Biosféra – maturitní otázka

 

Otázka: Biosféra

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Veronika Kysilkova

 

Biosféra = živý obal Země, poskytuje živým organismům vhodné podmínky pro život.

 • Biota = soubor všech rostlin a živočichů
 • Biotop = místo poskytující organismům vhodné podmínky pro život, př.Les, pole,louka
 • rozdělena do:
  • a) fytogeografických oblastí – rozdělení podle flóry
  • b) zoogeografických oblastí – rozdělení podle fauny
  • c) geobiomů – rozdělení podle pásovitého uspořádání fauny a flóry

 

 • Biocenóza = soubor jedinců různých druhů organismů žijících na určitém území (biotopu). Rozdělujeme na fytocenózu (společenstvo rostlin) a zoocenózu (živočišné společenstvo).

 

Ekosystém se skládá z biocenózy a biotopu = geobiocenóza. Mezi ekosystémem a okolím probíhá neustálá výměna látek a energie. Ekosystémy se rozdělují na dva základní typy:

 • přírodní ekosystémy jsou druhově velmi bohaté. Vykazují stabilitu a schopnost samostatně regulovat svůj vývoj. Je-li přírodní ekosystém zčásti narušen, je schopen se sám obnovit. Do této kategorie lze zařadit např. prales, les, rašeliniště, jezero atd.
 • umělé ekosystémy vznikly činností lidské společnosti. Tvoří je výrazně menší počet druhů než u přírodního ekosystému. Jsou nestabilní, snadno narušitelné a nemají schopnost Typickým příkladem je např. zahrada, louka, park les aj.

 

Geobiomy:

 • Tropické deštné lesy
 • kolem rovníku (jižní Amerika, Afrika, Indonésie, Malajsie)
 • stabilní průměrná teplota 25°C po celý rok
 • srážky 2000 – 3000 mm
 • pás tropických deštných lesů (jihoamerické,africké,indomalajské)
 • zvěř: papoušci, gorily, mravenečník,opice,tukani … rostliny: orchideje, kapradiny
 • zemědělství: banánovníky, kakaovníky, palmy olejné

 

Savany

 • kolem deštných lesů
 • travnaté oblasti tropických a subtropických pásem
 • střídání období dešťů a sucha
 • zvěř: antilopy, zebry, lvi, sloni, rostliny:baobab(Afrika),blahovičník(Austrálie)
 • zemědělství: pastviny, obilí, bavlník, podzemnice olejná

 

Pouště

 • 14 % pevniny
 • výpar mnohokrát převyšuje srážkové úhrny
 • zejména v subtropech, SA (Nevadská poušť), JA (Atacama), Afrika (Sahara – největší na Světě), střední Asie (Gobi)
 • velký rozdíl denní a noční teploty, malá vlhkost vzduchu
 • ergpísčitá poušť, hamada – kamenitá, serir – štěrk
 • zvěř: hadi, gekoni, hmyz rostliny: sukulenty

 

Stepi (EU, Asie)

 • prérie – SA, pampy – JA, pusty – Maďarsko, celiny – Rusko
 • travnaté oblasti mírného pásu
 • vnitrozemské podnebí s horkými léty a chladnou zimou
 • nízké množství srážek
 • travnaté a bylinné plochy → černozem
 • hlodavci, vlci
 • zemědělství: pastviny, obilnice světa (Kanada, USA, Kazachstán, Ukrajina, Asie, Austrálie)

 

Lesy mírného pásu

 • většina území mírného podnebného pásu severní polokoule, na jihu jen jih Chile, Nového Zélandu a Tasmánie
 • teplejší část – listnaté lesy (buky, duby, javory)
 • chladnější část – smíšené lesy
 • chladná část = tajga – jehličnaté lesy, v SA a sever Euroasie (borovice, smrky)
 • zvěř: medvědi, vlci, lišky, skot, srnci, mýval, skunk
 • zemědělství: obiloviny, cukrová řepa, brambory, ovoce

 

Tundry

 • subpolární oblasti s průměrnou teplotou pod 10°C
 • srážky pod 200 mm
 • keřová (břízy a vrby), mechová, lišejníková tundra
 • zvěř: sovice sněžná, bělokur, polární liška, sob

 

Polární pustiny

 • celoročně nízká teplota
 • velké plochy trvale pokryty sněhem, části zaledněny
 • zvěř: většinou v moři – plankton, mroži, ryby, mořští ptáci, tuleni, tučňáci – jižní polokoule
 • mechy, řasy, lišejníky  

 

výšková stupňovitost = rostliny, plodiny se mění v závislosti na nadmořské výšce

šířková stupňovitost = rostliny, plodiny se mění v závislosti na vzdálenosti od rovníku, podnební pásy

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!