Den trifidů – rozbor díla k maturitě (4)

 

Kniha: Den trifidů

Autor: John Wyndham

Přidal(a): Martina

 

 

 

 

Žánr: Román ((Post)Apokalyptická Sci-fi, Katastrofický)

Téma: Nerovný boj oslabeného lidstva proti smrtelně nebezpečným jedovatým rostlinám, které zaplavily celý svět. (Podobenství o skutečném ohrožení člověka přírodou a přírody člověkem)

Čas a prostor: Děj se odehrává ve druhé polovině 20. století v Anglii.

 

Děj:

Hlavním hrdinou je Bill Masen, který po tom, co trifidí jed zasáhl jeho oči, leží v nemocnici s hlavou v obvazech a jako jeden z mála unikne konci světa, který znal bezmála 30 let. Probudí se den po tzv. Dni zelených hvězd, jak je nazývána noc, kdy byly na obloze vidět zvláštní jevy zářící zeleným světlem. Tento jev sledovalo 99% lidské populace a ráno se probudili slepí. Podobně šťastnými shodami okolností uniknou slepotě po celém světě další desítky lidí, včetně JosellyPlaytonové, další hrdinky románu, kterou Bill osvobodí ze zajetí slepce. Za pár dní se sblíží a hledají společně další lidi, kteří katastrofě unikli. Přitom je sužuje dilema, zda se pokusit slepcům, odsouzeným k smrti, pomoct nebo se soustředit na vlastní přežití. Brzy narazí na skupinu kolem E. H. Vorlesse a Michaela Beadlyho, kteří dávají dohromady všechny vidomé a organizují plány na přežití lidstva. Bill s Josellou se k nim plánují přidat, ale ještě téže noci jsou uneseni skupinou kolem WilfredaCookera, který chce naopak pomáhat všem postiženým. Přidělí proto každé skupině nevidomých jednoho vidomého, který má skupině pomoct zajistit základní potřeby. Bill uvažuje o útěku, ale nedokáže opustit slepce. Jeho skupina se rozpadne po útoku jiného, ozbrojeného klanu a rozšíření moru jež připomíná tyfus. Do měst se začínají šířit trifidi a loví lidi.

 

Trifid je samohybná uměle vytvořená rostlina (původně na výrobu oleje), z velkého kalichu vyčnívá 3 metry dlouhé žahadlo napuštěné jedem. Trifidi jsou inteligentní, útočí na nechráněná místa, především na hlavu, aby svou oběť oslepili. Byli pěstováni na farmách, v zahradách, většinou připoutáni ke kůlům. Po Dni zelených hvězd se trifidi uvolnili a začali zabíjet nevidomé, kteří proti nim neměli šanci.

Bill se potká s Cookerem, jehož ideály o pomoci slepcům vzaly za své a spojí se s ním. Společně pak odjedou na venkovské panství v Tynshamu, kde se formuje křesťanské společenství pod vedením slečny Durantové. Bill neustále pátrá po Joselle a vydává se ji s Cookerem hledat. Naleznou však jen pár přeživších lidí, kteří se k nim přidají a pomáhají jim v pátrání s vrtulníkem. Po nějakém čase se skupinka rozhodne odjet zpět na Tynshamské panství, avšak krom Billa, který si vzpomene, že mu Josella vyprávěla o statku, kam by se ráda uchýlila – Shirning. Cestou tam najde mladou dívku Susan, které trifidi zabili bratříčka. Hrozba trifidů je stále reálnější. Když dorazí na statek, opravdu tam Josellu najde, spolu s jejími slepými známými. Několik let tam spolu žijí, budují ploty proti trifidům, sledují jejich chování (především Susan, která je nenávidí), učí se obdělávat půdu a žít v novém světě. Josella porodí Billovo dítě a pojmenují ho David. Jednou na jejich statku přistane vrtulník s Ivanem Simpsonem, pilotem ze skupiny Michaela Beadlyho, který jim nabízí, aby se přidali k jejich skupině žijící na ostrově Wight, kde se jim podařilo tifidy vymýtit. Všichni souhlasí, ale plánují na Shirningu zůstat ještě přes léto. Jejich odchod ale uspěchá návštěva Torrence a jeho ozbrojených mužů, Bill v něm pozná vůdce klanu, který napadl jeho skupinku slepců v Londýně, který jim vnucuje podřízenosti samozvané radě jihozápadná Anglie. Na farmu chce dosadit další slepce, vybudovat armádu a připravovat se na ozbrojený konflikt s dalšími skupinami přeživších. Bill se všemi ostatními uteče ještě tu noc a vypraví se na ostrov Wight…

 

Charakteristika postav:

Bill Masen: Hlavní hrdina, mladý muž, vypráví svůj příběh, biolog zkoumající trifidy, je z části odolný proti jejich jedu. Má logické myšlení, je rozvážný, statečný, neohrožený, racionální. Zváží každou situaci, která by mohla nastat, myslí do budoucna. Zamiluje se do Joselly a mají spolu dítě.

Josella: Mladá dívka, přizpůsobivá, otevřená, přemýšlí realisticky a logicky, přístupná změnám, statečná, zamiluje se do Billa.

Coker: Řečník, zastával se slepců, chtěl jim pomoci, ale bezúspěšně. Spojí se s Billem, své řečnické umění využívá pro jednání s lidmi, je odhodlaný, nezdolný, přátelský.

Susan: Malá holčička, které trifidi zabili rodinu, říká jim kytky, nenávidí je ze všeho nejvíc. Je realistická s kapkou dětské naivity, všechno přijímá tak, jak to je. Učenlivá, hodná, přizpůsobivá, rychle si zvyká na život s Billem a ostatními.

Mary a Dennis Brentovi, majitelé statku, slepci, Joyce Taylorová je kamarádka, trifid ji zasáhl

 

Autor:

John Wyndham, což je nejznámější pseudonym Johna WyndhamaParkese Lucase BeyonnaHarrise. (1903 – 1969). Klasik sci-fi, psal povídky do vědecko-fantastických magazínů už od 30. Let, ale slávu mu přinesl až Den trifidů. Jeho další díla jsou: Kraken se probouzí, Volání hvězd, Trampoty s lišejníkem.

 

Kompozice: Vypravování členěno na 17 kapitol, jedna dějová linie, vše vypráví hl. postava.

Narativní způsob:ich-forma (Bill Masen), subjektivní, vypravěč splývá s hlavní postavou, čtenář má pocit jakoby postavou byl on sám a ne Bill

Čas: Chronologický způsob vypravování

 

Jazyk a styl:

Kratší výstižný popis, střídá se s dialogy, vnitřní monology vypravěče, výstižný obsáhlejší způsob vyjadřování – delší souvětí, spisovný jazyk.Reportážnívyprávěcí technika, rychlý spád

 

Okolnosti vzniku díla: 

John Wyndham věřil, že člověk se na
světě ocitl pouhou náhodou a že záleží jen na něm, co ze své existence vytěží.
V tomto duchu psal svá díla jako vědeckofantastické morality, které jsou
srovnávány pro svoji angažovanost, humanismus a optimismus s dílem H.G.Wellse.

Kniha je o morálce, humanismu a závěr vyznívá optimisticky. Téma hrozby zkázy
světa a zániku civilizace je stále aktuální, lidské vztahy a rozpory ve společnosti.

 

Vědeckofantastický žánr nebo též sci-fi a SF (zkratky anglického science fiction) je umělecký žánr, vymezený výskytem spekulativních technologií a přírodních jevů anebo dosud neznámých forem života v díle. Děj sci-fi je často zasazen do vesmíru, budoucnosti či alternativní historie.

Sci-fi je žánr blízký fantasy, kde je ale místo technologií hlavní rekvizitou většinou magie a fyzická síla (tzv. příběhy „meče a magie“). Oba žánry se ovlivňují a částečně prorůstají; jedním z takových průniků jsou například díla žánru science fantasy.

Jules Verne, Komenský,

Za skutečný základ sci-fi lze považovat až americký časopis AstoundingStoriesof Super Science (Ohromující příběhy o super vědě), založený roku 1930, který sehrál klíčovou roli při rozvoji sci-fi. Koncem 30. let převzal jeho řízení John WoodCampbell, který jej přeměnil na Astounding Science Fiction. Tento americký spisovatel je pro sci-fi velmi důležitý. Přeměnil nejen ráz časopisu, ale ovlivnil i vývoj celého sci-fi – lze o něm tvrdit, že mu dal rámec. Položil důraz nejen na zajímavý příběh, ale i na využití vědy a techniky.

Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář