Dýchací soustava (3)

 

   Otázka: Dýchací soustava

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Barča

 

 

 

 

 • Plicní ventilace:
  • mechanický proces
  • pohyb vzduchu do plic a z plic
  • změny objemu vzduchu v plicích se řídí Boylovým – Mariottovým zákonem:
  • tlak plynu je nepřímo úměrný jeho objemu
   Vdechovaný atmosferický vzduch:
  • 21 % O
  • 78 % N
  • O,O3 % CO2
  • Vydechovaný vzduch:
  • 16 % O
  • 79 % N
  • 4 % CO2
  • Vdech a výdech
   • Vdech inspirace:
   • pomocí bránic a mezižeberních svalů
   • bránice = diaphragma:
   • plochý sval oddělující dutinu břišní a hrudní
   • aktivní děj
   • bránice – pohyb směrem dolů
   • stah zevních mezižeberních svalů
   • větší objem hrudníku
   • vyklenutí dutiny břišní

 

Výdech expirace:

 • pasivní děj
 • bránice pohyb nahoru
 • relaxace svalů
 • zmenšení objemu hrudníku
 • Prohloubené dýchání:

 

pomocné dýchací svaly – prsní, zádové a břišní

Žeberní dýchání kostální:

 • převládá – li činnost žeber
 • Brániční dýchání abdominální:
 • převládá – li činnost bránice
 • (65 %) musí se cvičit!!!!

 

Velikost plicní ventilace záleží na :

 • objemu vzduchu
 • frekvence dýchání
 • Dechový objem:
 • 500 ml (jeden výdech)
 • Frekvence dýchání:
 • 14 – 18 vdechů / min
 • 7 – 9 litrů
 • Vitální kapacita plic:
 • maximální množství vzduchu, které lze vydechnout po maximálním nádechu
 • ukazatel výkonnosti plic
 • ženy: 3,2 l
 • muži: 4,2 l

 

Objemy v plicích:
dechový objem = množství vzduchu vyměněného v plicích během jednoho dechu (v klidu 0,5 l)

vitální kapacita plic = množství vzduchu maximálně vydechnutého po maximálním nádechu (4,5 l)

 • Plicní ventilace:

 

 • Mrtvý prostor:
  • 500 ml > 150 ml zůstává v dýchacích cestách
  • 350 ml > do alveol
  • mělké dýchání > 300 ml do alveol
  • zrychlené dýchání = tachypnoe (nad 20/ m)
  • zpomalené dýchání = bradypnoe (pod 10/m

zástava dechu = apnoe

Kyslíkový dluh:

 • nepoměr mezi nároky tkání na dodávku kyslíku a výši jeho skutečného přívodu
 • vzniká během náročné fyzické aktivity
 • zvýšená dechová frekvence
 • je nutné odstranit:
 • deficit kyslíku v erytrocytech
 • deficit kyslíku spotřebovaného v důsledku zvýšené teploty tkání
 • deficit kyslíku, který je použit k oxidaci kyseliny mléčné vytvořené při namáhání svalů
 • štěpení glykogenu na glukózu a dále na kyselinu mléčnou = energie získaná anaerobní glykolýzou
 • po snížení zátěže se organismus vrací k aerobnímu dýchání
 • nevyrovnaný kyslíkový dluh vede k únavě
 • zvyšování okysličení krve:
 • pobyt ve vysokých nadmořských výškách, používání kyslíkových masek, hyperbarických komor, kyslíkový stan,…
 • doping
 • Kontrola plicního dýchání
  Zajistit pravidelnost (rytmicitu) dýchacích svalů
 • srdeční svat má vlastní automacii
 • naopak bránice a mezižeberní svaly jsou kosterní svaly – stahují se prostřednictvím nervového podráždění!!!
 • opakující se cyklické dráždění dýchacích svalů nervy z páteřní míchy
 • míšní nervy inervující dýchací svaly jsou aktivovány z prodloužené míchy z dýchacího centra

 

Řízené dýchání:
1) Nervové:

 • prodloužená mícha: dýchací centrum – rytmické dýchání
 • koncový a střední mozek: vůlí lze regulovat frekvenci a hloubku dýchání
 • proprioreceprory:
 • v dýchacích svalech, cestách a v cévách

 

2) Látkové:

 • chemoreceptory v dýchacím centru a v cévách > zvýšené množství CO2

 

3) Vliv emocí

Nerespirační funkce dýchání:
1) vstup škodlivých látek

 • v podobě prachu
 • obrana – řasinkový epitel posunuje hlen s částicemi směrem od plic do hltanu
 • aktivita řasinek potlačena:
 • oxidem siřičitým, nikotinem a dehtem
 • > hlen a tekutina zůstává v plicích > plíce náchylné k infekcím
 • dráždění dýchacích cest vyvolá obranný reflex > kýchnutí nebo kašel

 

 • Epitel dýchacích cest:

  2) účast na tvorbě hlasu-řeči:
 • hrtanové svaly
 • hrtanové chrupavky
 • hlasivkové vazy
 • tzv. mluvidla – měkké patro, dásně, jazyk, zuby, rty

 

3) ohřívání a zvlhčování vzduchu

Onemocnění:
Chřipka:

 • akutní horečnaté onemocnění
 • rýma, kašel, bolest v krku
 • horečka, bolest hlavy a kloubů
 • inkubace krátká
 • velice nakažlivá
 • antipyretika, očkování
 • Komplikace:
 •  zánět vedlejších dutin nosních

 zánět středního ucha

Nachlazení:

 • viróza
 • není způsobena chřipkovými viry
 • prochladnutí oslabuje imunitní systém
 • Symptomy:
 • jako chřipka, nebývá vysoká horečka

 

Pneumonie = zápal plic:

 •  nejvážnější infekční onemocnění
 •  bakterie i viry
 • plicní sklípky zaplněny tekutinou a hlenem
 • příznaky jako chřipka + celková schvácenost

 

TBC:

 • vyvolané bakterií Mycobakteriumtuberculosis

 antibiotika, očkování
Tracheostomie:

 • neprůchodnost hrtanu
 • uměle řízené dýchání
 • otvor v průdušnici
 • Tracheotomie:
  • aplikace trubice do průdušnice

 

Přenos kyslíku krví:
Kyslík se přenáší krví ve dvou formách:

 • A) fyzikálně rozpuštěný v plazmě – 2%
 • B) vázaný na hemoglobin červených krvinek – 98%
 • hemoglobin – 2 složky:
 • globin – bílkovina 96 %
 • hem – nebílkovinný pigment 4 %, obsahuje železo s oxidačním číslem 2
 • 1 molekula hemoglobinu obsahuje 4 hemové skupiny à váže 4 molekuly O2
  oxyhemoglobin – hemoglobin s kyslíkem (světle červený)
 • deoxyhemoglobin – hemoglobin bez kyslíku (fialový)
 • karbonylhemoglobin  = karboxyhemoglobin:
 •  vazba s CO (jedovatý plyn)
 •  velmi pevná vazba
 • reverzibilní, ale pomalá
 •  afinita CO k hemoglobinu je až 300 krát větší než afinita kyslíku
 • otrava CO může být smrtelná – udušení
 • již  0,1% CO ve vzduchu je nebezpečná > vážné poruchy během 30 – 60  minut
  • CO vzniká při nedokonalém spalování uhlíkatých látek
  • při spalování plynů v propanbutanových vařičích, v karmách (koupelny)
  • je přítomen v tabákovém kouři, ve výfukových plynech
  • Methemoglobin:
  • přítomnost dusičnanů a dusitanů v potravě, ve vodě
  • není schopen přenášet kyslík
  • zvláště citlivý jsou kojenci – alimentární methemoglobinémie:
  • cyanóza
  • únava
  • porucha dýchání a srdeční činnosti
  • balené kojenecké vody

 

Přenos CO2 krví
Oxid uhličitý se přenáší krví ve 3 formách:

 • fyzikálně rozpuštěný v plazmě – 8 %
 • ve formě HCO3 – 67 %
 • vázaný na hemoglobin – 25 %
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!