Český stát za Lucemburků – maturitní otázka z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Český stát za Lucemburků

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): DonWope

 

 

 

 

1306 – Václav III. Zabit – Přemyslovci vymírají po meči.

 • 4 sestry:
  • Alžběta Přemyslovna –malé dítě
  • Anna Přemyslovna + Jindřich Korutanský -> slabá vláda, česká šlechta proti němu protestuje.
  •  Albrecht Habsburský poslal do ZKČ syna Rudolfa I. Habsburského – sňatek s Eliškou Rejčkou -> 1 rok na trůnu. Vzpoura proti Rudolfovi – před bitvou onemocněl úplavicí a zemřel.

 

1310 – česká šlechta se vydává do Lucemburska za Jindřichem VII. požádat ho, aby svého syna oženil s Eliškou Přemyslovnou. Později Jindřich souhlasil – Jan Lucemburský (15ti letý) si bere Elišku Přemyslovnu a začíná dynastie Lucemburků.

Lucemburkové – 2. česká královská dynastie, 1310 – 1347

 

JAN LUCEMBURSKÝ

–          U nás přezdíván král cizinec – český stát nepovažoval za svou vlast, stále cestoval, domů si jezdil jen pro vojáky a peníze

–          V zahraničí přezdíván král diplomat – výborný rytíř a bojovník, při jedné bitvě přišel o oko, později dokonce i o druhé.

–          V Evropě připravil půdu pro syna Karla IV.

–          1344 pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství  (1. arcibiskup Arnošt z Pardubic)

–          S Eliškou Přemyslovnou měl 7 dětí – Václav (Karel), dědic trůnu, Jan Jindřich (ženatý s Markétou „hubatou“ – zlá a ošklivá, s bratrovou pomocí od ní utíká a stává se markrabětem moravským, s Karlem velmi dobré vztahy, dcera Markéta – provdána za rakouského arcivévodu, dcera Kateřina.

–          S jeho druhou manželkou – Beatrice Bourbonskou měl 2 děti – Václava a Beatrice

–          Když zjistil, že se Eliška proti němu spikla, nechal přesunout do věnného města českých královen Mělníka a syna Václava (5 let) poslal na francouzský dvůr převychovat.

–          Jan umírá v roce 1346 v bitvě u Kresčaku, kde bojuje i se svým synem Karlem, téměř slepý na straně Francie proti Anglii. („toho bohdá  nebude, aby český král z boje utíkal.“)

 

KAREL IV.

–          Český král, OTEC VLASTI

–          Narodil se jako Václav, otec ho v 5ti letech poslal na francouzský dvůr na převychovu, když se vrátil, uviděl už jen matčin hrob

–          1323 bižmován od svého kmotra a strýce Karla IV. Sličného a přijal po něm jméno Karel IV.

–          V 7 letech se oženil s Blankou z Valois, v Paříži získal německé, francouzské, latinské a italské vzdělání

–          Byl markrabětem moravským a vládnout začal až po otcově smrti, měl velmi dobré vztahy s bratrem Janem Jindřichem Lucemburským a ten se stal markrabětem moravským po svém bratrovi

–          Král český, římský, italský

–          Manželky:

 • Blanka z Valois
 •  Anna Francká (spadla z koně a zlomila si vaz)
 • Anna Svídnická (získal Slezsko, měl ji nejraději, porodila mu syna Václava, při porodu zemřela)
 •  Alžběta Pomořanská (synové Jan a Zikmund Lucemburský).

 

–          Stavby:

 • nechal dát do pořádku Pražský hrad
 • 1348 Univerzita Karlova (nejstarší univerzita ve střední Evropě)
 • Nové město pražské (8.4.1348 – Senný trh – Havelské náměstí , Koňský trh – Václavské náměstí, Dobytčí trh – Karlovo náměstí)
 •  Hladová zeď – na Petříně,
 • základní kámen Nového mostu – Karlův most (1357), gotický, sochy dodány později v barokním stylu
 • Karlštejn (1348) pro udržení říšských korunovačních klenotů

 

VÁCLAV IV.

–          Syn a dědic Karla IV. a jeho třetí manželky Anny Svídnické

–          Český, německý zeť

–          Korunován ve 2 letech

–          Milovník zvířat, měl se oženit s neteří uherského krále, ke sňatku nedošlo

–          Král byl vyšší šlechtou zajat, vysvobozen bratrem Janem Zhořeleckým

–          Srpen 1400 – rozhodnutí sesadit Václava IV. z německého trůnu (nepotřebný a nedbalý král), Václav sesazení neuznal a titul nadále užíval

–          1402 – 1403 vězněn a internován ve Vídni, donucován uznávat další a další požadavky vyšší šlechty

–          Roku 1419 defenestrace na Novoměstské radnici v Praze -> smrt Václava IV.,  podlehl na záchvat (mozková příhoda)

–          Nastává husitské revoluční hnutí

 

ZIKMUND LUCEMBURSKÝ

–          Syn Karla IV. a Elišky Pomořanské

–          Nazýván také „liška ryšavá“ kvůli zrzavým vlasům

–          Jeho hlavním zájmem je reforma církve a říše, zasahoval i do sporů mezi Anglií a Francií – byl 1.císař Svaté říše římské, který stanul na území Anglie

–          Po otcově smrti braniborským markrabětem, vynutil si sňatek s Maru a získal uherský trůn

–          Zorganizoval křížovou výpravu

–          Odpor, který proti němu v Čechách vzrůstal se pokusil zastavit vojensky

–          Nebyl uznáván husity

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy