desetkrát větší rychlost 625MB/s
 • upoutala verze 3.1 s rychlostí 1,25GB/s, čímž se vyrovná konkurenčnímu Thunderbolt portu
 • Firewire se nerozšířil mezi běžné uživatele (setkají se s ním profesionálové u digitálních kamer, vysokorychlostních externích disků nebo čteček paměťových karet)

 

VGA

 • Video Graphics Array
 • standard pro zobrazovací techniku
 • vydaný IBM roku 1987 – tehdy rozlišení 640×480 při 16 barvách

 

DVI

 • Digital Visual Interface
 • vytvořen pro bezproblémovou komunikaci mezi zobrazovacími zařízeními (LCD monitor, televizor…)
 • DVI-A slouží pro analogové monitory
 • DVI-D pro digitální signál
 • DVI-I slouží pro oboje

 

HDMI

 • High Definition Multimedia Interface
 • nekomprimovaný obrazový a zvukový signál v digitálním formátu
 • barevně značené porty zvukové karty mají většinou stejný význam – růžový pro vstup mikrofonu, modrý audio, zelený hlavní stereo signál (přední reproduktory nebo sluchátka), černý zadní reproduktory, šedivý boční reproduktory, oranžový digitální S/PDIF výstup

 

LAN

 • Local Area Network
 • počítačová síť pokrývající malé území (domácnost)
 • přenos v řádech GB/s (technologie Wi-Fi a Ethernet)

 

Typy základních desek

 • nejpoužívanější u PC je typ ATX (Advanced Technology Extended) od Intelu (1995) – část obvodů na desce je neustále pod napájením na rozdíl od svého předchůdce AT (možnost automatického vypnutí)
 • MicroATX v kancelářských počítačích (o 25% kratší)
 • Mini-ITX jsou nejmenší běžně dostupné desky (většinou integrovaný procesor a grafická karta, málo možností rozšiřitelnosti) – používají se na All in One počítače
 • BTX (Balanced TX) od Intelu měl nahradit ATX (lepší chlazení a napájení), ale neuchytil se

 

BIOS

 • Basic Input Output System
 • firmware (software pro řízení vestavěného systému) pro PC
 • používá se při startu počítače pro inicializaci a konfiguraci připojených hardwarových zařízení a následnému spuštění či instalaci operačního systému
 • kdysi uložen na základní desce ve stálé paměti ROM (Read Only Memory) / EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM – na rozdíl od ROM bylo možné ji přepisovat) a byl vyměnitelný
 • dnes BIOS s flash pamětí a možností jednoduché aktualizace
 • CMOS je název malé paměti, kam si BIOS všechna nastavení ukládá a kterou napájí malá baterie umístěná na základní desce. Nastavují se zde hodiny a čas, instalovaná záznamová zařízení, typ displeje apod.

 

chladič

 • slouží k odvádění tepla (především z procesoru – zahříváním se zvyšuje vodivost a klesá spolehlivost)
 • vyrovnává teplotu s okolím

 

zdroj

 • napájí počítač energií, musí být dostatečně silný
 • mění síťové napětí 230V na několik různých napětí pro počítač
 • má na sobě přídavný větrák

 

skříň (case)

 • slouží k mechanickému upevnění všech vnitřních dílů počítače
 • šasi je kostra skříně s vytvořenými upevňovacími plochami a otvory
 • síťový vypínač – používat co nejméně (nevypínat při přerušení práce)
 • tlačítko Reset – restart počítače bez vypnutí, používat minimálně (raději Ctrl+Alt+Del) při „zamrznutí“ počítače
 • dvířka optické mechaniky, signální diody, zásuvky pro připojení přívodní šňůry pro elektrický proud / monitoru, mřížka chladícího ventilátoru…

 

Dnešní počítače se od schématu JvN trochu odlišují:

 • Podle Neumanna pracuje počítač vždy pouze nad jedním programem. Toto vede k velmi neefektivnímu využití strojového času, je tedy obvyklé, že počítač zpracovává paralelně více programů najednou (= multitasking).
 • Počítač může disponovat více než 1 procesorem.
 • Existují zařízení umožňující vstup i výstup dat.
 • Program se do paměti nemusí zavést celý. Je možno zavést pouze některou jeho část a ostatní části programu jsou zaváděny až podle potřeby.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!