Detektor kouře – maturitní téma

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Detektor kouře

   Předmět: Stavitelství a instalatérství

   Přidal(a): Oveckin

 

Požární detektory slouží k ochraně majetku a zdraví osob. Zjišťují vhodné podmínky pro hoření  a již existující požáry a varují před nimi. Existuje několik způsobů identifikace požáru na základě fyzikálních vlastností: vysoká teplota, kouř, výbušné plyny, zvýšené množství uhlíku v ovzduší. Právě kouřové detektory jsou v současné době nejvíce používány kvůli  jejich nízké ceně a poměrně snadné instalaci. Detektory se dělí na 2 hlavní skupiny:  autonomní a neautonomní. Neautonomní  detektory potřebují ke činnosti ústřednu, díky které lze poplachy sledovat centrálně z jednoho místa. Požární detektory lze připojit jak k EZS nebo k EPS. U EPS lze poplachové informace posílat přímo na pult HZS. U EZS nikoliv.

 

Detektory se k EPS připojují pomocí ohni-retardujícím kabelům, díky kterým je umožněn přenos dat i během požáru. Zapojují se do smyček, kdy je v každé smyčce umístěno více detektorů a každý má své identifikační číslo. Kabely se zapojují do patic, které jsou umístěny na stropě a detektor se do nich pouze zacvakne, tím je zaručena snadná výměna bez nudnosti rozpojovat kabeláž.

 

Autonomní detektory nepotřebují ke své montáži proškoleného technika, proto jsou často instalovány do obytných prostor.  Detektor stačí pouze umístit na strop a usadit do něj baterii. Neprobíhá zde žádné externí hlášení poplachu. Slouží pouze pro vlastní informaci. Při detekci kouře pouze začne hlasitě pípat. Výhoda je v nízké ceně a snadné instalaci.

 

Detektory kouře ke své činnosti využívají vazbu mezi LED diodou vysílací infračervený paprsek světla a fotodiodou, které jsou umístěny naproti sobě v komoře která je ochráněna před dopadem světla z cizího zdroje a před vnikem těles. Do této komory může proniknout pouze kouř. Částice kouře v komoře způsobí zeslabení intenzity dopadajícího infračerveného záření na diodu. Fotodioda tento pokles záření zaznamená a bude vyčkávat na další zeslabení paprsku. Jakmile se objeví minimálně 2 zeslabení tak vyvolá poplachový stav, toto opatření je kvůli snížení počtu planých poplachů. V současní době paprsek na fotodiodu nedopadá přímo , ale pokud vznikne kouř do komory paprsek se od jeho částeček odrazí a dopadne do fotodiodu, v té dojde ke zvýšení procházejícího proudu. Tato informace je nadále zpracovávána elektronikou detektoru a následně předána jako poplachový stav EZS ústředně, EPS ústředně a nebo vyvolá autonomní poplach. Do velkých prostor , např. do hal se používá podobný princip činnosti. Na jednu stranu haly se umístí LED vysílač, na druhou přijímač a kouřem se paprsek přeruší a elektronika to vyhodnotí jako poplach.  Avšak u těchto hlásičů je náročná instalace kvůli přesné kalibraci, a hrozí zvýšené riziko planých poplachů. Plané poplachy např. způsobuje rozpínání hal způsobené teplem, výhodou je že dokáže hlídat celou šíři haly.

 

U požárních detektorů hrozí zvýšené riziko vzniku planých poplachů vlivem par, prachu a dalších látek a ne každé hoření produkuje kouř. Taktéž se nehodí do vlhkých prostor, protože hrozí orosení optické části vysílače, kvůli čemuž se fotodioda zaslepí. Proto se vyrábí hlásiče kombinované, které jsou složené např. z kouřového a teplotního což umožňuje spolehlivější funkčnost.