Cirkus Humberto – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: Cirkus Humberto

Autor: Eduard Bass

Přidal(a): Jacken

 

 

 

 

 

Eduard Bass

*31.12 1887 Praha

+ 2.10. 1946 Praha

 

-patří k meziválečným autorům prózy

-vlastním jménem Eduard Schimtd

-novinář, spisovatel kabaretiér v kabaretu Bílá labuť,Rokoko a spolu zakladatel kabaretu Červená sedma

-vystudoval obchodní akademii v Praze později se stal zástupcem otcovy firmy

-spolupracoval se satirickými časopisy a spolu s několika karikaturisty vydával letáky

 

1921–1942

-působil jako fejetonista, reportér, soudničkář a divadelní kritik. Vydával kabaretní texty v edici Syrinx a satirický časopis Šibeničky. Později byl ředitelem v pražských kabaretech Červená sedma a Rokoko.

 

1921–1933

-působil jako redaktor Lidových novin. Od roku 1933 byl šéfredaktorem Lidových novin, tuto činnost vykonával až do roku 1942.

 

1939

– je spojen nucený odchod Židů z LN, E. Bass s ním asi nesouhlasil, ale nepostavil se proti němu, ani nerezignoval na svoji funkci. Někteří kritici LN tohoto období naznačují, že aktivita propouštění byla větší než nutná – což Eduard Bass jako šéfredaktor mohl ovlivnit, jiní se domnívají, že E. Bass dělal, co bylo v jeho silách.

 

Dílo

Klapzubova jedenáctka –humoristický román

Lidé z maringotek- povídky

Cirkus Humberto-román popisující cirkusové prostředí

 

Cirkus Humberto (1941)

Antonín Karas žil spokojeně se svou ženou Márinkou a synkem Václavem v Horní Sněžné. Márinka onemocněla a nemoci podlehla. Vydává se synem za prací do Hamburku. Bohužel dlouho nic nenachází. Z nouze se uchází o místo u cirkusu Humberto, který vedl Berhard Berwitz. Ten si kdysi vzal za ženu Antoinettu Hubertovou, jejíž otec cirkus založil. Vašek je z cirkusu úplně uchvácen. Jeho otec má však velké výčitky svědomí, protože není přesvědčen, že je to poctivá práce. Pořád zvažuje, zda má zůstat či nikoliv. Všichni lidé u cirkusu je mají rádi, obzvlášť malého Vaška si oblíbili pro jeho poctivost a lásku ke zvířatům. Vašku, jak se mu začíná u cirkusu říkat, se rychle učí novým věcem. Hans ho učí ovládat poníky a nacvičí i malé představení. Po dlouhém a namáhavém cvičení se z Vaška stává vynikající artista. Ukazuje se, že je Vašek nadaný skoro ve všem, vyniká v drezůře šelem, v krasojízdě i v akrobacii. Pan Berwitz si Vaška velmi oblíbí a přeje si, aby si vzal jejich dceru Helenku za ženu a převzal vedení cirkusu po něm. Vašek s Helenkou se sice moc nemilují, ale nakonec svolí ke svatbě. Hlavním důvodem je záchrana cirkusu. Narodí se jim syn Petr. Petra k cirkusu bohužel nic netáhne. Naopak vyniká v matematice. Rodiče jsou zklamáni, protože jim je jasné, že Petr nepřevezme po nich vedení cirkusu a nebude pokračovat v jejich práci. Po vypuknutí hospodářské krize se i cirkusu moc nevede. Dokonce je Vašek donucen cirkus prodat. V Praze si najímá varieté. Daří se mu a jeho varieté vzkvétá. Heleně se v Praze nelíbí, trpí samotou a od Václava odchází k cirkusu Kranz,který byla jedním z největších konkurentů cirkusu Humberto. Zde spadne z koně a umírá. Syn Petr vystuduje matematiku na vysoké škole a ožení se s dcerou továrníka. Narodí se jim dcera Liduška. Václav Karas zjišťuje, že je Liduška pohybově nadaná, že má talent. Ujímá se její výchovy a podporuje Lidušku, která se chce stát tanečnicí. Rodiče Lidušky jsou však proti, ale nakonec je Václav Karas přemluví. Liduška odjíždí do Německa a velmi se jí tam daří a za umělecké jméno jsi vezme Ludmila Humberto.

 

 

Charakteristika postav

Antonín (Anton) Karas – vdovec, muzikant, zedník-pracovitý,milující otec Vaška

Václav Karas-syn Antonína pracovitý,talentovaný cirkusák,hodný,nadevše milující cirkus Humberto

Carlos Humberto-ředitel a zakladatel cirkusu,uznalý člověk

Antoinette Humberto-dcera Carlose Humberta a manželka Berharda Berwitz, odvážná

Vendelín-čech-šikovný řemeslník(truhlář)

Berhard Berwitz-mědvědář,přiženil se do cirkusu ředitel cirkusu,odvážný pokrokový, zemřel po útoku tygra

Petr Berwitz-ředitel cirkusu syn Berhard Berwitz, pokrokový ředitel skvělý obchodník,řídil cirkus až do pozdního stáří a dovedl cirkus k záhubě

Kerholec-stavěč  cirkusu obyvatel maringotky č.8 kde prožil dětství vašek,prává ruka Vaška když vedl cirkus

Hammerschmiedová – vdova-vzdálná příbuzná od Berwitz, pokladní v Hamburku,šila uniformi atd a měla pletky s Gambierem

Malina-obyčejný zaměstnance s nadáním předpovídat důležité rozhodnutí,dobrá duše cirkusu, obyvatel maringotky č.8

Bureš-bývalý učitel , obrozenec obyvatel maringotky č.8

Vosátka Ferenc-majitel hospody a dřívější zaměstnanec cirkusu obyvatel maringotky č.8,bavič,pomáhal vymýšlet čísla pro klouny

Selnický-nadaný kapelní,alkoholik

Helena Berwitz-maželka Václava Karase obětavá žena,krasojezdkyně

Gambier-krotitel lvů ale utekl před paní Hammerschmied-statečný,stydlín

 

 

Jazyk díla

Vypravěč mluví spisovnou češtinou i s archaismy nebo knižními výrazy a postavy používají hovorovou češtinu, cizojazyčná slova (němčina,francouzština), slangové označení z cirkusu.

Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář