Demokracie – maturitní otázka (2)

 

   Otázka: Demokracie

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): maruska-b@email.cz

 

 

Demokracie

= forma politického zřízení, která umožňuje všem plnoprávným občanům účast na správě a řízení státu, je založena na principu podřízení menšiny většině a uznání svobody a rovnosti občanů

– politická rozhodnutí vychází z vůle většiny → při rozhodování menšina většině, aniž by se musela vzdát svých práv a svobod

– slovo odvozeno od řečtiny démos (=lid) a kratos (=vláda)

– zrodila se v řeckých městských státech v 6.-4. stol. př.n.l.

– v demokracii se vždy klade důraz na zachování moci v rukou

– v dnešní době je obecně považována za nejméně špatný model

 

T.G.Masaryk

– hlavní český představitel demokracie

– řekl: Demokracie má své chyby, protože občané mají své chyby.

– často se zabýval diskuzí

 

Principy demokracie:

 • princip suverenity lidu – nejvyšším držitelem veškeré moci ve státě je lid
 • volby – konají se pravidelně
 • dělba práce – moc ve státě je rozdělena na 3 oddělené složky: zákonodárná, výkonná, soudní
 • respektování základních lidských práv a svobod – každý člověk je svobodný
 • dodržování právního řádu – všichni občané musí dodržovat zákony
 • cílem státní moci je, že slouží všem občanům – stát má chránit právo občanů
 • právo na soukromé vlastnictví a podnikání
 • ochrana a sociálně-ekonomické zajištění občanů v nouzi
 • decentralizace státní správy – obec, kraj, samosprávy, stát
 • pluralita politických subjektů – existuje hodně stran a lidé si samy volí
 • svoboda médií

 

– protikladem demokracie jsou nedemokratický diktátorské režimy

– nejvyšší formou diktátorského systému jsou totalitní politické systémy

– totalitní politické systémy se objevují až v 20. stol.

(např. Sovětský Svaz za Stalinovy vlády a nacistický systém v Německu)

 

Hlavní formy demokratické kontroly státní moci:

 • přímá demokracie

– lidé se přímo účastní politiky, volí sami,…

– formou přímé demokracie je třeba referendum

(u nás např. referendum, jestli se připojíme)

 

 • nepřímá demokracie (zastupitelská)

– lidé volí prostřednictvím zástupců a orgánů (parlamentu,…)

– forma volby

nepřímá zachovává všechny podstatné znaky vlády lidu:

 1. rovnost
 2. pluralita – existuje možnost volby mezi různými politickými subjekty
 3. dočasnost – moc je zvoleným zástupcům svěřena dočasně
 4. kontrola – moc je pod kontrolou opozice v parlamentu a kontrolních orgánů
 5. většinový princip – platí to, že rozhodne většina

– zastupitelská demokracie je liberální = garantuje každému občanu (bez rozdílu) dodržování nezadatelných lidských, občanských a politických práv a svobod

 

Historie

– 1. demokracie v Antice (hlavně v Athénách)

– po obsazení řeckých států Římem – demokracie státního zřízení na 2 tisíciletí zaniká

– 2.pol. 18. stol. – vzniká demokracie v S.S.Amerických

v 19. stol. – v Evropě

na začátku 20. stol. – rozšiřuje se více na základě dnešní demokracie

mezi 2 světovými válkami – demokracie selhává, ale před 2. světovou válkou už náš Československý stát patřil mezi nejvyspělejšími demokraciemi

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy