Ekonomie – Společenské vědy (VŠ)

Téma: Ekonomie

Předmět: Společenské vědy

Zaslal(a): Klara

 

Ekonomie a ekonomika

 • ekonomie = věda, která zkoumá souvislosti v ekonomickém dění ve společnosti. Je to věda společenská
 • ekonomika = ekonomický život společnosti, společenská praxe. Její zákonitosti, potřeby a vše, co do ekonomiky vstupuje, co s ní souvisí
 • potřeba = pocit nedostatku; ten se snaží odstranit subjekty vstupující do ekonomiky, čímž dochází k pohybu v ekonomice a k jejímu fungování
 • statek = věci, které naše potřeby uspokojují; výrobek, oprava věci, les, pračka
 • základním ekonomickým problémem je odpověď na tři otázky:
  • Co vyrábět (jaké statky a služby produkovat, aby co nejlépe uspokojovaly existující potřeby)?
  • Jak vyrábět (jak nejlépe využít dostupné možnosti, přírodní zdroje, lidi, zařízení, nástroje)?
  • Pro koho vyrábět (určit spotřebitele, zda veškerou produkci nechat na domácím trhu, nebo vyvést do zahraničí, kam a za kolik, atd.)?
 • Pojem ekonomika jako společenská praxe, zahrnující v sobě především výrobu statků a služeb, jejich rozdělování, směnu a spotřebu, je užívána v různých významech:
  • Hospodářství – národní, světové, podnikové
  • Hospodaření jako činnost: např. plánování, organizování, výroba, zásobování, prodej, financování
  • Hospodárnost – účelnost vynakládání prostředků a spotřebovávání statků, porovnání nákladů s výnosy z prodeje výrobků a služeb

 

Tržní ekonomika

 • trh = místo, kde se setkává nabídka s poptávkou; při tom se vytváří cena zboží
 • nabídka =  objem zboží, které je výrobce ochoten za určitou cenu prodat
 • poptávka = objem zboží, které je kupující ochoten koupit na trhu za určitou cenu

Mezi nabídkou a poptávkou existuje úzký vztah, který nazýváme tržní mechanismus nebo také zákon nabídky a poptávky. Základním předpokladem jeho fungování je tržní chování všech subjektů trhu.

 • pro zachování a fungování tržního mechanismu musí v ekonomice fungovat 3 základní věci:
  • soukromé vlastnictví majetku (především přírodních výrobních zdrojů a kapitálu; výhody soukromého vlastnictví shrnul Adam Smith)
  • cenový systém (dává odpověď na otázky co, jak a pro koho vyrábět)
  • konkurence (existuje jak mezi kupujícími, tak mezi prodávajícími)
 • účastníky trhu jsou domácnosti, firmy, stát.

 

FINANCE A BANKOVNICTVÍ – peníze

 • peníze jsou zvláštním druhem zboží; prostředkem směny zboží; uchovatelem hodnot
 • peněžní trh = místo, kde se setkává nabídka a poptávka po krátkodobě uvolněném kapitálu. To znamená, že na jedné straně jsou ti, kteří mají dostatečné množství peněz a momentálně je nepotřebují, a na druhé ti, kteří je nutně potřebují, aby vydělali další, ale nemají potřebný základ (kapitál). Oba subjekty se setkávají na peněžním trhu, kde spolu obchodují. V uvedených situacích jde většinou o velké množství peněz, ale použitých v krátkých časových intervalech. To nezaručuje vysoké výnosy, neboť podmínkou návratnosti peněz je většinou doba kratší než 1 rok. Ne vždy se peníze „prodávají“ v hotovosti, a už vůbec ne na veřejných prostranstvích. Často se používají také různé šeky, směnky a jiné poukázky.
 • kapitálový trh = místo, kde se setkává nabídka a poptávka po dlouhodobě (nebo střednědobě) uvolněném kapitálu. Jde o podobný trh s penězi, jen má v některých rysech opačné atributy než trh peněžní
  • velký objem transakcí;  vyšší rizika a vyšší výnosy; doba splatnosti delší než 1 rok;  používá se obligací, akcií, zástavních nebo podílových listů; značná rizikovost, zejména pokud se obchoduje s akciemi z kupónové privatizace
 • akciové trhy – obchoduje převážně s akciemi. Ty nakupují investoři buď na trhu akciovém, nebo na mimoburzovních trzích.
 • s většinou cenných papírů se obchoduje na mimoburzovním trhu
 • peněžní ústavy = podniky, které obchodují s penězi (banky, spořitelny, záložny, směnárny)

Rozvoj tržní ekonomiky a využívání peněz k různým účelům vedly k tomu, že se na trhu objevily zvláštní podniky, které přijímají a opatrují peníze, půjčují je, nakupují a prodávají peníze cizích zemí, zprostředkovávají placení mezi podniky doma i v cizině. V současné době tvoří u nás bankovní systém:

 • centrální banka
 • komerční (obchodní) banky
 • burzy cenných papírů

 

Úvěry

Určitě je to smlouva (smluvní vztah mezi bankou a příjemcem úvěru-půjčky). Je to též závazek, že půjčené peníze budu splácet v určité výši a že jej splatím do určité doby. Je to také závazek, že kromě půjčky zaplatím něco navíc – úrok.

 • Kontokorentní úvěr – umožňuje čerpání do mínusu neboli do záporného zůstatku
 • Revolving – je opakovaný termínový vklad
 • Spotřební úvěr– se poskytuje občanům na nákup spotřebního zboží. Třeba na nákup pračky, lednice, televizoru, auta, atd.
 • Hypotekární (hypoteční) úvěr– se poskytuje na zástavu nemovitosti. Tzn., že banka půjčí peníze na stavbu domu (bytu), ale zároveň na tuto stavbu vloží závazek, že nebude-li úvěr splacen, nemovitost se stane majetkem banky. Tento závazek nazýváme hypotéka a podle toho se jmenuje též úvěr.
 • Lombardní úvěr – a poskytuje se na zástavu movitých věcí

 

Bankovní instituce a daně

 • speciální bankovní instituce:
  • družstevní záložny (kampeličky) – Úvěrová družstva, která přijímají vklady od svých členů a poskytují jim úvěry (pokud je někdo „nevytuneluje“)
  • spořitelny – malé banky, které přijímají vklady drobných vkladatelů – občanů a poskytují jim půjčky na spotřební zboží (pračku, televizor, myčku, koberec apod.)
  • hypoteční banky – instituce, které poskytují úvěry na zástavu nemovitostí, na individuální výstavbu domů, bytů nebo na jejich koupi
  • stavební spoření – poskytují úvěry na zlepšení bytové situace, na výstavbu nebo koupi bytu či domu

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy