Bílá nemoc – rozbor díla k maturitě (4)

rozbor-díla

 

Kniha: Bílá nemoc

Autor: Karel Čapek

Přidal(a): gabriela

 

 

Život autora (Karel Čapek)

 • Narodil se 9. Ledna 1890 v Malých Svatoňovicích u Trutnova
 • Téhož roku se rodina přestěhovala do Úpice
 • Studoval na pražské filozofické fakultě (zájem o pragmatismus – absolutní pravda)
 • Tvůrce sloupků (kratší text v pravém sloupci 1. strany novin, aktuální, vtipné zpracování)
 • Novinář – Národní listy a Lidové noviny
 • Rád cestoval, pracoval na zahradě (dílo – Zahradníkův rok) a měl rád zvířata (Měl jsem psa a kočku)
 • Osobně se znal a stýkal se s prvním českým prezidentem Tomášem Garykem Masarykem – tak vznikly tři svazky „Hovory s T. G. M“
 • Zemřel na zápal plic

 

Další díla:

 • Trapné povídky, RUR, Válka s mloky, ze života hmyzu

 

Politická situace:

 • 30. léta nástup fašismu a Hitlera k moci, dílo se snaží varovat před nebezpečím fašismu

 

Kontext literárního vývoje:

Demokratický proud meziválečné české prózy, atmosféra doby: – 1. světová válka, velká říjnová socialistická revoluce v Rusku, rozpad R-U, založení ČSR, světová hospodářská krize, nástup fašismu, 2. světová válka, autoři demokratického proudu byli tzv. pragmatisté (pragmatismus = filozofický směr 20. století v USA, kriteriem pravdy je užitečnost a skutečnost, zkušenosti), všichni autoři přispívali do Lidových novin, kde se shromažďovala demokratická inteligence, představitelé demokratického proudu: Karel Poláček, Eduard Bass, Karel Čapek.

 

Další autoři té doby:

 • Eduard Bass (Cirkus Humberto), Karel Poláček (bylo nás pět), Josef Čapek (Stín kapradin)

 

Rozbor díla: Bílá nemoc 

Literární druh:

 • drama pojednávající o hrozbě války

Literární žánr:

 • tragédie

Literární směr/sloh:

 • Česká próza 1. poloviny 20. století, demokratický proud české meziválečné literatury (próza), rok vzniku díla 1937

Prostředí:

 • období války, místo není konkrétně určeno

 

Hl.postavy:

 • Dr. Galén – statečný, laskavý a neústupný doktor, jediný zná lék na Bílou nemoc, stojí proti válce, humanista, naivní
 • Maršál – tvrdohlavý a bezohledný diktátor, za své poslání považuje válčení, touží po moci a nadvládě, po nakažení mění své životní cíle
 • Krüg – baron, vedoucí zbrojních závodů, přítel Maršála (má stejné charakterové vlastnosti), páchá sebevraždu

 

Jazyk:

 • Živé dialogy – psáno jako divadelní hra (drama)
 • Spisovný jazyk
 • Promluvy (charakteristika postav – skrze jejich jazyk)
 • Latinská označení pro nemoci

 

Kompozice:

 • děj je psán chronologicky

 

Tématický plán:

 • Celkové téma: varování před fašismem
 • Hlavní téma: demokracie x diktatura, člověk x společnost (bezmoc)
 • Vedlejší téma: osud doktora Galéna

 

Rámcová kompozice:

 • Expozice: propuknutí Bílé nemoci
 • Kolize: nalezení léku, Galénovi požadavky o ukončení války
 • Krize: sebevražda barona Krüga
 • Katastrofa: onemocnění Maršála
 • Peripetie: dohoda s Maršálem o ukončení válka
 • Závěr: smrt dr. Galéna a poslední Maršálovi naděje

 

Děj:

V jisté zemi propuká epidemie tzv. Bílá nemoc, také nazývaná Čangovou nemocí, která se projevuje bílými skvrnami na těle. Jediný, kdo zná lék na tuto zákeřnou nemoc je doktor Galén. Zpočátku se Bílá nemoc šíří pouze mezi chudými a staršími lidmi, postupně se ale stává celosvětovým problémem. Doktor Galén léčí pouze chudé a bohaté odmítá. Odmítl také barona Krüga, který ho chtěl, převlečen za chudáka, oklamat. Galén požaduje pouze jednu věc, ukončení války, což Maršál rezolutně odmítá. Baron Krüg ze strachu z velké bolesti raději spáchá sebevraždu. Zanedlouho onemocní také diktátor Maršál, který na nátlak své dcery prosí Galéna o pomoc. Ten je ze svých požadavků stále neústupný, až nakonec Maršál souhlasí s uzavřením míru. Doktor Galén je ovšem při střetu s fanatickým davem, který provolává slávu svému diktátorovi, ušlapán. Dav svým jednáním zabil člověka, který jako jediný mohl Maršála zachránit.

 

Vliv na dané dílo a tvorbu:

Je přirozené, že tak citlivý člověk, jakým Čapek byl, nemohl nereagovat na politické dění ve 30. letech. Čapkův postoj, tedy jasné a ostré vystupování proti fašismu, byl jen logickým vyústěním demokratických zásad, jež spisovatel zastával po celou svou uměleckou dráhu. V tomto díle se zaměřuje na konflikt ideálů demokracie a diktatury, konflikt jedince a společnosti.

 

Inspirace literárním dílem:

Bílá nemoc je české protiválečné filmové drama z roku 1937 natočené režisérem Hugo Haasem, adaptace do opery Biela nemoc slovenský skladatel Tibor Andrašovan.

 

Hlavní myšlenka díla:

Autorovo varování před nebezpečím fašismu, konflikt ideálů demokracie a diktatury, konflikt jedince a společnosti.

 

Adaptace:

 • Divadelní adaptace: 1937 ve Stavovském divadle – režie se ujal K. Dostal
 • Filmová adaptace: 1937 stejnojmenný film, režie Hugo Hass

 

Můj názor:

Tato kniha mě zaujala. Hlavní myšlenka tohoto díla je velmi aktuální nejen v dnešní společnosti. Člověk je totiž proti zfanatizovanému davu bezmocný. Lidé často zhodnotí své chování teprve tehdy, kdy jim jde o vlastní život. Kniha se navíc čte velmi dobře, protože je napsaná jako divadelní hra s živými dialogy a udrží tak své čtenáře v pozornosti. Velkým překvapením pak pro mě byl konec celé knihy, kdy už jsem tajně doufala v ukončení války a dobrý konec. Opak je ale pravdou a tak je dr. Galén zabit a léky zničeny. Myslím, že autor nechal takto otevřený konec naschvál a chtěl tím poukázat na to, že když si společnost neuvědomí, že je nemocna a nepřestane válčit, vyhyne.

Další podobné materiály na webu: