Bílá nemoc – rozbor díla k maturitě (8)

 

Kniha: Bílá nemoc

Autor: Karel Čapek

Přidal(a): DDDidi

 

 

ÚVOD

Chtěla bych prezentovat drama 20. století významného českého spisovatele, intelektuála, novináře a v neposlední řadě dramatika Karla Čapka, který se narodil roku 1890 a zemřel na plicní edém několik měsíců před plánovaným zatčením gestapem roku 1938. Drama Bílá nemoc je dílo varující před nástupem nacismu v Německu a stalo se posléze i jedním z důvodů plánované autorovy perzekuce. Toto dílo bylo posléze i adaptováno do opery Biela nemoc slovenským skladatelem Tiborem Andrašoveanem a v roce 1937 vznikla stejnojmenná filmová adaptace v režii Huga Haase, který si v něm zahrál i hlavní postavu dr. Galéna.

 

ROZBOR DÍLA

TÉMATIKA

Kniha Bílá nemoc je zařazena do literárního druhu: drama, dále je na pomezí činohry a tragédie. Vývoj knihy není příliš dlouhý, příběh podává varování před nebezpečím fašismu a nacismu v Německu prostřednictvím hlavního hrdiny dr. Galéna.

 

Stručný popis:

Bílá nemoc je hra o třech dějstvích, kterou Karel Čapek napsal v předvečer 2. světové války. Reaguje v ní především na nebezpečí hrozící Evropě, kterou představovalo Hitlerovo Německo, což si v té době ne každý uvědomoval. Byla uvedena na scénu roku 1937, kdy svět byl okupován válečným fašismem.
Země, kde se děj Bílé nemoci odehrává, zčásti připomíná tehdejší Německo nebo Itálii, Španělsko, či jiné státy. Vše je navíc psáno srozumitelným jazykem a typicky čapkovským způsobem, který čtenáři podává skrytou myšlenku na pozadí smyšleného dramatu.

 

Děj:

Ve světě se rozmáhá smrtelná nemoc, která dostane název „Bílá nemoc“. Projevuje se bílými skvrnami na kůži, které potom spolu s masem odpadávají a tím způsobují pacientovi bolesti. V otevřených ranách následně může vzniknout infekce. Tato nemoc je nejvíce podobna již známému onemocnění, malomocenství. Šíří se především dotykem a postihuje lidi starší 45 let. Léky zprvu pouze zpomalují nemoc a zmírňují její bolesti, neexistuje takový lék, který by člověka zachránil a vyléčil.
Vše se mění s nástupem doktora Galéna na scénu. Tento inteligent a úspěšný lékař vynalezne lék na již zmíněnou smrtelnou nemoc, která se velmi rychle šíří na našem území a ohrožuje více a více lidí. Doktor Galén se nechá zaměstnat na klinice prof. Sigelia, kde se léčbou nemoci zabývají, ale doposud neúspěšně. Má velké úspěchy a o kliniku se začne zajímat tisk.
Doktor Galén, ale odmítá vydat lék veřejnosti, dokud na světě nezavládne mír. Neprozradí dokonce ani jeho složení samotnému profesoru Sigeliovi. Galén je silně ovlivněn osobními zkušenostmi z války, kde působil jako válečný lékař a viděl, jak válka neúprosně devastuje lidské životy. Proto se snaží tímto způsobem dalším válkám zabránit. Galén proto odmítá léčit vlivné lidi podporující válku a proto je následně z kliniky vyhozen. Vrací se ke svým chudým pacientům a těm pomáhá s léčbou odporné nemoci.
Jednoho dne se však nemocí nakazí i hlavní zbrojař baron Krug a přijde v přestrojení žebráka žádat o lék. Galén ho však pozná a vysvětlí mu svůj pohled na celou situaci. Galén Krugovi nabídne záchranu, výměnou za uzavření továrny na zbraně, kterou Krug vlastní. Generál však Krugovi zakáže uzavření továrny. Zoufalý Krüg se následně zastřelí, aby ukončil své trápení.
Následně však maršál časem zjistí, že se sám stal obětí a nemocí nakazil. Přesto hodlá ve válce, která ale neprobíhá úplně podle plánu, pokračovat. Zde se projevuje jeho zaslepená posedlost válkou a mocí. Nakonec ho jeho dcera s přítelem přesvědčí, že válka bude bez něho ztracena. Maršál tedy na Galénovi podmínky přistupuje a rozhodne se vést boj za věčný mír. Avšak před jeho domem je velký dav rozjařených nadšenců a příznivců války, kteří skandují na maršálovu počest. Když se Galén snaží tímto davem probojovat, aby se dostal k maršálovi do domu a mohl začít léčbu, je davem na následek svého protiválečného postoje i s lékem udupán. Burácející příznivci války si v tuto chvíli ani neuvědomují, co způsobily. Svět je tedy zbaven jednoho inteligentního lékaře, který vynalezl lék na smrtící nemoc a stejně tak přichází i o jedinečnou možnost světového míru.

 

Hlavní postavy:

Dr. Galén

 • představitel individuálního odporu, který požadoval zastavení války, lékař a laskavý humanista, charakterově pevný a velmi zásadový, neústupný ve svém protiválečném postoji, rozhodný a velmi důsledný obránce míru. Měl přezdívku „doktor Dědina“

Zbrojař Krug

 • Vedoucí továrny na výrobu zbraní. Velmi ambiciózní jedinec toužící po úspěchu, moci a penězích. Hledí si především svých vlastních zájmů. Patří mezi hrstku Maršálových přátel a pomocí své továrny mu pomáhá vést válku.

Maršál

 • Sobecký až bezcitný diktátor a vojevůdce, který slepě vede svůj národ do války. Jediný přípustný konec války je pro něj jeho absolutní vítězství. Neumí se smířit s porážkou, či možností najít kompromis ve válečné situaci.

Dvorní rada prof. dr. Sigelius

 • Ředitel kliniky, který by velmi rád získal ocenění jako lékař. Nejraději by si Galénům vynalezený lék přivlastnil a vydával ho svůj.

Otec

 • Úředník ve firmě barona Krüga, který je povýšen poté, co jeho nadřízený zahyne na následky Bílé nemoci.

Matka

 • Manželka, také se nakazí bílou nemocí. Díky nově získanému postavení jeho muže, ale nemá nárok na pomoc od doktora Galéna – jediná osoba, která ví jak vyléčit Bílou nemoc.

 

Prostředí:

Drama se odehrává především v prostorách nemocnice doktora Sigelia, kde začne pracovat i doktor Galém. Některé scény jsou také zakomponovány od běžného života, který je nám zde představován skrz typickou rodinu, která řeší každodenní starosti a radosti. V neposlední řadě se zde střídá i vojenské prostředí maršála, vedoucího vojsk a generála, hlavu státu. Ten je zobrazován při své návštěvě továrny na výrobu zbraní, nebo ve svém domě, ze kterého řídí válku. Prostředí zde hraje poměrně velkou roli, protože čtenářovi přibližuje situaci a dává mu možnost si detailněji hru představit a vžít se do děje.

 

Atmosféra díla:

Dílo má zpočátku především smutný nádech. Avšak poté, co doktor Galém nalezne lék na hrozivou Bílou nemoc, může cítit čtenář úlevu, která však netrvá příliš dlouho. Vzhledem k postoji doktora Galéna je po celou dobu dramatu nejisté, zda poskytne lék či ne. Bílá nemoc je zakončena velmi nečekaným a nepředvídatelným závěrem, při kterém je doktor Galém zabit v potyčce demonstrantů a vynalezený lék je rozdupán aktivisty, kteří si ani neuvědomují, co páchají a o co svět přichází.

 

KOMPOZICE

Kompoziční principy:

 • Dílo je rozloženo do 3 aktů, které činí děj více přehledným. Každý akt je následně rozdělen do několika podkapitol, které jsou výstižně pojmenovány. Jsou povětšinou krátké a velmi dobře popsané.
 • Tato ukázka byla také opatřena autorovou předmluvou o díle a vydavatelskou poznámkou na konci díla, která dávala stručný pohled na souvislosti v dějinách.

 

Vnitřní výstavba děje:

 • Děj je velice důkladně promyšlený a popsaný. Každá scéna je správně uvedena i uzavřena, proto se v průběhu četby čtenář neztrácí a má dojem, že děj na sebe plynule navazuje.

 

JAZYK

Jazykové prostředky:

Útvary jazyka

 • Jazyk je převážně spisovný v celém dramatu.

Stylové rozvrstvení slovní zásoby

 • Slovní zásoba odpovídá době a druhu díla. Jde zde výrazně postřehnout Čapkův typický styl psaní, který je velmi srozumitelný a čtivý.

Lexikální prostředky

 • Autor využívá kratších a výstižných popisů a přirovnání. Vždy ponechává čtenáři prostor pro vlastní iniciativu. Jelikož příběh je vyprávěn velmi realisticky, neobjevuje se zde řada dalších metod

Syntaktické prostředky

 • Jsou používány především věty jednoduché. Často se také objevují dialogy a přímé řeči. Právě tyto rozhovory dodávají ději na napínavosti.

Textové prostředky

 • Dílo se skládá převážně z dialogů, monology se tu téměř neobjevují. Velmi časté jsou živé dialogy, promluvy charakterizující postavy.

 

OKOLNOSTI VZNIKU DÍLA

Společensko-historický kontext:

Drama Bílá nemoc bylo vydáno roku 1937. Řadí se mezi 5. období Čapkovy tvorby zaměřené především protifašisticky a protinacisticky. Historické období zobrazující se v jeho dílech je převážně z konce 30. let 20. století. Bílá nemoc nevznikla v tomto časovém úseku jako jediné Čapkovo drama. Ve stejné době také napsal drama s názvem Matka. Obě dvě zmíněná díla se zařadila mezi protiválečnou literaturu, za kterou byl později Čapek stíhán.

 

Literární kontext:

Čapkova Bílá nemoc je považována za vynikající drama 20 století. Jak již zde bylo řečeno, ve své době vzbudila mnoho ohlasu, stejně jako odporu. Čapkovi způsobila potencionální problémy, ale zároveň ho i proslavila pro jeho odvahu vyjadřovat své myšlenky a postoje k politickému dění ve své zemi, stejně jako ve světě. Na jejím základě byla zfilmována televizní verze a stala se základem pro divadelní hru u nás a pro operu na Slovensku.

 

Život a dílo autora:

Karel Čapek patří mezi významné spisovatele ovlivněné demokratickým proudem. Již v dětství byl silně ovlivňován otcem, silným a spravedlivým člověkem a babičkou Novotnou, která v něm pěstovala lásku k mateřskému jazyku a domovině. Oba tyto dva blízcí příbuzní silně ovlivnili Čapkovu osobnost a charakter. Právě tyto hodnoty se dle mého názoru projevily v tomto Čapkově díle, kde se autor neohroženě staví na stranu demokracie a míru a ze všech sil se snaží ve čtenáři probudit pocit vlastenectví, které jemu samotnému bylo velmi blízké.

 

VLIV DÍLA

Toto drama vyšlo poprvé roku 1937 a mělo silný protifašistický a protinacistický podtext, ostře naráželo a kritizovalo Hitlerovu nadvládu. Tyto myšlenky byly ve 40 letech 19. století potlačovány mocnostmi. Karel Čapek byl ke sklonku svého života perzekuován na základě tohoto dramatu. Bílá nemoc se stala předlohou stejnojmenné filmové verze. Byla také uvedena bezmála 100 krát jako divadelní hra v Národním divadle v režii Karla Dostála, dočkala se také úctyhodných 84 představení na scéně ve Stavovském divadle a Tylově divadle, kde byla uvedena 54 krát. Toto dílo neovlivnilo pouze tvorbu na českém území, ale prosadilo se také na Slovensku, kde bylo adaptováno do opery s názvem: Biela nemoc.

 

ZDROJE:

Publikace:

 • Karel, Čapek: Loupežník, R-U-R-, Bílá nemoc
 • Marie, Sochrová: Český jazyk a literatura
 • Internetové portály:
 • http://capek.misto.cz/index.html
 • http://capek.misto.cz/bnemoc.html

Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář