Choroby z vnějších příčin – kosmetika

 

   Otázka: Choroby z vnějších příčin

   Předmět: Kosmetika

   Přidal(a): Veronika

 

Vlivy fyzikální: Mechanické, termické, UV záření

Vlivy chemické: kyseliny, louhy, méně agresivní chemikálie

Vlivy biologické: paraziti, bakterie – koky a bacily, viry, houby – plísně a kvasinky

 

Vlivy fyzikální

Mechanické:

Puchýř: vzniká po krátkodobém působení tlaku nebo tření, tlačení bot

Mozol: je to ztluštělá kůže, vzniká v místech, kde dochází k opakovanému tlaku, nepravidelný tvar, kůže je šedožlutá

Kuří oko: ztluštělá kůže až hrbolek. Často na malíčku u nohy. Má šedožlutou barvu. Je to hodně bolestivé, střed zasahuje až do okostice. Ošetřuje se na pedikúře. Také existují náplasti na kuří oka.

Proleženina: Je to ohraničené odumření tkáně jako následek dlouhodobých tlaků. Často u lidí připoutaných na lůžko (křížová oblast, lokty, paty). Přispívá k tomu také neschopnost udržet moč a stolici. Prevence je polohování, podkládání ohrožených míst.

 

Termické:

Popálení: Je to akutně vzniklé poškození kůže způsobené ohněm, horkými předměty, elektrickým proudem.

Stupeň popálení:

 1. Zarudnutí – palčivost, otok, samo se hojí, olupování, panthenol
 2. Puchýře – vznikají na zarudlé ploše, po prasknutí puchýře mokvají, potom se olupují a hojení je bez jizev. Sterilně zavázat a dojít k lékaři.
 3. Tvoří se příškvary – odumřelá zuhelnatělá tkáň. Když se příškar odloučí, vznikne vřed který se hojí jizvou.

 

Životu nebezpečné je popálení 1 a2 stupně na více než 50 % těla.

U 1 stupně 20% těla.

U 3 stupně vždy.

Komplikace : vzniká traumatický šok ze ztráty tekutin.

Toxémie : je to otrava z odumřelých tkání

 

Omrznutí:

 • při působení nižších teplot pod 0 °C.Při ostrém větru, velké vlhkosti a nebo když je oslabený jedinec.

 

Stupně omrznutí:

 1. Zarudnutí – zmodrání. První pomoc: jít do tepla, teplé nápoje, jemně třít omrznuté místa
 2. Puchýře – sterilně překrýt
 3. Ztráta citlivosti, odumření tkáně, překrýt, doktor

 

Oznobeniny: Vznikají u určitých lidí vlivem dlouhodobého chladu, ženy se silnějšími lýtky. Jsou to červenofialové pupeny, v teple svědí. Léčba: podpora krevního oběhu, masáže, střídání horké a studené vody.

UV záření: Je t určitá část slunečního záření. Rozdělujeme na UVC – nejkratší , UVB – středí a UVA – nejdelší.

ZMĚNY AKUTNÍ = Jsou způsobeny UVB zářením. Při nadměrném pobytí na slunci dojde ke spálení. Kůže je červená, horká, napjatá. Vzniká solární dermatitida – Způsoben zánět

ZMĚNY CHRONICKÉ = Způsobeny UVA zářením, vznikají opakovaným dlouhodobým pobytem na slunci bez ochrany. Kůže předčasně stárne, vznik keratózy. Keratóza může být před nádorovým stádiem. Kůže je suchá a tvoří se vrásky.

 

ZMĚNY ALERGICKÉ = Rozlišujeme 3 typy:

 1. Bez vzniku chemikálií
 2. Slunce + chemikálie
 3. Slunce + léky – nejčastěji ATB

 

Vlivy chemické

Poleptání kyselinou: kůže odumře a vzniká suchá nekróza

Poleptání louhem: kůže odumře, dojde k mokvání. Mokrá nekróza.

První pomoc: proud studené vody, lékař

 

Méně agresivní chemikálie:

 • Způsobují na kůži toxickou kontaktní dermatitidu. Vypadá podobně jako ekzém. Vyskytuje se v místě kde došlo ke styku s chemikálií. Poměrně rychle se hojí

Opruzení :

 • Vzniká kombinací mechanického a chemického dráždění, vzniká v zapářké lokalizaci, tam kde jsou 2 kůže na sobě – podpaží, třísla, pod prsy, u obézních lidí.

Projevy : zarudnutí, puchýře, mokvání

Místa oplachujeme jaryšem a zásypy.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!