Ezopovy bajky – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: Ezopovy bajky

Autor: Ezop

Přidal(a): Nis

 

 

 

 

 

                        

Ezop

 6.st. př.n.l.

 Doba Archaická (9.-6. st. př.n.l.)

 propuštěný thrácký otrok

 autor velkého množství bajek,její zakladatel

 svou proslulostí se vyrovnává Homérovi

 své bajky přednášel ústně

 písemně až ve 3. st. př.n.l.

 Další autoři:Homér,Hesiodes,Anakreon,Sapfo….

 pozdější bajkaři:Jean de la Fontain,I.A.Krylov

 nakladatelství Máj 1977

 

Bajky- krátké prozaické příběhy se stručným dějem,v nichž vystupovala ustálená skupina postav (zvířata,rostliny)přebírající lidské vlastnosti.Výchvovný charakter,někdy zábavný,ale častěji kritický.

 

Text

 místo děje není konkrétně určeno,ale jsou zde různá prostředí (louka,pole,voda,les…)

 bez konkrétního časového určení

 

 

Hlavní tématika

 kritika negativních vlastností člověka formou ponaučení

 kdo chce způsobit něco zlého,musí počíta s tím,že se mu to vrátí

 kdo chce až moc,nakonec nebude mít nic

 a mnoho dalších……

 

Bajky-Ukázka:

 

Němý žalobník

 pasák zaháněl kozy z pastvy,ale jedna se mu zaběhla.On po ní hodil kámen a zlomil jí roh.

 Prosí ji,aby to neříkala,co dělal,ale jak by mohla,když je to viditelné a jasné i když je němá.

 

Prozíravý rybář

 rybář,který už delší dobu chytá ryby u pobřeží chytne malou rybku.Ta ho prosí,at ji nechá,že je malinká a málo by se ji najedl,ale nabízí mu,že když ji pustí,nají se a vyroste, a pak,že ji může ulovit a ona se nechá dobrovolně.

 Rybář odmíta,chytne ji a odnese

 je lepší spokojit se s málem ale v jistotě,než čekat na něco většího,ale v nejistotě

 

Nevýhodné vítězství

 dva kohouti spolu zápasili

 jeden prohrál a šel do kouta celý od krve,kdežto vítěz šel na střechu dát najevo svůj triumf

 chytil ho však orel, a odnesl ho pryč

 poražený kohout přežil a dvořil se slepicím

 

Kocour a kohout

 kocour dostal hlad,a tak se pověsil vedle kožichů a číhal na kořist

 jeho lest prohlédl kohout a bylo po lovu

 

Úděl stáří

 starý kůn,kterého prodali do mlýna musel celé noci mlýt

 za mládí byl závodník a ted musí chodit pořád dokola mlýt pro mlynáře

 

Literární druh:epika

Literární žánr: bajky

 

Jazykové prostředky

 spisovná čtivá čeština

 častá inverze,dialogy

 posilování dramatičnosti díla a její dynamičnost

 zobrazování,personifikace,alegorie

 

Funkce

 formativní (poukazuje na negativa lidského charakteru a chování)

 poučení (morální pomoc mezi sebou,ale zase v mezích)

 informativní-nastinuje poměry mezi vrtsvami v tehdejší době

 

Idea: sociální kritika,poměry mezi vrstvami a vzájemná pomoc

Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář