Báječná léta pod psa – rozbor díla (5)

rozbor-díla

 

Kniha: Báječná léta pod psa

Autor: Michal Viewegh

Přidal(a): Jossie

 

 

Nakladatelství, rok vydání 

 • Nakladatelství Československý spisovatel, Praha, 1992, 217 stran

 

Literární druh:

 • próza

 

Literární žánr:

 • román

 

Doba vzniku (literární směr, období):

 • Česká republika, 1968-1989

 

Okolnosti vzniku: 

 • Viewegh chtěl napsat o době svého dospívání, pravdivě, ale s nadhledem.

 

Autor (zasazení díla do širšího kontextu jeho tvorby):

 • Narozen 31. března 1962 v Praze je český spisovatel a publicista, v současnosti nejprodávanější český romanopisec. Vystudoval češtinu a pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (studium dokončil roku 1988). Kromě románů, je i autorem literárních parodií.

 

Reakce okolí, popř. kritiky: 

 • Jeho kritikové tvrdí, že píše „podivným stylem“ a jeho knihy řadí k tzv. „nízké literatuře“.

 

Výstavba literárního díla:

Námět:

 • Vypráví o rodině, která kvůli komunistickému režimu trpí. Potom se rozhodnout vstoupit a angažovat se v komunistické straně. Jejich situace se zlepší. Hlavní postavou je zde syn rodičů Kvido. Shodou náhod se rodina dostává do potíží a otce berou velké deprese. Po roce 89. se jejich situace zlepší a Kvido vydává román o svém životě nazvaný Báječná léta pod psa.

 

Postavy

 • Kvido – neohrabaný, tlustý, nadprůměrně inteligentní kluk, který už jako malý chlapec svými chytrými řečmi každého šokuje, jeho záliba je jazyk a psaní; uměl číst a psát dávno před nástupem do školy, zamilovaný do Jarušky
 • Jaruška – nejlepší kamarádka a později dívka a žena Kvida; v pubertě se ohlíží o přitažlivějších klucích, než je Kvido, ale nechá se Kvidem “sbalit”, když mu zemře dědeček a ona ho lituje; je na všechno alergická (pyly, fixy, léky…)
 • Kvidův otec – inteligentní člověk, pochází z chudých poměrů, vystudovaný ekonom, má státnice z angličtiny a z němčiny a červený diplom, za žádnou cenu by nevstoupil do komunistické strany, zblázní se z režimu, rád pracuje se dřevem; neprůbojný, podmanivý, nerad vyvolává a řeší konflikty, na malou chvíli se promění ve “světáka”
 • Kvidova matka – právnička, herečka, ochotná a milující, bojí se psů, protože ji jeden napadl, když byla těhotná

 

Autobiografické prvky, melancholická groteska, neřeší problémy, ale podává obraz o životě mezi léty 1968 a 1989 – politika, sociální situace, mezilidské vztahy, lidská psychika, ironie, humor

 

Forma: Er

Kompozice: retrospektivní

Objevuje se ironie a humor

Doba a místo děje: ČR, konec 20. století

 

O době:

Literatura konce 20. století

 • spojení 3 literárních proudů – konec politické cenzury

 

POSTMODERNISMUS

 • 2. polovina 20. století
 • Přichází po moderně
 • Reaguje na modernu v umění, staví se proti moderně
 • Vrací se zpět k tradicím
 • Přináší úplně něco nového – prolínání žánrů a literárních druhů
 • Míšení nižších a vyšších žánrů (detektivka x filozofická úvaha)
 • Snaha oslovit náročného i nenáročného čtenáře

 

Neřeší problémy, ale podává obraz o životě – politika, sociální situace, mezilidské vztahy a lidská psychika

V autobiografickém příběhu chlapce Kvida je líčen příběh rodiny, která se pokouší utéci před politickými tlaky nastupující normalizace z Prahy do městečka Sázava.

 

Děj:

 • odehrává se v Praze a v městečku Sázava.

 

Vypravěč:

 • Kniha je napsána retrospektivně z pohledu Kvida, který předčítá příběh jeho rodiny sepsaný v “er” formě knižnímu nakladateli, kterého přesvědčuje, aby mu knihu vydal. Místy je děj knihy přerušen rozhovorem mezi Kvidem a nakladatelem a místy je vyprávěn “někým dalším”.

 

Charakteristika díla:

 • Schopnost dějového vyprávění, zdůraznění literárnosti textu (četné citáty a odkazy), vypravěčova hra s příběhem, čtivost.

 

Díla, která navazovala:               

Různé (i neliterární) adaptace: 

 • Na motivy knihy natočil v roce 1997 stejnojmenný český film režisér Petr Nikolaev, v němž hlavní postavy ztvárnili Ondřej Vetchý, Libuše Šafránková, Jan Zahálka, Vladimír Javorský, Vilma Cibulková a Vladimír Dlouhý. 

 

Myšlenka díla:

 • Viewegh chtěl napsat o době svého dospívání, pravdivě, ale s nadhledem. Myslím, že žádné nové myšlenky nevymýšlí.

 

Vybraná ukázka z díla:

Vypráví o životě Kvida v komunistickém prostředí Československa. Autor se ukryl do postavy tohoto výjimečně nadaného chlapce, který musí snášet negativní přístup okolí k němu i jeho rodině, protože se jeho otec odmítl hlásit ke komunistické straně a i když má titul Ing., musí pracovat jako pouhý vrátný v podniku, kde dříve dělal referenta.
Malý Kvido vypráví o životě své rodiny, o zimě strávené ve skleněném přístřešku, o narození bratra Paca, o herecké kariéře své matky, o chamtivosti své babičky Líby i o šílenství otce, který si v zoufalství z totalitní doby a situace jejich rodiny sám začal vyrábět rakev. Stále svůj výtvor zveleboval a vylepšoval, až byla rakev plná různých vyřezávek a ozdob.
Román končí krátce po sametové revoluci ’89, kdy se všechno po pádu železné opony začalo vracet do lepších poměrů. Kvido dostal práci na ministerstvu, jeho otec dělá opět referenta a všichni si začínají užívat demokracie a nabyté svobody.

 

Vlastní názor:

 • Místy je to pesimistické a bezútěšné. Bylo to ale velmi vtipné a líbilo se mi to.

Další podobné materiály na webu: