Dýchací soustava – otázka z biologie

 

   Otázka: Dýchací soustava

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): kikatyna

 

 

 

Funkce

 • respirace – výměna plynů – dýchání
  • vnější plicní (mezi vnějším prostředím a plícemi)
  • vnitřnítkáňové (krev × tkáň)

 

Stavba dýchacího systému

ð       dýchací cesty:       *    horní

*        dolní

ð       plíce

 

Dýchací cesty

 • slizniceřasinkovým epitelem a hlenovými žlázkami
 • podslizniční vazivo s lymfatickými uzlíky
 • hladká svalovina
 • chrupavčitý skelet, vazivo

 

Horní dýchací cesty

 • nos
 • dutina nosní
 • hltan

 

Dolní dýchací cesty

 • hrtan
 • průdušnice
 • průdušky

 

Horní dýchací cesty

Nos (nasus)

 • kořen
 • hřbet
 • hrot
 • křídla (vyztuženy chrupavkou)

 

Dutina nosní (cavum nasi)

 • filtrace, zvlhčení a oteplení vzduchu
 • vystlána sliznicí (řasinkový epitel + hlenové žlázy)
 • sliznice produkuje lysozym → vytváří odolnost proti nemocem
 • v horní části čichové buňky

 

Stavba

 • 2 nosní dírky (počátek) a 2 zadní otvory nosní (choany) – ústí do nosohltanu
 • od dutiny ústní oddělena tvrdým a měkkým patrem
 • nosní přepážka – chrupavka + kost čichová + kost radličná (2 poloviny nosu)
 • nosní skořepy – 3 páry

 

 • na dutinu nosní napojeny vedlejší dutiny nosní (paranasální sinusy)
  • v kosti čelní (sinus frontalis)
  • v kosti klínové (sinus sphenoidale)
  • v kosti čichové (sinus ethmoidalis)
  • v horní čelisti (sinus maxillaris)

 

Hltan (pharynx)

(trávící soustava)

 

 • nasopharynx – nosohltan- Eustachova trubice (spojuje nosohltan se středním uchem,

vyrovnává tlaky ve středouší)

nosohltanové mandle

 

 • oropharynx – střední část

 

 • laryngopharynx – dolní část otevřena do hrtanu

 

Dolní dýchací cesty 

Hrtan (larynx)

 • při polykání je chráněn hrtanovou příklopkou (epiglottis)
 • vyztužena chrupavkami:
  • chrupavka štítná (cartillago thyroidea) – upínají se na ni hlasivkové vazy

 

(jde vidět – ohryzek)

 • chrupavka prstencová (cartillago cricoidea)
 • chrupavky hlasivkové (cartillagines arytaenoideae)
 • mezi hlasivkovými chrupavkami a chrupavkou štítnou jsou 2 páry hlasových vazů – hlasivky
 • hlasivky jsou napínány svaly
 • výška hlasu je dána délkou a napnutím hlasivek

 

Průdušnice (trachea)

 • 10 – 12 cm dlouhá trubice
 • je tvořena 16-20 chrupavkami, které jsou spojeny vazivem
 • v místě 4. – 5. hrudního obratle se dělí na 2 průdušky

 

Průdušky (bronchi)

 • chrupavčité, zanořují se do plic
 • větví se na průdušinky (tvoří bronchiální strom)

 

Průdušinky (bronchioli)

 • průměr asi 1 mm
 • skládají se ze sliznice a hladké svaloviny

 

Plíce (pulmo)

 • pravá – 3 laloky
 • levá – 2 laloky
 • narůžovělé, 700 g
 • nachází se v dutině hrudní

 

 • mediastinum (mezihrudí) – vazivová přepážka mezi laloky

mezi nimi je tekutina

poplicnice – obaluje plíce (pleura pulmonalis) – vazivová blána

 • pohrudnice – vystýlá hrudní dutinu (pleura parietalis)
 • plicní stopka – hilus (plicní branka – místo kde vstupují a vystupují do plic cévy)
 • plicní lalůček = průdušinka + plicní sklípek (alveolus)

(jednovrstevné)

– obaluje je síť vlásečnic

 

Přenos plynů 

Přenos kyslíku

 • zprostředkovává krevní barvivo hemoglobin (Hb) – modrý, červenofialový,

se stoupajícím tlakem kyslíku se 4O2 vážou na jeden hemoglobin

 • dioxygenhemoglobin (oxyhemoglobin) –  Hb(O2)4 – světle červený,

s klesajícím tlakem se kyslík uvolňuje

 • 98% kyslíku se váže takto
 • 2 % v krevní plazmě rozpuštěný O2

 

Přenos CO2

 • 85 % rozpuštěno v krevní plazmě jako HCO3
 • 15 % v hemoglobinu – karbaminohemoglobin

 

 • tkání jde CO2 do vlásečnice na erytrocyt
 • na erytrocytu CO2 + H2O → H2CO3
 • H2CO→ H+ + HCO3– 
 • HCO3   vystupuje z erytrocytu a jde do krevní plazmy
 • H+  zůstává na erytrocytu
 • jde to do plicní vlásečnice
 • HCO3 – jde na erytrocyt, tam reaguje s H+ ,vzniká H2CO3

HCO3+ H+ →H2CO3

 • výdech  H2CO3 → H2O + CO2

 

Oxid uhlenatý

 • 200 – 300x lépe se váže na hemoglobin
 • karbonylhemoglobin (dříve karboxyhemoglobin)

 

Dusitany, dusičnany

 • methemoglobin – nepřenáší kyslík (obzvláště citlivý jsou kojenci)

 

Bariéry při přenosu

 • při výměně plyny překonávají:
  • endotel kapilár
  • epitel plicních sklípků
  • surfaktan – lipidická látka vylučována plicními sklípky

snižující povrchové napětí v plicích

 

 • dýchací plyny se ve vazbě na krev vzájemně ovlivňují

 

Mechanika dýchání

  

Vdech (inspirium)

 • bránice – pohyb směrem dolů
 • zevní mezižeberní svaly – zvětšují objem hrudníku – v hrudníku je podtlak – plíce kopírují pohyby hrudníku – na konci vdechu a výdechu dojde k vyrovnání s atmosférickým tlakem
 • pomocné vdechové svalymalý a velký prsní sval, svaly kloněné

 

Výdech (expirium)

 • pasivní
 • ochabnutí bránice a zevních mezižeberních svalů, dokončení výdechu
 • vnitřní mezižeberní svaly
 • pomocné výdechové svalybřišní, zádové (široký sval zádový)

 

Pneumothorax

 • kolaps plíce při porušení pohrudnice
 • dochází ke smrštění plíce
 • vyrovnají se tlaky

 

Dechové objemy

Dechový (respirační) objem

– klidové dýchání (eupnoe) – při jednom výdechu se vymění 0,5 l vzduchu

 

Dechový cyklus

– počet vdechů za minutu (14-18 krát)

 

Minutový dechový objem

– množství vzduchu, které se v plicích vymění za minutu při klidovém dýchání – 16×0,5 l =8 l – při námaze až 40-60 vdechů/min → až 140-150 l/min – po skončení ještě přetrvává zvýšená plicní ventilace → vyrovnávání kyslíkového dluhu

 

Inspirační rezervní objem = IRV (vdechový rezervní objem)

– po normálním nádechu můžeme ještě usilovně nadechnout 2,5 l vzduchu

 

Expirační rezervní objem = ERV (výdechový rezervní objem)

– po normálním výdechu můžeme ještě usilovně vydechnout 1-1,5 l vzduchu

 

Reziduální objem (mrtvý prostor)

– vzduch, který nelze vydechnout 0,5-1 l v dýchacích cestách a plicích

 

Vitální kapacita plic (Ž – 3,5 l, M – 5 l)

– množství vzduchu vydechnutého po maximálním nádechu (trénovaný člověk až 8 l)

 

Řízení dýchacích pohybů

 • dýchací centrum – prodloužená mícha –  rytmické vzruchy („automatické dýchání“)
 • podněty
  • chemické (baroreceptory)
  • nervové (podráždění nervových zakončení – kašel)
  • vědomé
  • emoční (úlek, hysterický záchvat)

 

Obranné dýchací reflexy

 • ve sliznici dýchacích cest – nervová zakončení
 • podráždění – pevné částečky, hlen, dráždivé a čpavé látky
 • nervová zakončení
  • nosní sliznice kýchnutí
  • hrtan, průdušnice, průdušky kašel

 

Dětský dýchací systém

Plod v děloze

 • nepravidelné a rychlé pohyby – plodová voda do plic minimálně
 • plicní sklípky nevzdušné – vyplněné tekutinou – produkuje ji sliznice dýchacích cest
 • stlačením hrudníku v průběhu porodu je část tekutiny vytlačena ven ústy a nosem – po uvolnění hrudníku je nahrazena vzduchem, zbytek tekutiny se vstřebá do mízních plicních vlásečnic do 15-ti minut od narození
 • dýchací pohyby (→nedostatek kyslíku a nadbytek CO2 dráždí dýchací centra a vyvolává dýchací pohyby) → rovnoměrné rozpětí a provzdušnění plic – usnadněno surfaktantem = zabraňuje smrštění

 

Novorozenec

 • nosní dutina malá
 • vedlejší nosní dutiny – vývoj až po narození
 • hrtan – krátký, široký, uložen vysoko, tvar epiglottis umožňuje zároveň dýchat a přijímat tekutou potravu

 

Onemocnění dýchací soustavy

 

Chřipka

– kapénková infekce, viry typu A, B, C

– během 2 dnů od nákazy infekcí – v dýchácím ústrojí – horní cesty dýchací – rýma bolest v krku, kašel

– doprovodné příznaky – bolest hlavy, svalů, kloubů, …

  

Astma bronchiale

– je chronické, zánětlivé onemocnění průdušek, při kterém dochází k záchvatům dušnosti

– u astmatického záchvatu dochází k zúžení průdušek a průdušinek, a tím k dušnosti

– zánět způsobený chybnou reakcí imunitního systému

 

 • příčiny: o   alergeny (pyl, zvířecí srst)
  • kouř, prach
  • emoce, zátěž
  • fyzická námaha
  • stres
  • dědičnost

 

 • příznaky:   o  dušnost
  • kašel
  • ztížený nádech a výdech
  • výdech doprovázen sípavými či písklavými zvuky
  • otok sliznice
  • lapání po dechu
  • tlak na prsou

 

 • léčba: – antihistaminika    – úlevové – potlačují kutní obtíže při záchvatu, krátkodobé

– protizánětlivé – dlouhodobá kontrola a prevence astmatu

– desenzibilizace

 

 • prevence   o    nekouřit
  • bezprašné prostředí
  • odstranit faktory zapříčiňující záchvaty kašle a dušnosti
  • odstranit alergeny

 

Rozedma plic (emfyzém)

– trvale nadměrný objem vzduchu v plicích

– úbytek a poškození plicní tkáně

– zvětšování plicních sklípků, zborcení přepážek mezi nimi => neužitečné prostory

(menší plocha pro výměnu 02)

– zúžení průdušinek => zadržování CO2, 02 se nedostane do tkání

 

 • příčiny:o   dlouhodobé kouření tabáku
  • infekční onemocnění průdušek, záněty dolních dýchacích cest
  • nedostatek bílkoviny alfa 1
  • znečištění životního prostředí a ovzduší

 

 • příznaky:   o   dušnost
  • kuřácký kašel, zvláště po ránu, spojený s vykašláváním hlenu
  • pokles hmotnosti
  • komplikace – prasknutí buly => pneumotorax

 

 • léčba:  o    zanechat kouření
  • dechová rehabilitace
  • léky (kortikosteroidy, antibiotika, mutolytika)
  • operační odstranění bul
  • inhalace kyslíku
  • lázně
  • transplantace plic

 

 • prevence:  o    nekouřit
  • správná životospráva a tělesná zdatnost
  • přísun vitamínů (prevence infekce dýchacích cest)
  • vyhýbat se zakouřeným prostorům
  • očkování proti chřipce

 

Rakovina plic (karcinom plic)

– je onemocnění, při kterém nekontrolovatelně rostou buňky v plicních tkáních

– rozlišujeme: nemalobuněčný karcinom, malobuněčný karcinom

 • příznaky:   o   kašel
  • hemoptýza (vykašlávání krve)
  • chrapot
  • dušnost, nechutenství, úbytek hmotnosti (více než 5 % za 3 měsíce)
  • bolest na hrudi
  • Pancoastův syndrom – bolesti ramene, paže
  • Hornerův syndrom – horní víčka – pokles
  • syndrom horní duté žíly
  • dysfagir (porucha polykání)
  • synkopa (náhlá a krátkodobá ztráta vědomí)
 • léčba:   o   chirurgická léčba
  • radioterapie
  • chemoterapie
  • podpůrná terapie
 • rizikové faktory:   o   kouření
  • radioaktivní látky
  • ionizující záření
  • azbest
  • arzén
  • vinylchlorid
  • extrémně znečištěné ovzduší
 • prevence:  o vyhýbat se rizikovým faktorům
  • doléčení onemocnění dýchacího ústrojí
  • zdravá strava
  • dostatek tekutin
  • dostatek pohybu

 

Zápal plic (pneumonie)

– zánětlivé onemocnění plic

– viry, bakterie, mykoplazmata

– zaplnění plicních sklípků hlenem a tekutinou

– ztížení funkce dýchací soustavy a celého těla

– celková schvácenost

– u lidí slabých, starších a nemocných à smrt

 

Tuberkulóza (TBC)

– infekční onemocnění způsobené bakterií Mycobacterium tuberculosis (Kochův bacil)

– zjizvují tkáň plic – rozpad, i do jiných orgánů

– plicní laloky se dál dělí na segmenty oddělené vazivem – chirurgické odstranění

 

Angína

– akutní zánět patrových mandlí

– původce-  streptokok

– příznaky – bolest v krku, horečka, únava

– léčba – antibiotika

 

Tracheostomie

– umělé spojení průdušnice s povrchem těla

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy