Daňová soustava ČR – maturitní otázka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka:  Daňová soustava ČR

   Předmět: Ekonomie a účetnictví

   Přidal(a): Petule

 

Daň, je příjem veřejných rozpočtů, poslední daňová reforma 1. 1. 1993

 

Rozdělení daní

 • Přímé daně
 1. Důchodové (daň z příjmu)
 2. Majetkové (daň z nemovitostí, dědická, silniční)

 

 • Nepřímé daně
 1. Univerzální (daň z přidané hodnoty)
 2. Selektivní (daň spotřební)

 

Základní pojmy:

Poplatník– FO nebo PO, z jejichž peněz je daň placena

Plátce– FO nebo PO, která má ze zákona povinnost peníze odvést státu

Základ daně– částka, ze které určitým procentem vypočítává daň

Daň – vypočítaná částka, kterou plátce odvádí finančnímu úřadu

Sazba daně– procentem vyjádřený poměr daně k základu daně

Daně důchodové– platí poplatníci podle výše svého příjmu

Daně majetkové– ,,-,, druhu a velikosti svého movitého majetku, při majetkových převodech a při využití silničních mot. vozidel pro podnikání

Daně univerzální– vybírány při prodeji téměř všech druhů zboží a služeb

Daně selektivní– jsou vybíraný pouze u vybraných druhů zboží

 

Daňový systém je v každé zemi stanoven příslušným zákonem a jednotlivé země se mohou v daních výrazně lišit

 • Stát potřebuje vybrat co nejvíce peněz, aby mohl rozvíjet své aktivity
 • Občané a firmy chtějí naopak odvádět co nejméně daní
 • Řada daní je svázána s mezinárodním obchodem a pohybem kapitálu, zde jsou tlaky zase na stát, aby sjednotil své daně a se zeměmi podepsal dohody o zamezení dvojího zdanění
 • Stát musí respektovat sociální únosnost daní (systém úlev, výjimek)
 • Musí zohledňovat technická a ekonomická kritéria vybíratelnosti a vymahatelnosti daní
 • Stát sice vybere hodně na daních, ale také více peněz neproduktivně utratí

 

PŘÍMÉ DANĚ

 1. Daň z příjmu FO– předmětem jsou veškeré příjmy v peněžní i nepeněžní hodnotě, poplatníci FO s bydlištěm na území ČR nebo zdržující se min. 183 dní v roce. Plátci jsou podnikatelé, u zaměstnanců odvádí zaměstnavatel po skončení roku zdaňovacím obdobím je kalendářní nebo hospodářský rok. Základem je hrubá mzda ze zaměstnání po odečtení SP a ZP , u příjmu z podnikání se odečtou příjmy – výdaje, používají se také slevy na daně ( na poplatníka, na dítě…), sazba je 15 %
 2. Daň z příjmu PO– předmětem jsou výnosy z veškerých činností a nakládání s majetkem, poplatníkem a plátcem daně jsou osoby, které nejsou FO, základem daně je zisk, sazba daně je 19 %

 

Silniční daň-poplatníkem i plátcem je majitel vozidla, předmětem daně jsou silniční motorová vozidla používaná k podnikatelské činnosti, zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, sazba daně závisí na objemu motoru ( o osobní aut) na hmotnosti vozidla ( nákladní auta )

Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti– poplatníkem a plátcem je ten kdo dostává peníze, sazba daně z převodu nemovitosti činní 3 % , z ceny odhadnuté nebo z ceny kupní podle toho, která je vyšší

 

Sazba daně darovací a dědické závisí na vztahu mezi zúčastněnými osobami

 1. skupina- rodiče, děti, prarodiče, vnuci, manželé
 2. skupina- sourozenci, tety, strýcové, vnuci, manželé
 3. skupina- ostatní (nejvyšší)

 

Daň z nemovitosti– plátcem i poplatníkem je majitel nemovitosti, zdaňovací období je kalendářní rok, daň má dvě části:

 1. Daň z pozemku- základem je cena pozemku a forma využití pozemku u zemědělské půdy a lesů
 2. Daň ze staveb- základem je půdorys nadzemní části stavby v m2 a sazba závisí na poloze

 

NEPŘÍMÉ DANĚ

– neplatíme je přímo státu, ale hradíme prodávajícímu který pak má pak povinnost tuto daň státu odvést

 • DPH

Předmětem daně je:

 • Prodej zboží nebo nemovitostí osobou povinnou daní v tuzemsku
 • Poskytnutí služby plátcem DPH v tuzemsku
 • Pořízení zboží, dopravního prostředku z jiného členského státu EU, plátcem DPH
 • Dovoz z nečlenských států EU

 

Poplatníkem daně je kupující, plátcem prodávající, základní sazba je 21% ( uplatňuje se na služby a zboží kromě výjimek) snížená sazba je 15 % na zboží a služby v příloze 1 a 2 zákona

DPH vybírají FÚ ( v tuzemsku a při obchodech v rámci EU), celnice (při dovozu z nečlenských zemí EU)

 

 • SPOTŘEBNÍ DAŇ
 • Předmětem daně je: minerální oleje, líh a lihoviny, pivo, víno a tabákové výrobky

Zdaňovací období je jeden měsíc, plátcem jsou výrobci u tuzemské produkce, dovozci při dovozu z nečlenských států EU, provozovatelé daňových skladů

Poplatníkem jsou všichni kdo výrobky kupuje pro vlastní spotřebu( daň je obsažena v ceně) spotřební daň uvedené výrobky výrazně podražuje

Další podobné materiály na webu: