Evžen Oněgin – rozbor díla k maturitě (2)

rozbor-díla

 

Kniha: Evžen Oněgin

Autor: Alexandr Sergejevič Puškin

Přidal(a): Anežka

 

 

Alexandr Sergejevič Puškin (1799-1837)

 • Ruský básník (1799-1837)
 • Prozaik, dramatik, kritik, publicista i historik
 • Narodil se v Moskvě
 • Pocházel ze starého šlechtického rodu. Jeho rodiče byli velmi vzdělaní a i jemu se dostalo dobrého vzdělání
 • Vystudoval lyceum v Carském Selu
 • Byl odpůrce cara a několikrát publikoval satirická díla, která vládce zesměšňovali či kritizovali
 • Jeho verše kolovaly v řadě opisů, které se staly příčinou jeho vyhnanství na jih země
 • Roku 1820 byl poslán do vyhnanství na jih Ruska, avšak o pět let později bylo vyhnanství zrušeno
 • Car mu nejdříve dovolil žít v Moskvě (kde založil časopis Moskovskij Věstnik), později mohl žít i v Petrohradě
 • V Petrohradě si našel krásnou manželku Natalii Nikolajevnu Gončarovovu (moskevská krasavice, jejíž půvab i okouzli cara)
 • Později žil na carském dvoře, kde dostal práci, jako podkomoří
 • Některé prameny uvádějí, že souboj, při kterém byl smrtelně postřelen do břicha, vyprovokoval milenec jeho ženy, jiné zase tvrdí, že lásku k jeho manželce sok jen předstíral, aby mohl Puškina zabít
 • Jisté je to, že krátce po souboji prohlásil doktor Puškinův stav za beznadějný
 • O dva dny Puškin v bolestech zemřel. Psal se rok 1837

 

Další díla:

 • Cikáni (poéma)
 • Piková dáma (klasická romantická novela s fantastickým námětem, hlavní hrdina: Heřman, který dá na vykládání snů kartářky)
 • Kapitánská dcerka (historická novela odehrávající se na pozadí rolnického povstání 18 století)
 • První jeho dílo Ruslan a Ludmila (pohádkový epos)
 • Představitel romantismu (19. Století)

 

Zařazení do kontextu literatury:

 • romantické ideály
 • individualismus
 • svoboda→ revolta → nezávislost
 • harmonie s přírodou
 • rozpor mezi snem a skutečností je pro hrdinu tak propastný, že většinou končí svůj život tragicky
 • častokrát ztotožnění s autorem- autobiografičnost

 

RUSKO:

 • Michail Jurjevič Lermontov
  • Hrdina naší dobry (filoz. Román)
 • Ivan Alexandrovič Gončarov
  • Oblomov (román)

FRANCIE

 • Victor Hugo
  • Legenda Věků (trojdílný cyklus básní)
  • Ubožáci (román, kritika francouzské společnosti)
 • Stendhal ( někteří říkají, že patří k realistům, někteří k romantistům díky prožívání vášnivé lásky jeho hrdinech)
  • Červená a černý (román)
  • Kartouza Parmská (psychologický dvoudílný román)

ANGLIE

 • WaterScott
  • Ivanhoe  (román)
 • P.B. Shelley
  • odpoutaný Prométheus (dramatická utopická básen)
 • G.G Byron
  • Childe Haroldova pout ( autobiografický moderní epos)

NĚMECKO

 • Bratři Grimmové

ČESKO

 • Karel Hynek Mácha
  • Cikáni (román)
  • Obrazy ze života mého (2 soubory povídek)
  • Máj
 • Karel Sabina
  • Na poušti (román)

 

Rozbor díla: Evžen Oněgin

Literární druh:

 • Lyricko-epická poezie

Žánr

 • Román ve verších
 • Román je prozaický epický žánr. Rozsah je delší. Druhy románů určujeme podle času děje: román historický, válečný, ze současnosti, utopický)
 • Podle tématu: sociální, dobrodružný, psychologický, autobiografický,.. či podle forem: epistolární román- román v dopisech

 

Námět a téma:

 • Osud mladého šlechtice, který je ovlivněn láskou a lehkovážností.
 • Hlavní: Vztah Tatány s Evženem, který se poprvé nenaplní z důvodu odmítnutí Tány Evženem, podruhé z důvodu manželství Táni.
 • Vedlejší: Osudy dalších postav –Lenského s Olgou.

 

Děj

Evžen Oněgin je bohatý šlechtic, který nemusí pracovat a nudí se. Chodí do divadel, na plesy, různé večírky, ale nenaplňuje ho to. Po svém strýci zdědil velké jmění a odstěhuje se na venkov. Zde se seznámí s Lenským. Stanou se přáteli a Lenský ho představí rodině Larinů. Seznámí se s veselou a povrchní Olgou, která je budoucí manželkou Lenského. Pozná i dceru Larinů – Taťánu, jež se do něj zamiluje. On si jí ovšem nevšímá. Táňa napíše v zoufalství krásný a zamiloVaný dopis, kde mu vyzná lásku. Po naléhání Lenského přijede na Táninu oslavu, kde ji Oněgin odmítne a Táňa je nešťastná z neopětované lásky, což Oněgina ještě víc popudí proti ní a na truc protančí celý večer s Olgou. Lenský žárlí a vyzve Oněgina na souboj. V něm zvítězí Oněgin a Lenský je mrtev. Olga se po čase provdá. Oněgin cestuje po Rusku a po nějaké době se dostává do Moskvy. Účastní se plesu, kde nemůže spustit zrak z jisté okouzlující dámy. Ke svému údivu zjistí, že je to Taťána. V té době již byla vdaná za staršího generála. Oněgin jí píše dopisy jako tehdy ona jemu. Vyznává jí lásku. Jednoho dne se rozhodne, že ji navštíví a zastihne ji plačící nad dopisem, jenž jí poslal. Táňa sice Oněgina miluje, ale zůstane věrná svému muži. Citace: „Miluji Tě, miluji, Miluji Tě, ale ted jsem už ženou jiného muže. „

 

Prostředí

 • Ruská vesnice, Moskva, Petrohrad, Oděsa. Začátek 19. století.

 

Postavy

 • Evžen Oněgin – připadá si na světě zbytečný; cynik, znuděný, lehkovážný
 • Taťána – protiklad Evžena Oněgina, plná citů; naivní, skromná, romantická
 • Olga – sestra Taťjány, žena Lenského; veselá
 • Lenský – přítel Oněgina; snílek, básník

 

Vypravěč

 • Ich- forma i Er-forma
 • Neosobní (děj jen vypráví, nevstupuje do něj, ani o něm neví více než čtenář samotný)

 

Stavba díla

 • 8 hlav (částí), každá je uvedena mottem ruského nebo cizího autora

 

Druh kompozice

 • zrcadlové kompozice (Oněgin – Lenský, Olga – Taťána, město – venkov)

 

Myšlenka díla

 • Když člověk udělá chybu, je pak těžké ji napravit.Obraz lidské společnosti na počátku 19. století. Znechucenost a zbytečnost Oněginova života.

 

Problematika v díle:

 • Problém lásky, Oněginova touha po změně, připadá si zatracený. Jeho výsměch a opovržení střídá hluboký cit a láska.

 

Postup

 • Charakterizační, úvahový

 

Stavba vět

 • 8 hlav (casti), znich  každá začíná motty ruských i světově proslulých autorů. Zrcadlová kompozice (město- vesnice, Oněgin- Lenskij, Olga- tatána) Román je psán ve verších s použitím tvz. Oněginskéstrofy ( 14 veršů po osmi či devíti slabikách), pravidelné rýmové schéma.

 

Jazykové prostředky: 

 • Autor často vstupuje do děje a promlouvá ke čtenáři- většinou se vyjadřuje k situaci v díle z pozice nezávislého pozorovatele
 • Často se objevují jména slavných osobností (autorů, myslitelů atd.) a jiných literárních děl.
 • Rozsáhlé obrazné popisy přírody-dialogy, díky kterým má děj spád
 • Postavy se v průběhu děje mění a vyvíjejí a jsou k sobě kontrastní (Evžen – velký pesimista X Vladimír – snílek a idealista; Olga – společenská a záletná X Taťjána – tichá a věrná, miluje Oněgina napořád)- mnoho cizích slov- verše psané velmi spisovnou češtinou-Zrcadlová kompozice: město – vesnice , Taťána – Olga
 • Vložená francouzská slova
 • Anafora: …tak dbalé na věrnost i čest, tak přesné v řeči očí, gest, tak postoupené vznešeností, tak prosté sebemenších vin…
 • Řečnická otázka: A co třpyt krásy od toalet? Co schůzky v zákulisí?
 • Personifikace: …a z nich zima zas vykouzlila sníh
 • Syntax: apoziopeze: než znovu navštívíte nás
 • Archaismy: “leč ještě věřím”
 • Poetismy

 

Vliv díla:

 • Ovlivnil některá díla J. Nerudy, F. Adamce a další. Inspirace    P. I. Čajkovského k vytvoření opery. Toto dílo bylo také zfilmováno.- pocházel ze šlechtické rodiny

Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář