Betonářská výztuž – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Betonářská výztuž – maturitní otázka

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ

Tuhá výztuž

 • Do konstrukce se dají válcované profily I a U,
 • Tenkostěnné ocelové uzavřené profily JÄCKEL (JEKLOVY profily),
 • Vodorovné i svislé konstrukce (překlady, sloupy).

Tvrdá výztuž

 • Výroba z legované oceli (10x větší pevnost než běžná výztuž),
 • Použití: předpjaté konstrukce,
 • Samostatné:
  • Dráty (pražce),
  • Lana, kabel – mostní konstrukce,
  • Tyče – stěny – předpínání stěn.

Měkká výztuž

 • Dráty <7 mm – průměr 5,5-7 (8) mm,
 • Tyče >10 (8) mm – průměr,
 • Dráty pro třmínky,
 • Tyče pro hlavní nosnou a montážní výztuž (2 x 3 m),
 • Kari sítě (6, 8, 10 mm – průměr); oka (100*100 nebo 150*150),
 • Rohože.

KVALITATIVNÍ ROZDĚLENÍ VÝZTUŽE (dle pevnosti)

Označení oceli = dle ČSN EN.

 • B 500 B,
  • B – betonářská ocel,
  • 500 – pevnost betonu v tahu |MPa| – fyk,
  • A, B, C – označení třída tažnosti %0 (poměr prodloužení ke původní délce),
  • Tažnost ze zohlednění deformace v okamžiku přetržení,
  • Dle ČSN.
 • 10 425 V
  • 10 – betonářská ocel,
  • 42 – (1/10 fyk) – hodnota meze kluzu,
  • 5 – nějaká další vlastnost – 5 – zaručená svařitelnost),
  • V – označení žebírek na výztuži.
 • Žebírka
  • Z hlediska soudržnosti s betonem,
  • Slouží „vzor žebírek“ umožňuje rozlišit jednotlivé druhy,
   • Hladká 10 216 E – označení ve výkresech,
   • Do nové konstrukce nesmí.
 • Další typy výztuže:
  • 10 355 J,
  • 10 425 V,
  • 10 505 R = B 500 B.


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy