Buňka (5)

 

   Otázka: Buňka

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Hannyra

 

 

 

 

BUŇKA – ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ A FUNKČNÍ JEDNOTKA VŠECH ORGANISMŮ

BUNĚČNÁ TEORIE

 • Buňka je základní stavební a funkční jednotkou živých soustav
 • Všechny organismy se skládají z jedné nebo více buněk nebo jsou na buňkách závislé (viry)
 • Buňky vznikají z jiných buněk buněčným dělením
 • Buňky nesou genetický materiál a při buněčném dělení jej předávají dceřiným buňkám.
 • Všechny buňky mají jednotný princip stavby
 • Chemické složení všech buněk je v zásadě stejné
 • Uvnitř buněk se odehrávají v zásadě stejné energetické pochody (biochemické procesy, buněčný metabolismus)
 • Buňky se vyskytují ve velké rozmanitosti diferenciovaných forem, jejichž tvar je dán jejich funkcí
 • Velikost většiny buněk spadá do mikroskopické oblasti(0,3μm – 3mm)
 • Buňka objevena Angličanem Robertem Hookem(17.st)
 • Buněčnou teorii formulovali(19.st) – botanik Matthias Jakob Schleiden a fyziolog Theodor HYPERLINK „http://referaty-seminarky.cz/theodor-schwann/“Schwann objevili, že rostlinné i živočišné buňky mají jádro => názor, že všechny živé soustavy jsou složeny z buněk a buňky mohou vzniknout jen z jiných už existujících buněk, mateřská buňka předává dceřiné buňce potřebnou děděnou informaci k reprodukci sebe sama ke své funkci.
 • Základy buněčné teorie položil i J.E.Purkyně – první popis jádra živočišné buňky

 

STAVBA BUŇKY PROKARYOTICKÉ A EUKARYOTICKÉ

 

Buňka prokaryontní

 • Prokaryotickou buňku mají bakterie a sinice
 • Vyskytli se poprvé před 3,5 miliardy let=nejstarší organismus na Zemi!, je to nejjednodušší jednotka života na zemi
 • Jednobuněčné organismy, je jednodušší než eukaryotická
 • Uvnitř neobsahuje žádné organely ohraničené biomembránou,stavba velmi jednoduchá bez membránových struktur(jen cytoplazmatická membrána)
 • Nemá intronové oblasti DNA, látka která je nositelkou dědičných vlastností (DNA) je u bakterii mnohem jednodušeji uspořádána, jednodušší je i organizace syntézy bílkovin.
 • Prok.b je plnohodnotnou bunkou, je schopna samostatné existence a rozmnožování.
 • Na prokaryotní úrovni se vyvinuly téměř všechny základní mechanismy, kterých využívá i eukary.b.
 • Velikost řádově jednotky mikrometrů
 • Kulovitá až protáhlá
 • Dělí se replikací chromozomů(DNA)->zaškrcování buněčných obalů->nově vzniklé bunky jsou naprosto stejné
 • výživa je autotrofní a heterotrofní

 

Všechny prokaryotické buňky vždy obsahují následující součásti:

 • nukleoid – jaderná hmota, kruhovitá molekula DNA, která představuje jeden chromozom, představuje haploidní sadu n, řídí život
 • cytoplazmatická membrána –fosfolipidová dvojvrstva, do nichž jsou včleněny bílkoviny i sacharidy, je výběrově propustná(semipermeabilní), je plastická( má fluidní strukturu-je tekoucí, části mohou měnit svoji pozici)
 • buněčná stěna – odlišná struktura než buněčná stěna eukaryotických buněk, neobsahuje celulosu, obsahuje murein (peptidoglykan), je mohutná, porovitá, permeabilní.

Fce : ochrana (chem. i mech. ), udržení tvaru, antigenní vlastnosti

                Dělení bakterii-> podle barvitenosti

                                              G plus-(gram pozitivní)-při obarvení buněčná stěna modrá-fialová, je silná – chemicky méně odolná

                                              G minus-(gram negativní)-při obarvení červená, tenká, chemicky odolnější

-jako barvivo se využívá krystalová violet‘ s jodidem draselným

 • cytoplazma(cytosol) – bezbarvá tekutina neutrálního ph, prostor kde se vyskytují organely a pro veškerý metabolivký život bunky

-obsahuje organické, neorganické láky a inkluze (buněčný odpad)

 • plazmidy – přídatné genetické info stočené do kruhu, koduje nadstavbové fyziologické fce (ne takové nutné k životu= odolnost vůči antibiotikům)

využivá se v chemickém inženýrství

 • ribozomy – Rna kyselinou tvořena, obsahuje malou a velkou podjednotku, syntéza bílkovin

 

Kromě základních struktur může mít ještě další struktur

 • Kapsula– slizovitý bílkovinny obal nad buněčnou stěnou zvyšující její odolnost
 • Glykokalyx-sacharidová sit‘ na povrchu bunky, umožnuje přichycování k povrchům
 • Chromatofory-nosiče barviv, dá se srovnávat s tylakoidem

– nejvýznamnějším barvivem je bakterio chlorofyl

 • Plynové váčky-umožnují bakterii stoupat nebo klesat ve vodním sloupci
 • Fimbrie– krátké nepohyblivé vlákna, slouží k přichycování k povrchům
 • bičíky –  umožňují bakteriím šroubovitý pohyb,  bývají delší a pohyblivé, tvořena bílkovinou flagelinem

 

Buňka eukaryotní

 • eukaryotickou buňku mají rostliny, živočichové, houby, prvoci
 • velikost řádově desítky mikrometrů
 • vývoj začal cca před 1,8–1,5 mld. let (prokaryota před 3,5 mld. let)
 • větší složitost a velikost oproti buňce prokaryotické( šroubovice DNA zabudované do složitějších struktur a i syntéza bílkovin probíhá složitěji než u proparyot
 • Obsahují řadu vnitřních struktur-organely,ma složitě organizované jádro, oddělené od cytoplazmy
 • Dělení-mitóza

 

Eukaryotní buňka obsahuje:

 • Buněčné obaly – BS, CM
 • Organely – membránové, fibrilární
 • Cytoplazma
 • Inkluze

 

BUNĚČNÉ OBALY (CM, BS):

 • buněčná stěna (permeabilní = plně propustná)

                  pružná a elastická

pouze u rostlin a hub

Funkce: udržuje tvar bunky, ochranná vrstva proti nepříznivým vlivům, komunikace s vedlejšími bunkami, příjem a výdej látek

Chemické složení:hlavní složkou u rostlin je Celuloza(polysacharid)

hlavní složkou u hub je Chitin

u rostlin může být navíc vyztužena organickými (lignin, kutin, vosky)=>impregnace

Impregnace->látky zabranují smáčivosti,odolnost vůči roztržení a rozlomení..lignin je podstatnou součástí dřevnatění

Inkrustace->ukládání různých anorganických látek( Ca)

 • plasmodezmy-vláknité kanálky, fce: transport a komunikace mezi sousedními buňkami přes jejich buněčné stěny

 

 • cytoplazmatická membrána

                –všechny eukaryotické bunky

-plastická, polopropustná (semipermeabilní)-nepropustí všechny látky ale pouze ty, které potřebuje

 • fce:chrání buňku, umožňuje komunikaci mezi sousedními buňkami( jen u ŽB),udržuje tvar bunky
 • složení – základem je dvojitá vrstva fosfolipidů

 Proteiny – 2 typy – periférní(povrchové) slouží ke komunikaci, integrální(umožňují přenos, prostupují celou dvojitou vrstvou)

Sacharidy-oligosacharidy a cholesterol

 • dýchací plyny projdou skrz CM, ale bílkovinné hormony se musí navázat

 

 • cytoplazma-70 % je přítomna voda a 30% tvoří organické a anorganické látky( Ca, P, Mg)

heterogenni(nestejnorodý) roztok

 

 • inkluze – neživý obsah buňky, odpadní látky v buňce, které nepotřebuje

-Jde o různé látky, které se nachází rozptýleny volně v cytoplazmě, bez membránového ohraničení. Mohou to být kapénky lipidů, shluky sacharidů nebo třeba různé pigmenty.

 

Membránové organely

uzavřené váčky, oddělují obsah těchto váčků od základní cytoplazmy=cytozolu

rozměrnější ploché váčky se nazývají cisterny(např. jaderný obal)

 

 • jádro – (Nukleus, Karion)

– od cytoplazmy je ohraničeno dvojitou biomembránou=Jaderný obal(karyolema) s malými póry (otvůrky pro komunikaci jádra s okolím), uvnitř obsahuje molekuly DNA a pomocné bílkoviny (hmota chromatin)

-při dělení Chromatin se spiralizuje(dělí se bunky) a vytvářejí se chromozomy-23 párů

-každá tělní bunka ma 23 párů chromozomů(46)! a každá pohlavní bunka má 23 chromozomů

Fce-rozmnožovací,metabolitická, uchování gen info. v podobě DNA

-řídící centrum buňky

 • jadérko – malé tělísko uvnitř jádra (může jich být i více), zde se tvoří ribozomy, skládá se z bílkovin a RNA

 

 • endoplazmatické retikulum – síť kanálků a malých dutinek uvnitř buňky ohraničených biomembránou, vzniká vchlípením cytoplazmatické membrány a slouží především k tvorbě a transportu různých látek uvnitř buňky
  • drsné – obsahuje ribozomy, těsné spojení s jádrem, probíhá syntéza Bílkovin
  • hladké – nenese ribozomy, probíhá syntéza Tuků(cukru)
  • Golgiho aparát

=skupina dutinek(diktyozomů) ohraničených biomembránou, nikdy nenesou ribozomy,

-v blízkosti ER -> upravuje látky z ER, které mají být vyloučeny z buňky ven(enzymy, odpad, hormony..) – (pomocí transportních váčků)

sekreční váčky – látky které vzniknou z Golgiho aparátu jsou transportovány do bunky(nebo mimo bunku) pomoci sekrečních váčků, odškrcením z GA

 

 • lysozom

-organely nitrobuněčného trávení

-přeměněné sekreční váčky, obsahují hydrolitické enzymy-> ničí poškozené organely

-Lyze bunky= samozničení bunky(enzymy se do bunky vylijí)

 

! Jádro, ER, GA, sekreční váčky => tzv. organely sekreční dráhy

– odvozeny od plazmatické membrány buňky

 

Semiautonomní organely

Mitochondrie a Plastidy

z polosamostatné organely

 

 • mitochondrie

obsahují vlastní kruhovou molekulu DNA-> mohou se samy rozmnožit,ale pouze ve své mateřské buňce

vnější membrána – hladká a dobře propustná, fce : ochrana, obal

vnitřní membrána zřasena množstvím záhybů – kristy

vyplněna hmotou matrix

katabolické procesy – uvnitř se uskutečňuje buněčné dýchání, energie uvolněná při dýchání zabezpečuje životní děje v buňce, vstupuje ADP -> vzniká ATP – zásoba E pro mitochondrii

v každé buňce je až 100 mitochondrií – nejvíce bičík u spermie

 

 • plastidy

pouze u rostlin

obsahují vlastní kruhovou molekulu DNA -> mohou se samy rozmnožit, ale pouze ve své mateřské buňce

vnější membrána – propustná, podobná vnější membráně mitochondrií

vnitřní membrána obklopuje základní hmotu, tzv. stroma

ve stromatu jsou ploché váčky – tylakoidy(obs.fotosynt.barviva), které jsou uspořádány ve sloupečcích (grana) – zde probíhá první fáze fotosyntézy, váže se na něj chlorofyl a, b

fce: fotosyntéza -> anabolický proces – z látek anorg.(CO2, H20)se vytváří energeticky bohaté látky organické(C6H12O6, O2)

 • různé typy:
 • chloroplasty (obsahují chlorofyl->zelené, fotosyntetizují)- listy
 • chromoplasty (obsahují karoteny a xantofyly, bez fotosyntézy)- zbarvení květů a plodů
 • leukoplasty (bez barviv, zásobní funkce-obs.škrob)

 

 • ribozomy

tělíska obsahují ribozomovou RNA +bílkoviny

vyskytují se volně nebo vázaně na ER

tvoří je 2 rozdílné podjednotky – malá a velká

účastní se syntézy bílkovin

 

 • peroxisomy – slouží k ochraně buňky před škodlivým vlivem peroxidu vodíku pomocí specifických enzymů

 

Fibrilární organely – nemají membrány

cytoskelet (buněčná kostra)

 • pomáhá udržovat tvar buňky
 • síť bílkovinných vláken v cytoplazmě ->

->mikrotubuly (trubicovité útvary složeny z bílkoviny tubulínu) – fce:opora buňky, pohyb organel, základ pro bičíky  řasinky

->mikrofilamenta (jemné, vláknité útvary složeny z aktinu a myozinu) – fce:pohyb celé buňky, podílí se na vytváření panožek

 • centrozóm = dělící tělísko

u živočichů a nižších rostlin

dvojice kolmo k sobě postavených válečků- 2 centriol – stěna válce je tvořena z 9 trojic mikrotubulů

fce: význam při dělení buňky-organizování mikrotubulů do prostorové sítě, během buněčného dělení zajišťuje navázání chromozomů na mikrotubuly

vyskytuje se těsně u jaderné membrány

před mitózou se duplikuje ->dva centrozómy tvoří póly dělícího (mitotického) vřeténka

dělící vřeténko

 • struktura tvořená mikrotubuly uspořádanými do podoby vřetena
 • zajišťuje rozchod chromozomů k pólům při jaderném dělení

 

 

SROVNÁNÍ BUŇKY ŽIVOČIŠNÉ, ROSTLINNÉ A BUŇKY HUB

Živočichové

Rostliny

Houby

Nemají plastidy

Má plastidy

Nemají plastidy

Mají lysozomy

Nemají lysozomy

Nemají lysozomy

Drobné vakuoly, ale nejsou metabolicky aktivní

Mají vakuoly-metabolicky aktivní

Mají vakuoly

Nemají buněčnou stěnu

Mají buněčnou stěnu (z celulózy, hemicelulózy a pektinu )

Buněčná stěna z chitinu

Zásobní látka-škrob

Zásobní látka-glykogen

Zásobní látka-gykogen

Heterotrofní výživa

Autotrofní výživa

Heterotrofní výživa

Mají centrozom

Centrozom mají pouze nižší rostliny

Nemají centrozom

Dělení:  centripetální– zaškrcení od krajů do středu -rýhování

Dělení:  centrifugální- destička vzniká od středu ke kraji

Dělení: novotvoření-více jader ->později se oddělí příslušné části cytoplazmy

 

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy