Bílá nemoc – rozbor díla k maturitě (5)

rozbor-díla

 

Kniha: Bílá nemoc

Autor: Karel Čapek

Přidal(a): Fox, Petr Grepl

 

 

Karel Čapek

 • 1890 Malé Svatoňovice – 1938 Praha
 • Český spisovatel, dramatik, novinář, překladatel
 • Syn venkovského lékaře
 • Vystudoval gymnázium v Brně a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy
 • Díky nemoci se vyhnul první světové válce
 • Zahájil svoji kariéru jako novinář v Národních listech, poté v Lidových novinách
 • Byl významný již za svého života (Hovory s T. G. Masarykem)
 • Zemřel ještě před obsazením Čech a Moravy a tak se vyhnul zatčení gestapem (vystupoval proti Hitlerovi)

Díla:

 • Krakatit (1922, román)
 • Apokryfy (1932, historické povídky)
 • Válka s Mloky(1936, alegorie)
 • Dášeňka čili život štěněte (1933, psí pohádky)
 • Hovory s T. G. Masarykem (1928-1935)

 

Literární směr

  • Realismus
  • Meziválečná literatura – došlo k obrovskému posunu od dob Rakouska-Uherska kvůli uvolnění společenských hodnot a příliv nových ideálů ze západu
  • Demokratický proud – směr Čapkovi tvorby ve 30. letech, boj proti autoritativním režimům, poukazuje na zbytečnost válek

Další spisovatelé

  • Karel Poláček (Bylo nás pět)
  • Eduard Bass (Cirkus Humberto)
  • Jaroslav Hašek (Osudy dobrého vojáka Švejka za První světové války)
  • Vladislav Vančura (Rozmarné léto)
  • Ivan Olbracht (Žalář nejtemnější)

 

Rozbor díla: Bílá nemoc

Druh, žánr, příp. jeho upřesnění:

 • Drama – tragédie (se špatným koncem), (1937)

 

Zpracování

 • propaguje autorovy politické názory (protinacistické, pacifistické)
 • ve hře není nikde zmíněno žádné přesné jméno, ale se znalostí doby je jednoduché určit paralely ve hře (Adolf Hitler, Nacistické Německo)

 

Kompozice:

 • Paralelní – střídavě děj v nemocnici, kanceláři a v rodině
 • drama o 3 aktech a 14 obrazech

 

Jazyk:

 • Divadelní hra formou dialogu (obsahuje i monology)
 • Psáno spisovnou češtinou
 • Užití profesionálních doktorských výrazů (macula marmorea)
 • Přirovnání (bílý jako stěna)
 • Občas použit cizí jazyk (“I congratulate you, professor! Splendid! Splendid!”)
 • obsahuje scenérické poznámky

 

Způsob vyprávění:

 • přímá řeč postav
 • chronologické zpracování

 

Téma:

 • Poukázat na nesmyslnost války. Dílo bojuje proti fašismu, který ještě nepropukl v plné podobě. Dílo je nadčasové, bylo napsáno ještě před podepsáním mnichovské dohody.
 • Bílá nemoc vypráví o nevyléčitelné nemoci, na níž se nedaří objevit lék. Nemoc zde ale nepředstavuje nemoc v pravém slova smyslu, má význam pouze symbolický.
 • Odehrává se neznámo kde a neznámo kdy.
 • Dílo má ukázat i na to, že jeden člověk nezmůže nic proti (zfanatizovanému) davu lidí.

 

Hlavní myšlenka díla:

 • Vyjádření obav ze sílení fašismu v Německu, jednotlivec s myšlenkou demokracie je bezmocný proti zfanatizovanému davu
 • Toto je jedno z děl varujících před nástupem nacismu v Německu a byl jedním z důvodů plánované perzekuce K. Čapka gestapem.

 

Časoprostor:

 • Čas i místo děje není blíže určeno (důvodem je zachování neutrality)

 

Postavy (charakteristika):

 • Dr. Galén – laskavý člověk, který se snaží pomáhat; někdy vypadá až naivně, když si myslí, že dokáže zastavit války; tím, že odporuje maršálovi i pod hrozbou vězení, je svým způsobem i statečný; nadějný mladý lékař, jemuž se podaří objevit lék proti bílé nemoci; velmi silné povahy, zažil válku i zabíjení, proto nechce vydat lék, dokud nebude uzavřeno příměří
 • Maršál – velitel vojsk; bezcitný, vede bezhlavě svůj národ do války; naprostým opakem dr. Galéna; nakonec také onemocní bílou nemocí; zlý, panovačný a krutý, touží po moci
 • Baron Krüg – nejbližší přítel maršála, dodává mu zbraně; ředitel továrny na zbraně; velmi podobné povahy jako maršál
 • Dvorní rada a profesor Sigelius – snaží se vynalézt lék na bílou nemoc

 

Děj:

 • Děj sledujeme z pohledů více postav, které spolu nakonec nějak souvisí.

Jednání první:

 • Celý svět zachvátila smrtelná choroba známá jako Bílá nemoc. Nemoc je smrtelná a napadá všechny lidi nad 50 let. Ani nejlepší světoví lékaři si neví rady. Poté se ale objeví potrhlí lékař jménem Galén, který tvrdí, že našel lék na Bílou nemoc. Nejprve se nesetká s důvěrou, ale nakonec svůj lék zkouší na klinice. Prokáže, že nelhal a opravdu je schopný vyléčit smrtonosnou nemoc. Nikomu ale nechce prozradit recept na svůj lék. Získá si celosvětovou pozornost a přes noviny prohlásí, že svůj lék zpřístupní pouze pokud se všechny světové vlády shodnou na míru. Mezitím se odebere do chudinské čtvrti, kde léčí chudé. Ale nikoho bohatého ani vlivného léčit nebude.

Jednání druhé:

 • Další scéna se odehrává v obyčejné rodině. Z rozhovoru členů rodiny zjišťujeme aktuální situaci. Žijí ve státě, kde vládne maršál a spolu s většinou obyvatelstva touží po válce, aby přinesli slávu svému národu. Otec byl nedávno povýšen do významnější pozice, proto když jeho žena prozradí, že má Bílou nemoc, tak ji Galén odmítne vyléčit. Ani dalšímu nemocnému doktor nepomůže. Je to majitel zbrojovek baron Krug. Doktor Galén mu řekne, aby zastavil výrobu ve svých továrnách. Ten to opravdu zvažuje a proto jde za svým přítelem maršálem. Jakékoliv úvahy o míru jsou ale okamžitě smeteny ze stolu a patriotický baron se následně zastřelí.

Jednání třetí:

 • Doktor Galén se dokonce setká se samotným maršálem, ale pořád trvá na svém. Kvůli tomu, že se plánuje světová mírová konference maršál urychleně zaútočí. Posléze však zjistíme, že je sám nakažen Bílou nemocí a nepřátelé, které plánoval porazit do několika dnů se houževnatě bránili a válka se nevyvíjela podle jeho představ. Jeho rodina ho po dlouhé snaze přesvědčí k míru, aby si zachránil život. Proto si zavolá doktora Galéna, aby mu to vyřídil. V ulicích jsou ale rozvášněné davy oslavující válku a když Galén cestou k Maršálovi zakřičí své pacifistické názory, tak je zabit a jeho lék zničen.

 

Inspirace dílem:

 • Stejnojmenný film z roku 1937 (v roli doktora Galéna Hugo Haas)

 

Vlastní názor

 • Dílo se mi celkem líbilo. Měl jsem trochu vyšší očekávání od této knihy po všem, co jsem o ní slyšel. Úplně má očekávání nenaplnila, ale i přesto ji hodnotím značně pozitivně.

Další podobné materiály na webu: